OSLO TINGRETT (Nettavisen): I fjor høst meldte Nettavisen nyheten om at en mann i 20-årene på Østlandet var siktet for å ha inngått terrorforbund, og pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Terrorforbund innebærer å planlegge eller forberede en terrorhandling ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling. Siktelsen er senere utvidet til å omhandle deltakelse i terrororganisasjonen Islamsk stat (IS) og for å ha ødelagt bevis i en terrorsak som pågår i Danmark.

- På bakgrunn av materialet vi har tatt beslag i og gjennomgått, mener vi at han kan mistenkes å ha deltatt i terrororganisasjonen IS, sier politiadvokat Bjørn Thune til Nettavisen.

PST: - Har bidratt på forskjellige måter

Mannen, som er fra Skien, ble pågrepet på jobb 5. september i fjor, men har hele tiden nektet straffskyld for terrorvirksomhet.

Nettavisen får opplyst at mannen er siktet for å ha inngått terrorforbund med en navngitt kvinnelig britisk statsborger. De skal ha hatt kontakt over digitale plattformer, heriblant Telegram. Nettavisen får også opplyst at en del av kontakten skal dreie seg om konkret planlegging av terror mot katedralen St. Paul's Cathedral i London.

Dette er blant annet katedralen hvor prins Charles og prinsesse Diana giftet seg i 1981.

PST bekrefter opplysningene terrorplanene.

- Den britiske saken handler om planlegging av terror mot St. Paul's Cathedral i London. Grovt sett handler vår sak om at siktede har hatt kommunikasjon med siktede i den britiske saken og bidratt på forskjellige måter med det vi mener er startfasen av planleggingen av et slikt type angrep, sier Thune.

- Om dette er en del av et større miljø er detaljer i etterforskningen jeg ikke kan gå inn på nå, men som vi skal avklare nærmere. Men det omfatter konkret planlegging mot terrormål.

Planleggingen om å sprenge den ærverdige katedralen er også omtalt bredt i engelsk presse. Men koblingen til den siktede mannen fra Skien er ikke omtalt.

Meling: - Har ikke tatt del i planlegging

Skiensmannen forsvares av advokat Brynjar Meling.

- Det har vært konkrete planer om terrormål i England, hvordan stiller din klient seg til å være en del av dette nettverket og/eller planleggingen?

- Han har ikke tatt del i noen planlegging. Det er han klar på, og uttrykket sjokk og vantro da han fikk vite om at det han beskriver som en flørt på nettet med et miljø eller tema senere har vist seg å ha blitt arrestert for slik planlegging, sier Meling til Nettavisen.

- Det skal nevnes at personen som er pågrepet i England i et fengslingsmøte forrige fredag ga uttrykk for at hun ikke var sikker på om hun kom til å gjennomføre en slik handling dersom det skulle gå så langt. Min klient erkjenner ingen straffskyld, og har aldri hatt noen terrorhensikt. Men han har erkjent å ha sendt de meldingene som ligger til grunn for siktelsen.

- Anser din klient seg som islamist?

- Han anser seg en korantro og troende muslim. Målet er å være en god muslim.

23-åringen er også siktet for å ha inngått terrorforbund med en annen person PST foreløpig ikke har lykkes med å identifisere.

PST mener også at mannen i perioden fra juli 2019 skal ha inngått terrorforbund med den navngitte kvinnen. PST mener mannen skal ha kommet med forslag i valg av angrepsmål og foreslått det han mente var de beste tidspunktene for angrep.

Men det er uklart om det er mannen fra Skien som har foreslått den ærverdige katedralen som terrormål. Thune ønsker ikke å gå i ytterligere detaljer om saken. Ifølge Nettavisen opplysninger skal mannen også ha gitt kvinnen sikkerhetsråd.

PST mener at 23-åringen skal ha bidratt med støttende erklæringer og støttet opp om terrorhandlinger ved å sende oppildnede koransitater, taler og råd om spredning av martyrerklæringer, kommer det frem i siktelsen.

- Foreløpig er det ikke avdekket noen konkrete terrorplaner mot mål i Norge, forsikrer Thune.

