Opprettholde meteren, ingen skjenkestopp og lettelser på offentlig og private arrangement, er blant anbefalingene Helsedirektoratet og FHI kommer med til regjeringen.

Les også: VG: Kjerkol har opplyst kommunene om lettelser

Beholdningen med munnbind bør du heller ikke kaste. «Munnbind bør brukes i kollektivtransport der man ikke kan holde 1 meter avstand. Munnbind kan anbefales andre steder innendørs i det offentlige rom der man ikke kan holde 1 meter avstand», heter det i Helsedirektoratets oppdaterte vurdering.

Les også: Ekspertutvalg: Gode grunner for lettelser

Se regjeringens korona-pressekonferanse klokka 19.00:

– Ut ifra pågående arbeid med risikovurderingen som planlegges ferdigstilt 26. januar 2022, vurderer Folkehelseinstituttet at det er grunnlag for å lette på tiltak. Vi anbefaler å gå over til et lavt tiltaksnivå, slik det er beskrevet i oppdrag 601, skriver FHI i de siste anbefalingene fra myndighetene.

Helsedirektoratet slutter seg til dette.

Frykter sykefravær på 15-20 prosent

Omikron gir lavere sykdomsbyrde, og Helsedirektoratet vurderer at risikoen for total overbelastning av spesialisthelsetjenesten nå er lav.

- Belastningen på kommunene kan trolig bli mer utfordrende. Vi vurderer at den største risikoen nå er knyttet til at høyt samtidig sykefravær kan påvirke driften av kritisk viktige samfunnsfunksjoner, herunder helsetjenestene, heter det i faglige råd til regjeringen.

Dokumentet ble offentliggjort ved 17-tiden tirsdag.

Modelleringer tyder på at samlet sykefravær i verste fall kan bli mellom 15 og 20 prosent hos personer i yrkesaktiv alder i scenariene med mest smittespredning, men usikkerheten er stor, heter det videre.

FHI anbefaler lavt tiltaksnivå

I det faglige grunnlaget for anbefalinger legger Helsedirektoratet til grunn at FHI mener det er grunnlag for mer fleksibel bruk av hjemmekontor, lettelser på offentlige og private arrangement, ingen skjenkestopp og at organisert fritidsaktivitet kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper.

FHI skriver i sin anbefaling at de mener Norge kan gå over til et lavt tiltaksnivå:

 • Fortsatt anbefaling om å holde 1 meter avstand.
 • Drift forenkles i de fleste sektorer, men krav om smittevernfaglig forsvarlig drift opprettholdes.
 • Ingen antallsbegrensninger i private hjem.
 • Fjerne kontaktreduserende tiltak i skoler og barnehag
 • Trafikklysmodellen kan brukes på grønt nivå i en overgangsperiode. Overgang til symptombasert testing.
 • Mer fleksibel bruk av hjemmekontor.
 • Forslag til alternative lettelser på offentlige og private arrangement. Ingen skjenkestopp.
 • Organisert fritidsaktivitet kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper.

Basert på FHIs faglige underlag, inkludert deres risikovurdering og modelleringsrapport, støtter Helsedirektoratet FHI i at det er mulig å gjøre lettelser i tiltaksnivå. Det er imidlertid fortsatt mye som er ukjent ved den videre utviklingen av pandemien, heter det.

To veier videre

Selv om FHI har landet på lavt tiltaksnivå, understreker de at to retningsvalg kan være aktuelle i dagens situasjon.

– Det ene er å lette på tiltak til lavt nivå, det andre er å opprettholde tilnærmet det tiltaksnivået vi har i øyeblikket, beskrevet som moderat nivå, skriver de i sine anbefalinger. Det vil si skjenkestopp på et gitt tidspunkt, antallsbegrensninger for private og offentlige arrangementer, og bruk av munnbind innendørs.

Fordelen med å holde på moderat nivå er som følger, mener FHI:

 • Kan potensielt dempe smittespredningen og flate ut smittetoppen slik at færre blir syke samtidig.
 • Kort tid siden siste lettelser, gir mer tid til å observere og vurdere effekten av dette tiltaksnivået.
 • En forutsigbar og gradvis overgang kan trygge befolkningen og forberede den på senere lettelser.
 • Gir mulighet til å observere egenskaper og effekter av omikron over lengre tid.
 • Kan gi lavere risiko for kapasitetsbrist hos helsetjenesten på kort sikt.