OSLO (Nettavisen): Russland og Kina nevnes spesielt i PSTs trusselvurdering for 2019.

«I 2019 vil flere lands etterretningstjenester forsøke å rekruttere kilder og kartlegge personer og virksomheter i Norge», skriver Politiets sikkerhetstjeneste i sin rapport. PST venter at disse tjenestene også vil forsøke å skaffe seg urettmessig tilgang til norske virksomheters datanettverk.

Les også: PST bekymret for at IS-dømte begynner å slippe ut av fengslene

Formålet, ifølge PST, vil være å skaffe sensitiv informasjon og å påvirke beslutninger. «Operasjonene til disse tjenestene vil rettes mot personer og virksomheter innen norsk statsforvaltning, kritisk infrastruktur, forsvar og beredskap, samt mot forskning og utvikling.», heter det videre i rapporten.

Ifølge PST er det særlig to land som blinker seg ut i denne sammenheng:

«Det er de russiske sikkerhets- og etterretningstjenestene som vil representere de største utfordringene. Samtidig vil også tjenester fra andre land, som for eksempel Kina, utføre etterretnings operasjoner mot mål og virksomheter her i landet. Om de lykkes med operasjonene, kan de påføre Norge og norske interesser stor skade», skriver PST.

PST-sjef Benedicte Bjørnland nevnte den kinesiske teknologigiganten Huawei i sin presentasjon av rapporten:

- Jeg har sagt at vi må være oppmerksomme på Huawei som aktør, som man kan regne med har tette bånd og samarbeid med kinesiske myndigheter, uttalte Bjørnland ifølge VG.

Les også: PST: – Trusler mot politikere er et demokratisk problem


Dette sier PST om statlig etterretningsvirksomhet:

  • Arbeidet med å rekruttere og føre hemmelige kilder i norske virksomheter er en prioritert oppgave for flere lands etterretningstjenester. Dette arbeidet vil de videreføre i 2019.
  • Statlig styrte datanettverksoperasjoner representerer en vedvarende trussel mot norske verdier. Slike operasjoner er billige, effektive og i konstant utvikling, og angriperne finner stadig nye sårbarheter de kan utnytte.
  • I tillegg til aktører innenfor norsk forsvars- og beredskapssektor vil virksomheter innenfor norsk politikk og forvaltning være særskilt utsatt for innhentingsoperasjoner og forsøk på påvirkning fra blant annet fremmede etterretningstjenester.