I en omfattende læringsrapport som ble overrakt politidirektør Benedicte Bjørnland tirsdag, er det avdekket en rekke punkter hvor politiet kunne agert annerledes 13. oktober i fjor.

Blant det mest sentrale framhever utvalget at det var en stor aksjonsvilje i politiet, men at den var preget av ressursmangel, manglende informasjonsflyt og samhandling mellom politiet og de øvrige nødetatene.

I alt fem personer ble drept med kniv i Hyttegata i Kongsberg etter at Bråthen gikk fra Coop Extra-butikken på Nytorget, hvor han hadde skutt etter folk med pil og bue. I stedet for å bli stoppet av politiet der, gikk han inn i boliger hvor det oppholdt seg mennesker.

Her skyter Espen Andersen Bråthen etter tilfeldige personer i dagligvarebutikken:

Les også: Slik forklarer Espen Andersen Bråthen de fem Kongsberg-drapene

For få ressurser avgjørende

Politiet hadde slått PLIVO-alarm (pågående livstruende vold) og var kommet fram til butikken, men Bråthen kom seg unna gjennom en nødutgang på siden av bygget og beveget seg gjennom boligområdet mens politiet mobiliserte.

– Det var imidlertid ikke nok mannskaper til både å isolere og å konfrontere gjerningspersonen. De første patruljene leverte det man kunne forvente, gitt ressursene som var tilgjengelig innledningsvis. Begrenset tilfang av ressurser var derfor avgjørende for at gjerningspersonen ikke ble stanset tidligere, skriver utvalget i rapporten.

Les også: Pårørende om Kongsberg-drapsmannen: - Jeg synes det er feigt av ham, det er dårlig at han ikke kan stå for egne handlinger

Det slås også fast at det var utfordringer knyttet til informasjonsflyten internt i politiet, mellom operasjonssentralen og de operative mannskapene. Dette førte til at polititjenestemennene på stedet måtte fatte sine egne beslutninger over hva de skulle gjøre.

– Den mangelfulle samhandlingen i den operative fasen påvirket trolig heller ikke utfallet, skriver utvalget i rapporten.

I PSTs søkelys

Rapporten evaluerer også om angrepet kunne vært avverget ved en annerledes samhandling mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og lokalt politi, og med helsevesenet, men finner heller ikke at dette ville ha påvirket utfallet.

Bråthen hadde tidligere vært i PSTs søkelys for ekstrem islamisme og var også kjent for å kunne være psykisk ustabil.

– Etter våre vurderinger er det ikke gitt at mangelfull samhandling mellom politi og PST hadde avgjørende innflytelse på vedkommendes handlinger 13. oktober 2021, skriver utvalget.