Iranske Leila Zarafshan ble henrettet ved henging i et iransk fengsel torsdag forrige uke. Kvinnen ble dømt til døden for ha drept ektemannen. Paret hadde vært gift i kun 40 dager da drapet skjedde.

Les også: UD: Gutt som ble henrettet, kan ha vært strafferettslig utilregnelig

37-åringen satt fengslet i fem år før hun til slutt fikk renneløkken plassert rundt nakken, melder Iran Human Rights.

Organisasjonen har snakket med kilder i Iran som hevder kvinnen led av alvorlige psykiske lidelser.

- Leila var alvorlig psykisk syk. Kildene vi har snakket med, som har vært i kontakt med familien hennes, mener hun burde ha fått behandling for sine psykiske lidelser, og ikke dødsstraff, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

FN: - Ikke døm psykisk syke til døden

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) vedtok en resolusjon i 2003 om praksisen med å idømme dødsstraff for psykisk syke personer.

I resolusjon 2003/67 oppfordres alle land som fortsatt praktiserer dødsstraff, til «ikke å idømme dødsstraff for en person som lider av noen form for psykisk lidelse eller å henrette en slik person».

Iran Human Rights hevder myndighetene i Iran ble gjort oppmerksomme på kvinnens psykiske lidelser, men at de likevel valgte å dømme henne til døden og effektuere dommen.

- Familien hennes har gitt myndighetene medisinske journaler som viser at hun tidligere har fått behandling for psykiske lidelser, og at hun har gått på medisiner over lengre tid. Familien til ektemannen frarådet ham å gifte seg med kvinnen fordi de mente hun var mentalt syk, sier Amiry-Moghaddam.

- Til tross for dette ble det angivelig ikke utført noen sakkyndig vurdering av hvorvidt hun var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Det minste myndighetene kan gjøre, er å vurdere om vedkommende er strafferettslig tilregnelig, sier han.

- Psykisk utviklingshemmet gutt henrettet

Dette er ikke første gang at spørsmålet rundt strafferettslig tilregnelighet reises i forbindelse med dødsstraff og henrettelser i Iran.

Amin Sedaghat (17) og Mehdi Sohrabifar (17) ble henrettet ved henging i et iransk fengsel i april. Sistnevnt skal ha vært psykisk utviklingshemmet.

- Det er spesielt alvorlig at en av de to henrettede guttene skal ha vært psykisk utviklingshemmet og dermed også strafferettslig utilregnelig, uttalte statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen, til Nettavisen den gang.

Drøftet dødsstraff med Iran

Norge er prinsipielt mostander av dødsstraff og tar jevnlig opp menneskerettighetsspørsmål og bruken av dødsstraff med Iran.

Nettavisen får bekreftet at verken statsminister Erna Solberg eller utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide hadde dialog med den iranske delegasjonen under FNs høynivåuke i New York forrige uke. Eriksen Søreide tok imidlertid opp disse temaene med Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif da han besøkte Norge i august.

- Vi hadde en konstruktiv diskusjon om menneskerettigheter, sa Eriksen Søreide under en felles pressekonferanse som ble avholdt på engelsk.

- Jeg understrekte Norges motstand til bruken av dødsstraff under alle omstendigheter. Jeg uttrykte også bekymring for situasjonen til menneskerettsforkjempere og tok opp temaer knyttet til religions- og trosfrihet, ytringsfrihet og retten til å være politisk aktiv, sa Eriksen Søreide.

Taus om dødsstraff

Nettavisen har sendt en skriftlig forespørsel til presseenheten ved den iranske ambassaden i Oslo, og spurt om påstandene rundt kvinnens psykiske lidelse er korrekte. Ambassaden har ikke besvart henvendelsen.

Irans ambassade i Oslo har generelt vært svært tause når de blir bedt om å gi tilsvar i nyhetsartikler som omhandler dødsstraff. Ved én andlening ga ambassaden et langt tilsvar til Nettavisen der de redegjorde for bruken av dødsstraff for forbrytelser begått av mindreårige, noe som strider med FNs barnekonvensjon som landet har ratifisert.

Iran har ifølge Iran Human Rights henrettet om lag 200 mennesker så langt i 2019.