Evakuerte barn som vender hjem, en ung kronprins Olav på slottsbalkongen, frigitte russiske krigsfanger, parade foran slottet ved kong Haakons hjemkomst, arrestasjon av NS-medlemmer. Dette er noen av de tilsammen 228 bildene Arkivverket nå har lagt ut i forbindelse med frigjøringsjubileet.

Direkte: Markering av frigjørings- og veterandagen

- Mange av bildene har ikke vært offentliggjort tidligere, sier Helen Daae Frøyseth ved Arkivverket til Nettavisen.

Klikk her for å se alle bildene på Digitalarkivet.no

Arkivverket har videre funnet frem allierte planer for frigjøringen av Norge og dokumenter som viser den sivile maktovertakelsen.

Jubelscener og krigens «tapere»

I tillegg til jubelscener fra maidagene i 1945, har Arkivverket også sluppet bilder og dokumenter som viser krigens «tapere». De mer enn 300.000 tyske soldatene som var i Norge og som måtte vente lenge med å kunne reise hjem til Tyskland. I dokumentene fremkommer det hittil lite kjente opplysninger om at mange tyske soldater måtte bøte med livet, selv i et Norge i fredstid.

Bildene som nå offentliggjøres er hentet fra ulike arkiver. Det er dels foto etter privatpersoner som hadde ulike roller under frigjøringen, og det er foto hentet fra Sturlason pressebyrå og fra NTBs krigsarkiv.

Les også: Forsiktig markering av frigjøringsdagen