I fjor ble det kjent at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde mottatt et tips om Philip Manshaus sommeren 2018. Nyheten skapte stor debatt og både sikkerhetstjenesten og Oslo-politiet måtte svare på en rekke spørsmål.

I en PST-rapport, forfattet av kontraterrorsjef Arne Christian Haugstøyl, som Nettavisen har fått tilgang til, går det frem at tipset ble mottatt 19. juni 2018, 14 måneder før terroranslaget.

«Informasjonen omhandlet Philip MANSHAUS og hans sterke politiske og konservative holdninger og at han muligens var høyreekstremist. MANSHAUS hadde ifølge melder ønsker om en autoritær stat og ble stemplet av sine venner/bekjente som "nynazisten". Dette var basert på hans utseende, klærne han gikk med samt noen rasistiske uttalelser. MANSHAUS var før dette ikke tidligere kjent for PST og han var lite omhandlet i politiets systemer», står det innledningsvis.

Her kan du lese alt om terrorangrepet i Bærum.

Startet innledende undersøkelser

Det var 10. august 2019 Manshaus angrep Al-Noor-moskeen i Bærum, og forut for dette hadde drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Hun ble skutt fire ganger i hodet og brystet.

Rettssaken starter torsdag i Asker og Bærum tingrett. Manshaus er tiltalt for handlingene og erkjenner å ha begått disse, men nekter straffskyld og har påberopt seg nødrett.

PST uttalte i ettertid av terroren at de trolig ville gjort andre vurderinger om de hadde sittet på mer informasjon.

I PST-rapporten går det frem at det ble startet innledende undersøkelser av Manshaus for å se om han utgjorde en potensiell trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Les også: Philip Manshaus skal ha planlagt terrorangrep i Oslo sentrum

«Det ble sendt en forespørsel om informasjon til Oslo politidistrikt 10. juli 2018 for å innhente mer opplysninger i saken. Svaret fra Oslo politidistrikt ble mottatt av PST den 4. september 2018, og det var ingen opplysninger i skrivet som bidro til å verken bekrefte eller avkrefte melder sin bekymring.

Videre ble det foretatt undersøkelser for å se nærmere på bekymringen til melder. Det ble ikke funnet noen indikasjoner som var med på å underbygge/støtte melders bekymring, men samtidig ble det heller ikke funnet informasjon som kunne bidra til å avkrefte bekymringen», heter det i rapporten.

Basert på undersøkelser PST gjorde ble det opprettet en såkalt arbeidshypotese på Manshaus 18. september 2018. Dette var for å kunne være i stand til å vurdere eventuell ny informasjon opp mot den innledende bekymringsmeldingen.

- PST: Ingen forebyggende tiltak

«I møte med radikaliseringskontaktene i Oslo politidistrikt enhet vest 15. oktober 2018 informerte PST om at tjenesten ikke aktivt ville følge opp eller iverksette forebyggende tiltak mot MANSHAUS. MANSHAUS ble da overlevert til Oslo politidistrikt for videre oppfølging», kommer det frem av rapporten.

I februar 2019 hadde PST en gjennomgang av «objektene» i Oslo politidistrikt sitt prosjekt «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i OPD», sammen med etterretningsanalytikeren ved enhet for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Oslo politidistrikt.

I rapporten heter det:

«MANSHAUS var en av de som ble tatt opp i dette møtet og det var enighet om at han fortsatt skulle følges opp av Oslo politidistrikt».

Rapporten om Manshaus avsluttes med opplysninger om at PST ikke fikk nye opplysninger om Manshaus i tidsrommet 15. oktober 2018 til 10. august. 2019.

Les også: Nye bilder: Her er Manshaus pågrepet og undersøkt av politiet

Nettavisen omtalte tidligere denne uken at Manshaus hadde planer om å slå til i et terroranslag i Oslo sentrum. Nettavisen har fått tilgang til Manshaus' egne notater som til sammen er på over hundre sider.

Her skriver han om sine draps- og terrorplaner.

Tirsdag omtalte Nettavisen nyheten om at Manshaus søkte medlemsskap i den nynazistiske organisasjonen Den Nordiske Motstandsbevegelsen kort tid før terrorangrepet.

I en annen PST-rapport som Nettavisen har fått tilgang til, som er en analyse av Manshaus' notater, går det frem at han omtalte terrorplaner i månedene før terroranslaget i Bærum.

Manshaus' daglogger løper fra 16. januar til 16. februar 2019, mens sidene i notatboken med terrorplanene ikke er datert.

Les også: Psykiatrirapport: Philip Manshaus angret på at han ikke drepte flere under terrorangrepet

- Skjedde en endring hos Manshaus

Analysen er forfattet av Caroline Cecilie Iwarsson som blant annet skriver:

«Det vurderes som at det har skjedd en endring hos MANSHAUS i tiden mellom de skriftlige notatene fra januar-februar 2019, til det som fremkommer av planene og «manifestet» (rapportskriver er ikke kjent med dato for nedtegningen).

Fra å fokusere på aktiviteter som handlet seg om preservere og hedre det gamle, er det et økende fokus på tanker om å agere og handle.»

Iwarsson skriver også at han etter hvert utvikler en mer militant fremtoning i den skriftlige formen med mer fokus på legitimering av handling og vold, og at noe må gjøres raskt.

«MANSHAUS er også klar på at Tarrant er en inspirasjonskilde særlig knyttet til handlingsevne, og det vurderes det som at MANSHAUS ønsket å ha samme effekt på andre («likesinnede») som det Tarrant hadde på han.»

Les også: Philip Manshaus tapte kampen om millionformuen

Tarrant stod bak moskéangrepet på New Zealand i fjor vår, der 51 personer ble drept.

Oslo-politiet innrømmet i etterkant av terrorangrepet i Bærum at de kunne ha gjort mer etter at de fikk PST-henvendelsen. PSTs håndtering før terroraksjonen er under evaluering av et ekspertutvalg.

Oslo-politiet avventer rapporten fra utvalget før de vil kommentere saken konkret.

- Håndteringen av saken blir evaluert av et eget utvalg som Politidirektoratet, PST og Oslo politidistrikt tok initiativ til. Alle sider av håndteringen blir belyst i evalueringen, sier pressesjef Unni Grøndal til Nettavisen.

Les også: Politiet: Manshaus viser ingen tegn til anger

Derfor nekter han straffskyld

I fjor, etter terroraksjonen, uttalte visepolitimester i Oslo Bjørn Vandvik følgende til Nettavisen:

- PST spurte om vi hadde noe mer utfyllende informasjon. I tillegg har det vært en dialog om tipset og siktede (Manshaus). Vår vurdering var at det ikke var grunnlag for å følge opp tipset ytterligere.

Leder for evalueringsutvalget, Anja Dalgaard-Nielsen, opplyser til Nettavisen at fristen med å levere rapporten er 29. juni.

PST ønsker ikke å si noe konkret om saken på nåværende tidspunkt.

- Jeg ønsker ikke å kommentere dokumenter i straffesaken som starter torsdag. Andre ting knyttet til PSTs tipshåndtering blir omtalt i rapporten til evalueringsutvalget, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til Nettavisen.

22-åringen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet 10. august i fjor. Terroristen starter sin forklaring, etter planen, klokken 10.00 torsdag. Selv om han erkjenner de straffbare handlingene nekter han altså straffskyld.

Årsaken er at han mener drapet av stesøsteren, som var adoptert fra Kina, og terroranslaget, var nødvendig for å sikre den nordiske rasen. Han frykter også for masseinnvandring til Norden.

Manshaus' forsvarer, Unni Fries, ønsker ikke å kommentere saken.