Knivstukket i 2014

Kvinnen skal ha blitt pågrepet i Storbritannia 10. oktober 2019, siktet for terrorvirksomhet og for å ha tilsluttet seg IS. PST mener at hun i perioden fra august til oktober i fjor skal ha forberedt seg på å angripe St. Paul's Cathedral i London.

PST mener kvinnen skal ha fått bistand til å planlegge en sprengladning, og drevet aktiv rekognosering mot katedralen for å finne et sted for plassering av eksplosiver, får Nettavisen opplyst.

Den 23 år gamle mannen som nå er siktet for terrorforbund, skal ha blitt knivstukket i 2014. Ifølge kilder Telemarksavisa har vært i kontakt med skal dette ført til at han radikaliserte seg.

Radikaliseringen skjedde ifølge kildene til avisen etter et opphold i Egypt og et annet asiatisk land, eller i kontakt med andre ekstreme miljøer.

PST har også tidligere bekreftet at det er bånd mellom en konkret norsk person og terrorpågripelsene i København før jul i 2019. Trolig er det snakk om mannen i 20-årene fra Skien som nå sitter varetektsfengslet siktet for terrorvirksomhet.

- Vi har et arbeid som går ut på å klargjøre knytningen nærmere, sier Thune.

- PST etterforsker bredt, også med bistand fra politi i andre land. Men jeg kan ikke si hvilke land og hvilke saker det gjelder.

Anslagsvis er etterforskningen avsluttet i desember i år. Deretter sendes det en innstilling, trolig på tiltale, til statsadvokaten. På grunn av sakens alvorsgrad må også Riksadvokaten, det høyeste påtaleorganet i Norge, vurdere saken.

23-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag formiddag. PST begjærte fengsling i åtte uker. Mannen har sittet i varetekt i seks måneder, fra han ble pågrepet 5. september i fjor.

Risikerer flere år i fengsel

Hovedregelen er at det ikke skal fengsles mer enn fire uker av gangen før det sones fengselsdom.

- Vi mener det er unndragelsesfare ved at han kan ta seg til andre land, i tillegg mener vi det er overhengende fare for gjentakelse av samme type forbrytelser. Dette er en kompleks sak med internasjonale forgreininger. Det gjenstår ennå mye etterforskning. Derfor begjærte vi fengsling i åtte nye uker, sier Thune.

Meling forteller at hans klient har en sterk tilknytning til Norge. At han er født og oppvokst her, og ikke har noe ønske om å dra andre steder eller unndra seg strafforfølgelse.

- Han ønsker å få saken opp i retten og bli ferdig med dette og legge dette bak seg. Når han har vært i utlandet har det vært i forbindelse med studier, forretninger og et par ganger har han vært i opprinnelseslandet til foreldrene, men han har ingen familie der, sier Meling.

- Han mener heller ikke det er noe grunnlag for å si at det er gjentakelsesfare. I siktelsen går det frem at det er korte perioder det dreier seg om, og han er heller ikke tidligere straffedømt. Han har heller ikke hatt noen kontakt med fremtredende miljøer eller enkeltpersoner i det islamistiske miljøet i Norge.

Retten: - Har skjult virksomheten for politi

Øvre strafferamme for det mest alvorlige lovbruddet er ti års fengsel. Dersom mannen skulle bli dømt i for alle postene i siktelsen snakker vi trolig om øvre del av skalaen i fengselsstraff.

Fredag ettermiddag kom retten til at mannen kan holdes varetektsfengslet i åtte nye uker, til 1. mai. I kjennelsen heter det:

«Retten viser til at siktede i lengre tid har klart å skjule sin virksomhet for politi- og sikkerhetstjeneste. Av sakens dokumenter fremgår at siktede har kontakter i en rekke land, han har flere lengre utenlandsopphold bak seg i ulike land, herunder land utenfor Europa.

Etter rettens syn fremstår siktede i stand til [å]oppholde seg i lengre tid i utlandet, også land utenfor Europa. Videre må siktede påregne en lang fengselsstraff dersom han blir dømt i henhold til siktelsen. Samlet sett finner retten at lovens vilkår om unndragelsesfare er til stede.»

Retten begrunner fortsatt fengsling med at det fortsatt er behov for omfattende etterforskning, heriblant gjennomgang av omfattende elektroniske beslag og innhenting av opplysninger og rettergangsskritt i utlandet.