PST får skarp kritikk av EOS-utvalget for å ha registrert stortingsrepresentanter kun på grunnlag av at de var med i en vennskapsgruppe.

Det å være med i en vennskapsgruppe kan ikke alene begrunne en arbeidsregistrering hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST), fastholder utvalget i sin årsrapport, som ble overlevert til Stortinget tirsdag.

«PSTs registrering inn mot politiske miljøer angår ikke bare den enkeltes rettssikkerhet, men kan få konsekvenser for hele samfunnet», advarer EOS-utvalget.

«Et demokrati er avhengig av en fri meningsdannelse og at borgerne kan virke politisk. Om en tjeneste registrerer en person alene på bakgrunn av noe som kan knyttes til et politisk miljø, kan det ha en nedkjølende effekt på borgernes mulighet til å virke politisk.»

Les også: PST: Trusselbildet uendret etter koronautbruddet

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene i Norge.

Stortingspolitikerne som ble registrert, tilhørte partier fra hele partiskalaen. Ingen av dem skal ha blitt utsatt for avlytting, kameraovervåking eller lignende.

PST har forklart registreringene med at medlemskapet i vennskapsgruppen gjorde representantene utsatt for fremmed etterretning. PST avviser at registreringene har bakgrunn i representantenes politiske oppfatninger.

EOS-utvalget konkluderer på sin side med at registreringene var «klart urimelige», og at PST har «utvist et klanderverdig skjønn».