I mars i år fikk Politiets sikkerhetstjeneste påpakning fra EOS-utvalget på Stortinget for å ha registrert for mange personer, skriver Dagbladet lørdag. Det var etter en stikkprøve i 2010 PST fikk beskjed om å slette 15 oppføringer. Ifølge utvalgets årsrapport handlet disse om politisk eller religiøs overbevisning.

Medlem i EOS-utvalget, Theo Koritzinsky, bekrefter opplysningene overfor Dagbladet.

- De siste årene har det blitt slettet opplysninger både om høyre- og venstreekstremisme i tillegg til religiøse oppfatninger. Det har vært relativt klare tilfeller å ta tak i for oss fordi det har gått på personers medlemskap, holdninger eller nettverk, sier han.

Han sier det er gråsoner og at det har vært tvilstilfeller. Han sier det må vurderes om grensene for PSTs arbeid blir for trange.

EOS-utvalget

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste.

I årsmeldingen for 2010 heter det at utvalget særlig har rettet oppmerksomheten mot PST. Utvalget har tatt opp prinsipielle problemstillinger som berører kjernen i PSTs virksomhet, blant annet bruk av tvangsmidler og registrering av enkeltpersoner, og de har reist spørsmål om rekkevidden av utvalgets innsynsrett i PST. «Sakene har bidratt til viktige avklaringer», heter det i årsrapporten.