En video av det som skal være Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, som taler foran et hav av russiske soldater florerer nå på sosiale medier. Blant annet på den Wagner-lojale Telegram-kanalen «Grey Zone».

Saken er omtalt i flere utenlandske medier, blant annet dansk TV 2. Men det er ikke verifisert at det er Prigozjin som taler.

– Realiteten er som følger: Ut av 100 personer vil 10 til 15 vende hjem i kister, mens 20 vil bli såret. Ut av de sårede, vil 15 vende tilbake til tjeneste, mens fem av dem ikke vil vende tilbake, sa det som angivelig skal være Jevgenij Prigozjin.

Ikke like overbevist

Tobias Sæther er del av forskningsgruppen til Forsvarets høyskole på krigen i Ukraina. Han har sett videoen, men er ikke nødvendigvis helt overbevist om at det er Prigozjin som opptrer der.

Men han er tydelig på at Wagner-gruppen gjerne gjør det man på godt norsk ville kalt «skitarbeidet».

– Det vi har sett over tid er at Wagner-gruppens posisjon relativt til det russiske militæret har blitt viktigere og viktigere utover i 2022. Ikke helt sentral akkurat, men viktigere. Årsaken til dette er at de har gitt lettere tilgang til å rekruttere soldater på en måte som ville vært vanskelig for det russiske militæret – i fengsler. Og at de lettere kan settes til å gjøre de mer grisete jobbene som det russiske militæret ikke kan eller ønsker.

Men nå skal innflytelsen til Wagner og mannen som ofte kalles «Putins kokk» være synkende.

– I tråd med maktkampen mellom den russiske militærledelsen og Prigozjin synker Wagners innflytelse. Gruppen har vist seg som en konstant torn i siden til Moskva og et vedvarende problem for den russiske militærledelsen.

Wagners dødssynder

I videoen som er publisert hos Grey Zone, som er en Wagner-lojal Telegram-konto, snakker Wagner-lederen om hva som aksepteres og hva som ikke aksepteres.

– Det er tre synder som resulterer i at man blir skutt på stedet. Den første er desertering. Nummer to er alkohol og narkotiske stoffer i krigssonen. Den tredje er plyndring.

I videoen hevder han at av 100 soldater så dør 10–15 av de, stemmer dette?

– Vi har ingen nøyaktige tall, men tallene virker for lave. Tallene er nok atskillig høyere både for døde og sårede. Wagner-gruppen tar betydelig større tap en de russiske styrkene. Dette skyldes at de jevnt over er dårligere trent enn styrkene til det russiske militæret. Ved starten av fullskalainvasjonen i 2022 stilte dette seg annerledes, og gruppen besto for en stor del av tidligere russiske soldater, inkludert elitesoldater. Men etter hvert som andelen tidligere innsatte økte har profesjonaliteten antakelig falt betydelig. I tillegg brukes Wagner-styrkene jevnt over enda mer hensynsløst enn styrkene under det russiske militæret, noe som også er en sterkt medvirkende årsak til høye tap, sier Sæther.

– Risikabel strategi

De siste månedene har den beryktede Wagner-lederen gått hardt ut mot den russiske militærledelsen, og blant annet krevd mer ammunisjon. Han har til og med havnet på dårlig-siden til Tsjetsjenias leder, Ramzan Kadyrov.

– Det er grunn til å tro at Prigozijn vil trekke det korteste strået i en duell med forsvarsdepartementet, skulle det gå så langt. Det skyldes nok litt at selv om Wagner har spilt en viss rolle, så har ikke Wagner alene hatt avgjørende betydning for de russiske operasjonene i stort. Wagner har ikke brakt Russland seire med operasjonell betydning. Det kan se ut til at Russland i tiden fremover vil prioritere det russiske militæret – som antakelig driver vedvarende delvis skjult mobilisering av personell – fremfor Wagner.

Hvorfor går han så hardt ut mot den russiske ledelsen?

– Det virker som han har en forestilling om at hans egen og Wagner-gruppens posisjon er veldig sterk, og derfor mener han kan «ta seg råd til» å kritisere innsatsen til de russiske styrkene og det russiske forsvarsdepartementet. Men dette har altså vist seg å være en risikabel strategi.

Attentat på «Putins kokk»?

Onsdag skriver nyhetsbyrået Reuters at Prigozijn var i en ny åpen feide med en russisk militærtopp. Som svar på at han ikke fikk den ammunisjonen han krevde, la han ut et bilde av rundt ti døde Wagner-soldater. Ved bildet skrev han « Disse mennene døde i går som følge av mangel på ammunisjon. De skyldige er de som skulle ha brakt oss mer ammunisjon».

Er et attentat på Prigozjin en mulighet?

Det russiske systemet og militæret skyr ikke ekstreme virkemidler og vold, også mot tidligere støttespillere. Så ingenting er helt utelukket. Samtidig er det spørsmål om gevinsten er for uklar sett opp mot kostnadene. Det er mer sannsynlig at det blir en stille nedadgående justering av hans rolle, noe jeg mener vi ser starten på allerede. For eksempel har rekrutteringen fra fengsler antakelig vært mer begrenset i flere måneder allerede, også før Wagner i starten av februar hevdet at gruppen ville slutte å rekruttere fra fengsler.

For noen uker siden omtalte Nettavisen hva følgene av at russiske kriminelle vil returnere til det russiske sivilsamfunnet kan komme til å bety. Også Sæther er klar på det ikke vil være en heldig situasjon.

– Det er en tragedie dette her, fordi det er veldig mange som ikke kommer tilbake. Det at man aksepterer denne måten å manipulere fanger til å være med i en brutal angrepskrig, sier en god del om den russiske politiske ledelsens hensynsløse syn på eget samfunn og egen befolkning. Og ikke minst hvilke ekstreme virkemidler de bruker for å føre krigen.

24. februar marker ett år siden Russland invaderte Ukraina. Ett år som endret Europa.