Gå til sidens hovedinnhold

Ramm-saken ikke foreldet

Og tilståelse skal ha vært fyllerør, opplyser politiet.

Etter oppslaget i VG onsdag, der det vises til at en mann har tilstått drapet på Ronald Ramm, ønsket politiet i Larvik å redegjøre for denne mannens rolle i drapssaken. Larvik-politiet mener saken ikke blir helt riktig fremstilt og viser også til at denne mannen har vært kjent for dem lenge.

- Vi følte vi måtte gå ut med en nærmere redegjørelse om dette, sier politiinspektør ved Larvik politistasjon, Magnar Pedersen, til Østlands-Posten.

Han understreker at det ikke har kommet til nye opplysninger i drapssaken.

- Det har ikke satt situasjonen i noe annet lys, påpeker han.

Gått tilbake på tidligere forklaringer

Allerede i mai 1995 kontaktet mannen politiet første gang om saken, og han har ved gjentatte anledninger, også i dommeravhør, gått tilbake på tidligere forklaringer.

Flere medier har onsdag meldt at en person har tilstått det brutale drapet i 1995, men at saken er foreldet og dermed henlagt. Dette er feil, ifølge Pedersen.

Etter påtalemyndighets syn er saken ikke foreldet, og politiet tar fortsatt imot tips i den såkalte Ramm-saken.

- Skulle det dukke opp nye viktige opplysninger i saken, vil disse bli fulgt opp av politiet. Den personen som er intervjuet av VG, har siden desember 1995 vært i kontakt med politiet gjentatte ganger, men i formelle avhør, også rettslige avhør, trekker han tilbake sine tilståelser, og hevder at dette er fyllerør, sier politiinspektør Magnar Pedersen.

I pressemeldingen sier også politiet at man forholder seg til en foreldelsesfrist på 25 år i saken, og at den dermed ikke er foreldet.

Slik lyder politiets pressemelding i sin helhet:

«Foreldelsesfristen for drap er 25 år. Da Ramm-saken ennå ikke er oppklart, kan endelig valg av straffebud ikke avgjøres.

Inntil saken skulle bli oppklart legger påtalemyndigheten til grunn en foreldelsesfrist på 25 år i saken hvor Ronald Ramm er fornærmet.

I media i dag etterlates det inntrykk av at en navngitt person har tilstått drapet på Ramm. Den navngitte avga forklaring første gang til politiet i desember 1995 og forklarte da om uavbrutt drikking i månedsskiftet november/desember 1995.

I mai 1996 kontaktet den navngitte politiet og ville gå tilbake på sin tidligere politiforklaring og fortalte hvem som hadde drept fornærmede. Senere gikk den navngitte tilbake fra denne forklaringen og avfeide det hele som «fyllerør».

Høsten 1998 oppsøkte den navngitte politivakta flere ganger med usammenhengende samtaler og med motstridende opplysninger knyttet til Ramm-saken.

I 2007 og 2008 fikk politiet flere vitneavhør om at den navngitte til vitnene hadde forklart seg om sin kunnskap om Ramm-saken. Den navngitte skulle ha vært vitne til selve hendelsen, skulle opplyst om hvor mange som var til stede, betegnet seg selv som «vaktmann» og om hvem som drepte Ramm.

29. januar 2008 ble den navngitte avhørt og konfrontert med innholdet i de forskjellige vitneforklaringene, men avviste at han noen gang hadde snakket med noen om saken.

8. februar 2008 kontaktet den navngitte politiet på nytt og fortalte at han ikke hadde vært ærlig i sin tidligere politiforklaring, at han visste hvem som hadde gjort det og at han var villig til å avgi en rettslig forklaring på dette.

9. februar 2008 ble han avhørt ved Larvik tingrett. Han ga der en forklaring om at han ikke visste hva som hadde skjedd.

Noe senere tok han igjen kontakt med politiet og sa at han «bløffet» i deler av det rettslige avhøret. Han ble igjen avhørt av politiet 17. februar og avga en forklaring om at han under turen til Ramm «trakk» seg og at han oppsøkte en annen person hvor han drakk til han ikke husket mer.

Opplysningene gitt av den navngitte i 2008 ga ikke grunnlag for siktelse mot noen.

I mai 2011 ringte den navngitte en rekke ganger til Jørn Lier Horst, som da hadde permisjon fra politiet. Den navngitte ble betegnet som åpenbart beruset, gjentok det han tidligere hadde forklart til politiet. I tidligere forklaringer hadde han ikke fortalt alt, men nå ville han fortelle sannheten. Horst sendte umiddelbart disse opplysningene videre til politiet.

I løpet av sommeren 2011 var politiet i kontakt med den navngitte flere ganger, men det fremkom ingen nye opplysninger utover det han tidligere hadde sagt til politiet. I sterkt beruset tilstand erkjente han å ha drept fornærmede, men ga ingen opplysninger som styrket det korte utsagnet. I edru tilstand senere på sommeren ville han ikke gi noen forklaring til politiet.

Det foreligger således ingen tilståelse av Ramm-saken i avgitte forklaringer til politiet eller i forklaring gitt av den navngitte.

Alle tidligere tips i Ramm-saken er sjekket, og nye tips vil bli fulgt opp.»

Les flere nyheter fra Østlands-Posten.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget