*Nettavisen* Nyheter.

Rangnes lander kjempeavtale med Telenor (Ny)

EDBs og toppsjef Endre Rangnes har fått på plass en kjempeavtale med Telenor. I tillegg til storavtalen melder EDB om salg av telekom-området

19.05.08 00:54

(Nytt: Flere momenter)Den siste tiden har det vært ventet at Telenor vil inngå en større outsourcingavtale med EDB, hvor Telenor er hovedeier. Nå er avtalen bekreftet. Avtalen gjør EDB til en av de virkelige tungvekterne inne IT-drift i Norden.- Telenor og EDB inngått en av Nordens største IT-avtaler. Avtalen innebærer at Telenor overfører et utvidet ansvar for drift av IT-systemer til EDB. EDB overtar i tillegg driftsansvaret for Telenors eksterne kunder på området, skriver selskapene i en melding.Avtalen mellom Telenor og EDB har en varighet på syv år. For EDB vil avtalen ha en anslått kontraktsverdi på hele 5,3 milliarder kroner.EDB opplyser videre at de selger ut hoveddelen av forretningsområdet Telekom til Accenture for 400 millioner kroner. Samtidig inngår Telenor en samarbeidsavtale med Accenture om kjøp av applikasjonstjenester.For Telenor innebærer avtalene på sikt årlige kostnadsreduksjoner i størrelsesorden 250 til 350 millioner kroner, opplyses det.Slik blir transaksjonen:

* Telenor selger hoveddelen av divisjon Driftstjenester til EDB for netto 132 millioner kroner etter restruktureringskostnader. Salget medfører at 470 medarbeidere fra 1. mai overføres fra Telenor til EDB. Telenor vil motta et ansvarlig konvertibelt lån med to års løpetid, tilsvarende kjøpesummen* Telenor forlenger og utvider sin driftsavtale med EDB frem til 1. mai 2011. Anslått kontraktsverdi er 4,5 milliarder kroner, hvorav 3,7 milliarder kroner er ny omsetning for EDB.* EDB overtar også driftskontrakter med 26 kunder innen handel, industri og offentlig sektor fra Telenor. Avtalene har en forventet kontraktsverdi på om lag 800 millioner kroner.


Telenor skal i fremtiden ha EDB som preferert driftspartner for all sin virksomhet i Norden.* EDB selger hoveddelen av forretningsområdet Telekom til Accenture for 400 millioner kroner. Salget medfører at 360 medarbeidere fra 1. mai skifter arbeidsgiver fra EDB til Accenture. Beløpet forfaller med 100 millioner på oppgjørstidspunktet og den resterende del i løpet av annet halvår 2004. EDB forventer å bokføre en gevinst på salget på i størrelsesorden 300 millioner kroner. Salget innebærer at forretningsområdet Telekom i 2004 vil ha en samlet omsetning på i størrelsesorden 330 til 350 millioner kroner, som omfatter full aktivitet i ett kvartal og redusert aktivitet som følge av salget i årets tre siste kvartaler.* Telenor inngår en avtale om kjøp av applikasjonstjenester fra Accenture. Accenture skal ha EDB som preferert partner på driftstjenester i Norden.* Telenor og EDB sluttfører sammen forhandlingene med internasjonale teknologi-leverandører om en rammeavtale for anskaffelser.Får omsetningshopp

EDB opplyser videre at avtalen betyr at EDB øker sin omsetning innen IT-drift med 400 millioner kroner i 2004, mens tilsvarende beløp for 2005 vil være om lag 500 millioner kroner.- Konsernet får en betydelig kapasitets- og kompetanseøkning som gir mulighet til å konkurrere om store driftskontrakter som forventes å komme til markedet i tiden fremover, heter det i meldingen.EDB overtar fysiske og immaterielle eiendeler fra Telenor for i størrelsesorden 330 millioner kroner og gjør en avsetning for ytterligere restruktureringsbehov på 130 millioner kroner.EDB blir nå Telenors foretrukne driftspartner i Norden.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.