– Temaet har et potensial til å radikalisere enkeltpersoner. Disse spørsmålene engasjerer mange både i Norge og internasjonalt. Vi erfarer at saker knyttet til dette temaet opptar personer både med og uten en ideologisk forankring. Oppslutningen og engasjementet kan derfor favne bredt, og det vil være svært ulike syn på virkemiddelbruk, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til Nettavisen mandag.

Kommentaren kommer etter at klimaaktivisten Joachim Skahjem i aksjonsgruppa Stopp oljeletinga sier til Nettavisen at han tror vold mot infrastruktur vil bli nødvendig i klimakampen, og at han på sikt vil kunne støtte det.

Skahjem er ikke i tvil om hvem han mener kan være de fremste norske sabotasjemålene for ekstreme klimaaktivister:

Du kan også høre hele episoden nederst i artikkelen.

Her bæres han bort etter hærverk: Mener vold blir nødvendig

Hugubakken sier PST ikke kan uttale seg om deres vurdering av enkeltpersoners uttalelser.

– Høyt prioritert

– PST har tidligere i år sagt at det er svært lite sannsynlig venstreekstremister og aktivister tilknyttet klima, miljø- og naturvern vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge i 2022. Har dette endret seg i løpet av året?

– PSTs vurdering er at aktivister knyttet til klima, miljø- og naturvernsaker primært vil benytte seg av ikkevoldelige metoder for å fremme sine synspunkter, men enkelte vil benytte seg av ulovlige virkemidler som skadeverk og ordensforstyrrelser. Vi vurderer det som svært lite sannsynlig at aktivister knyttet til klima, miljø- og naturvern vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge det neste året, svarer Hugubakken.

– Hvordan følger dere med på dette feltet, er det en prioritet?

– Ja, forebygging av voldelig ekstremisme er høyt prioritert av PST, sier Hugubakken.

Hør hele intervjuet med Skahjem her: