Gå til sidens hovedinnhold

PST-sjef uenig i kritikk mot PST

Oslo (NTB): PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland er sterk kritisk til Traavik-utvalgets rapport om PST. Hun mener rapporten inneholder faktafeil og grunnløse konklusjoner.

Traavik-utvalget var utpekt av Justisdepartementet til å se nærmere på PSTs arbeid og prioriteringer og leverte sin rapport før jul. Der ble PST omtalt lite flatterende og som statisk, tradisjonsbundet og baktung. Utvalget slo fast at organisasjonen de senere årene hadde forsømt både organisasjonsutvikling, lederutvikling og teknologiutvikling.

Når tar PST-sjef Bjørnland bladet fra munnen og mener at Traavik-utvalget bommer fullstendig. Hun stiller spørsmål ved hvilket informasjonsgrunnlag utvalget har hatt, bemerker at rapporten mangler grundige drøftelser for konklusjonene som trekkes, og mener også det foreligger flere faktafeil, skriver Aftenposten.

Det er i et høringssvar til Justisdepartementet at PST-sjefen skriver at hun ikke kjenner seg igjen i enkelte beskrivelser av manglene i tjenesten. Hun nevner spesielt rapportens påstand om manglende utdanningsprogram for etterretning og at PST ikke er involvert i NORCERT (en avdeling i Nasjonal sikkerhetsmyndighet som håndterer alvorlige dataangrep). Bjørnland skriver at dette ikke medfører riktighet.

PST-sjefen understreker at PST tar utfordringene alvorlig og ser evalueringene av tjenesten som positive og nødvendige.

Ovenfor Aftenposten ønsker hun ikke å kommentere høringssvaret ytterligere. (©NTB)

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien