I en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet står det at de tre vil møte pressen i forbindelse med «krigen i Ukraina og den samfunnssikkerhetsmessige situasjonen».

Ikke endret trusselbilde

Pressemøtet startet klokka 14.30 mandag ettermiddag.

– Jeg har forståelse for at folk føler på uro også i Norge, som dere vil høre fra PST, ikke endret trusselbilde i Norge. Men det er en endret sikkerhetssituasjon i Europa, sa justisministeren.

Så trusselbildet som kom fra sikkerhetsmyndighetene den 11. februar står fortsatt ved lag, og er uendret.

Ny trusselenhet

Videre sa hun at vi også i Norge iverksetter ekstra tiltak og følger ekstra med.

– Jeg har bedt politiet etablere en egen enhet, som skal følge med på trusler i det sivile samfunn her i Norge, sa Mehl og poengterte at det er viktig å ha best mulig oversikt over trusler her til lands.

Justisministeren sa også at man ikke skal være overdrevent mistenksomme, men at det skal bidra til at de kan følge med.

Når gruppen har fått jobbet litt, kan det også med tiden kunne levere trusselvurderinger, men i hovedsak skal de rapportere til justisministeren og sivil sektor - som har behov for beslutningsstøtte, sier politidirektør Bjørnland.

– Det er en enhet som består av analytikere og folk med etterretningsbakgrunn fra både politiet og PST. Hensikten nå er å skaffe seg et bilde av situasjonen knyttet til sammensatte trusler, basert på blant annet rapporteringer fra sivil side og politiet. Med dette som utgangspunkt komme med et ukentlig situasjonsbilde, sa Politidirektør Benedicte Bjørnland.