Det er heller ikke vanlig å få en bekreftelse fra afghanske myndigheter, skriver PU i en pressemelding tirsdag etter spørsmål fra NTB om returen av Abbasi-familien var klarert med afghanske myndigheter på forhånd.

– PU varsler afghanske myndigheter via den norske ambassaden i Kabul om planlagte tvangsreturer to uker i forkant. Vi kan bekrefte at det ble gjort i denne saken. Dette gir afghanske myndigheter anledning til å se på saken og stille norske myndigheter de spørsmål de måtte ønske. Ingen henvendelser ble mottatt i forkant av denne uttransporteringen, skriver PU i pressemeldingen.

De tre Abbasi-søsknene på 16, 20 og 22 år, som sammen med moren ble hentet av politiet lørdag morgen for å returneres til Afghanistan, var tirsdag på vei tilbake til Norge fra Istanbul etter at det ble klart at Afghanistan nekter å ta imot dem. Moren er allerede tilbake i Norge fordi hun var for syk til å fortsette reisen. Hun er nå innlagt på Ahus.

Ikke overrasket

I september 2016 inngikk Norge og EU en rammeavtale om returer med Afghanistan som gir Norge og EU-land grønt lys til å tvangsreturnere afghanske flyktninger. Som gjenytelse ble Afghanistan lovet bistand og økonomisk støtte. I tillegg regulerer en avtale mellom Norge, Afghanistan og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) de praktiske vilkårene for både tvangsretur og frivillig retur.

Norge er det landet i Europa som gjennomfører flest tvangsreturer til Afghanistan. I 2016 var tallet 381, i 2017 var det 366 tvangsreturer, i 2018 216 og fram til juni i år har det vært 44. (Se faktaramme).

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) er ikke overrasket over at Afghanistan har nektet å ta imot søsknene.

Seniorrådgiver Andreas Furuseth viser til at det også har skjedd tidligere at tvangsreturnerte afghanere er blitt nektet innreise i Kabul.

– Det er ikke første gang dette skjer, sier han til NTB.

Kritisk til håndtering

Noas-rådgiveren mener det er liten grunn til å tro at afghanske myndigheter ville håndtert situasjonen annerledes selv om moren ikke var blitt syk.

– En enslig mor vil ikke være i stand til å forsørge familien på egen hånd, sier Furuseth, som er svært kritisk til hvordan Politiets utlendingsenhet (PU) har håndtert situasjonen.

– Det spesielle i denne saken er jo at det er snakk om svært sårbare personer. Her ligger et åpenbart potensial for problemer, sier han.

Ifølge PU ble det mandag formiddag holdt et møte mellom norske og afghanske myndigheter i Kabul for å avklare nærmere muligheten for aksept av de tre søsknene.

– Vurderingen fra afghanske myndigheter gjorde at uttransporteringen ble avbrutt, sier PU, som ikke ønsker å opplyse når de tre søsknene kommer til Norge eller hva som da vil skje med dem.

Trandum

Ifølge Abbasi-familiens støttegruppe har søsknene fått beskjed om at de skal flys til Oslo i løpet av tirsdagen. Familiens advokat Erik Vatne sier det er en fare for at familien blir internert på Trandum.

– Men jeg anser det som mest sannsynlig at familien får komme hjem nå, sier Vatne til Aftenposten.

Heller ikke Furuseth vil utelukke at søsknene sendes til Trandum eller et av politiets utreisesentre.

– Men hvis de skal plasseres på Trandum, må det foreligge en rettsavgjørelse dersom de skal holdes der mer enn et par dager, sier han.

(©NTB)