Norsk musikkråd, en paraplyorganisasjon for musikkfrivilligheten, takker Raja for at han har lyttet til innvendingene på flere viktige punker.

– Men når både tidsrom og målgruppe utvides, må potten øke tilsvarende, sier styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Norsk musikkråd til NTB.

– Kulturministeren peker i riktig retning, men trenger større budsjettrammer, konstaterer han.

Borgundvaag peker på at musikkfrivilligheten alene har beregnet tapene til mellom 570 og 770 millioner kroner i perioden mars-juni.

Les også: Sanner om koronasjokket: «Vi kan ikke nå si at vi har det verste bak oss»

Får dekket inntekter

Ordningen var opprinnelig begrenset til perioden 5. mars til 30. april. Den utvidede ordningen, som legges fram i revidert nasjonalbudsjett tirsdag, skal gjelde hele perioden det har vært et arrangementsforbud – altså fra 12. mars til 15. juni i år.

Det vil si at korps som skulle hatt loppemarkedet før påske, nå kan søke om kompensasjon for tapte inntekter, opplyser departementet søndag:

– Regjeringen foreslår å utvide kompensasjonsordningen for avlyste, utsatte og stengte arrangementer i idretts- og frivillighetssektoren til også å dekke tapte inntekter fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av organisasjonseide bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg, og annet salg av varer og tjenester under arrangementer, heter det.

Det foreslås å «presisere og utvide ordningen», slik at flere virksomheter innen museum og kultur og ideelle organisasjoner kan søke om bortfall av billettinntekter.

Les også: Jan Petter Sissener: «Byregjeringssjefen» som blåser i barn og eldre

2.300 har søkt

Så langt har 2.300 organisasjoner søkt om kompensasjon på totalt 370 millioner kroner.

– Jeg håper og tror at mange nå vil oppleve at den justerte ordningen treffer bedre. Vi har lyttet, og jeg er glad for at vi med dette nå særlig møter behovene til korpsene, sier Raja.

Totalt blir pakken for kultur, idrett og frivillighet på 1,6 milliarder kroner over tre måneder.

Kulturrådet administrerer krisepakken til det profesjonelle kulturlivet, mens Lotteri- og stiftelsestilsynet har ansvar for ordningen til det frivillige kulturlivet, idrett og annen frivillighet.

Les også: Gjenåpning av skolene: Gleder alle seg?

Fikk stryk

Før helgen kom det sterke reaksjoner på signalene fra Raja. Kulturministeren sa torsdag at Korps-Norge ville få 38,5 millioner kroner da fordelingen av årets spillemidler var klare.

Norsk musikkråd kontret med at dette slett ikke var noen redningspakke, men derimot midler som allerede lå inne i statsbudsjettet.

– Kulturministeren svarte at det er et politisk valg om han skal fortsette å tildele, eller gjøre endringer. Det hadde i så fall vært en gigantisk, politisk bombe om spillemidlene ikke skulle tildeles i år. Uttalelsen har skapt usikkerhet blant våre 260.000 medlemmer og frivillige som står på for å redde våre 6.700 musikklag rundt om i landet, sier Borgundvaag.

Fredag kom så Raja med utvidelser og endringer i den store kompensasjonsordningen for idrett, kultur og frivillighet.

(©NTB)

Les også: Helsedirektoratet anbefaler 6 timer på kontoret - Regjeringen avviser at det betyr at 6-timersdagen innføres

Les også: Ap-topp: - Terskelen må være svært høy for å gjøre dette igjen