I april fjor oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) trusselnivået i Norge til det nest høyeste nivået. PST-sjef Benedicte Bjørnland uttalte i forkant av 17. mai i fjor at sikkerhetstjenesten hadde spesielt fokus på høytidsdager som mulige terrormål.

Både politiet og PST opplyser at det ikke foreligger noen konkrete trusler opp mot årets 17. mai-feiring.

- Per nå er ikke PST kjent med noen konkrete trusler mot verken 17. mai eller andre merkedager. Samtidig har Norge aldri hatt bedre beredskap, sier seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste, Martin Bernsen, til Nettavisen.

- Sammenlignet med i fjor har vi nedjustert trusselvurderingen fra «sannsynlig» til «mulig». Norge er et stabilt og fredelig sted. De terrorangrepene som har vært i det siste, er utført med en metode som kan beskrives som terrorangrep utført av få personer med enkle våpen. Dette har vi ikke opplevd i Norge, og sånn sett befinner vi oss i en fredelig del av Europa, sier Bernsen.

Kjøretøy-terror i Europa

I 2016 oppfordret Den islamske stat (IS) gjennom sine propagandakanaler sympatisører til å ramme Vesten med relative enkle metoder på såkalte høytidsdager og merkedager.

I 2016 og 2017 var det flere terrorangrep i Europa hvor terrorister benyttet seg av kjøretøy til å ramme store folkemengder. Tyskland, Frankrike, Russland, Storbritannia og Sverige var blant landene som ble rammet av denne typen angrep.

- Det er en del andre europeiske land med høyere andel fremmedkrigere og som er mer sentralt plassert på globale terrororganisasjoners fiendebilde. Disse landene anser vi som større mål for terrorangrep enn Norge. Men selvfølgelig er Norge sårbar når man ser på metode, og det er derfor politiet har ulike grader av sikkerhetsopplegg, sier Bernsen.

17. mai-komiteen i hovedstaden sier de er sikre på at både politi og Oslo kommunes beredskapsetat ivaretar sikkerheten på nasjonaldagen på en veldig god måte.

- 17. mai-komiteen har vært veldig opptatt av sikkerheten og har hatt møter med politiet og Oslo kommunes beredskapsetat. Vi er helt trygge på at sikkerheten blir godt ivaretatt. Jeg håper ingen lar være å feire på 17. mai på grunn av frykt, sier leder for 17. mai-komiteen, Erik Lunde (KrF), til Nettavisen.

Samme sikkerhetstiltak som i fjor

Stabssjef i Oslo politidistrikt, Martin Strand, sier at sikkerhetsopplegget på nasjonaldagen i hovedstaden vil være tilsvarende som i fjor.

- Det vil bli satt opp sperreposter med busser og biler inn mot barnetoget, vi har politi langs barnetog-ruten og i tillegg har vi ekstra innsatsmannskap, sier Strand til Nettavisen.

- Det er den generelle trusselvurderingen som gjør at vi har samme sikkerhetstiltak som i fjor. Det er sånn situasjonen er i hele Europa. Operasjonen for Oslo politidistrikt er ganske komplisert på 17. mai. Vi har ikke noen spesifikke trusler mot 17. mai-arrangementer i Oslo, men vi mener det er viktig å ta nødvendige forholdsregler som vi alltid gjør når det er store menneskemengder samlet, sier Strand.

Flytter blomsterkasser

I fjor ble Norges paradegate, Karl Johan, terrorsikret med blant annet tunge blomsterkasser som hadde til hensikt å hindre og forebygge «tilsiktet påkjørsel». Blomsterkassene i Karl Johans gate blir flyttet på 17. mai for å gjøre rom for barnetoget.

- De blir flyttet ut i sidegatene som hindring for at kjøretøy skal kunne ta seg inn mot Karl Johans gate, sier Strand.