Natt til lørdag gjennomførte Oslo-politiet en aksjon i Møllergata i Oslo sentrum der ni biler ble stoppet og i alt 23 personer ble kontrollert, melder NRK. Politiet sier at dette er en av flere kontroller de gjennomfører for å luke ut våpen og gjøre sentrum tryggere.

- Vi opplever at dette har en forebyggende effekt. Det sprer seg også blant folk som er i området ganske fort og vi får også veldig gode tilbakemeldinger fra publikum, sier ordenssjef Robert Thorsen ved Sentrum politistasjon til nrk.no.

Reagerer
Advokat Jon Wessel-Aas er en av dem som reagerer. Onsdag ble han utfordret på Twitter om hvorfor han reagerer på dette. «Har du kanskje ikke god samvittighet? Hva vil du si når antall kniver og våpen øker», spurte en.

Wessel-Aas svarte med et motspørsmål.

«Hvorfor er grunnvilkåret for ransaking av person i straffeprosessloven skjellig grunn til mistanke?», lød Twitter-meldingen.

HTML EMBED

«For å hindre vilkårlighet i maktutøvelsen», svarer han selv og viser blant annet til dette blogginnlegget fra 2010.

EMD slår nok en gang ned på overdreven terrorlovgivning.

Her omtaler han Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), som i en fersk dom slo ned på overdreven terrorlovgivning.

Har hjemmel
Politiet har ifølge NRK hjemmel i Politilovens paragraf 7a til å ransake folk på gata eller i biler «i situasjoner eller på steder hvor slike straffbare handlinger erfaringsmessig finner sted». Advokat Jon Wessel-Aas, som møtte til debatt i NRK morgennytt om saken, mener loven burde vært endret på dette punktet.

En annen advokat, John Christian Elden, la ut denne meldingen på Facebook:

«Hei politiet! Si fra neste gang dere har en slik aksjon så skal jeg kjøre forbi. Da blir jeg berettiget til å påklage den ulovlige ransakningen og bringe saken inn for Menneskerettsdomstolen. Jon Wessel-Aas tar saken for meg, og min tillitsmann Jan Arild Ellingsen sørger for at lovteksten justeres noe slik at den ikke rammer helt tilfeldig!».