Torsdag la PST fram sin trusselvurdering for årets Pride-arrangementer. Trusselvurderingen peker på arrangementene som mulige terrormål.

– Terrortrusselen i Norge er moderat, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer det fortsatt som mulig at vi vil se forsøk på terrorhandlinger fra både høyreekstreme og ekstreme islamister. LHBT+ er i fiendebildet til både høyreekstreme og ekstreme islamister, skriver PST i en pressemelding.

Etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i fjor vurderer PST det slik at LHBT+-samlingssteder har blitt aktualisert som mål for ekstreme islamister i Norge. Det at angrepet skjedde i Oslo kan bidra til større inspirasjonseffekt her enn ved tidligere angrep som har funnet sted utenfor Norge.

PST skriver i rapporten at synlige og forventende sikkerhetstiltak kan gjøre pride-arrangementene til mindre attraktive mål, men det øker risikoen for angrep mot mindre sikrede områder.

De skriver ingenting om hva slags tiltak det kan være aktuelt å innføre i under de ulike arrangementene.

Vil iverksette tiltak

Politiet har gått ut med en pressemelding i forbindelse med trusselvurderingen hvor de forsikrer at de skal skape en trygg Pride-feiring.

– Politidistriktene vil ha dialog med lokale Pride-arrangører og iverksette tiltak basert på foreliggende risikovurderinger, sier Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet (POD).

Hva slags tiltak det dreier seg om vil variere ut ifra lokale vurderinger, opplyser politiet.

– Det er stor variasjon mellom formatene på de ulike Pride-markeringene, og mange ulike faktorer som spiller inn i vurderingen omkring hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes. Derfor vil det være lokale vurderinger som ligger til grunn for politiets sikringstiltak ved de ulike arrangementene, forklarer Vandvik.

Samtidig oppfordrer politiet alle til å feire Pride, og understreker at Pride er et viktig symbol på mangfold, åpenhet og inkludering.

– Politiet vil selv flagge med regnbueflagg på politiets tjenestesteder og delta på ulike arrangementer. Vi skal sørge for at rammene rundt årets arrangementer er ivaretatt så alle kan få en trygg og god Pride-feiring. Politiet oppfordrer alle til å markere og feire Pride som normalt, avslutter Vandvik.

Tidligere er det bestemt at politiet ikke skal bære uniform ved deltakelse som privatpersoner. Vandvik sier politiet er opptatt av å være synlig og tilgjengelig, også under pride.

– Beslutningen om at politiet ikke lenger skal bære uniform i paraden, er tatt for å bidra til størst mulig trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne, sier han.

Påvirker ikke planene

Leder Dan Bjørke i Oslo Pride sier trusselvurderingen fra PST ikke påvirker planene for årets markering.

– Vi er glade for at Politiet og PST oppfordrer folk til å delta som vanlig på Oslo Pride og ellers i landet, opplyser leder Dan Bjørke i Oslo Pride i en SMS til NTB.

Videre skriver han at samarbeidet med politiet om sikkerhetsarbeidet rundt pridemarkeringen i år har pågått lenge. Trusselvurderingen politiet la fram torsdag, påvirker ikke planene for Oslo Pride.

(©NTB)