Verden velger svært forskjellige strategier for hvordan korona-pandemien skal håndteres. Forskjellen mellom Sverige og Norge er påfallende, og tiltakene varierer gjennom hele Europa.

Erik Stephansen: Dette kan bli en makaber landskamp mellom Norge og Sverige

Mandag la forskere fra Imperial College i London frem en rapport som langt på vei ser ut til å ha endret strategien for hvordan England fremover vil håndtere koronautbruddet. Analysen ser nærmere på fordeler og ulemper av forskjellige strategier for å håndtere utbruddet, og har fokus på forholdene i England og USA.

To ulike strategier

De beskriver at det i praksis finnes to måter å håndtere en pandemi der man ikke har en vaksine:

  1. Dempe utbruddet (mitigation), der tiltak fokuserer på å bremse, men ikke nødvendigvis stoppe utbruddet. Hensikten er å redusere belastningen på helsevesenet, samtidig som en beskytter de som er i risikogruppene
  2. Presse tilbake utbruddet (suppression), der tiltak settes inn for å reversere veksten, redusere antall smittetilfeller og holde den situasjonen frem til en vaksine er tilgjengelig.

- Hver strategi har sine store utfordringer, skriver de.

Nyhetsstudio: Få de siste oppdateringene om koronaviruset

Klare fordeler og ulemper

Grovt sett beskriver de at begge strategiene vil være langt mer effektivt enn å gjøre ingenting. Samtidig er de klare på at begge vil føre til mange dødsfall.

- Vi finner at en optimal dempestrategi vil redusere presset på helsesystemet med 2/3 og halvere antall dødsfall. Men uansett vil det sannsynligvis føre til hundretusenvis av dødsfall (i USA og England) og intensivenhetene på sykehusene vil være underdimensjonert. For land som er i stand til å oppnå det, betyr det at å presse tilbake utbruddet er den foretrukne strategiene, beskriver de i sin rapport.

Det betyr derimot ikke at dette er et enkelt valg.

- For å presse viruset tilbake vil det som et minimum kreve at hele befolkningen holder avstand til hverandre, innføre hjemmeisolasjon for bekreftet smittede og hjemmekarantene for hele familien. Det vil også være nødvendig å stenge ned skoler og universiteter, men det må legges til at slike nedstenginger vil ha negative konsekvenser for helsevesenet på grunn av høyere fravær, skriver de i rapporten.

- Den store utfordringen med denne strategien er at tiltakene vil måtte vedvare frem til en vaksine blir tilgjengelig, noe som potensielt er 18 måneder eller lenger frem i tid. Grunnen er at vi antar at smittespredningen raskt vil ta seg opp igjen hvis tiltakene reduseres, skriver de.

- Enorme sosiale og økonomiske konsekvenser

Et annet betydelig usikkerhetsmoment, er om tiltakene som må til både er mulig å gjennomføre over lang tid, og om ulempene er større enn fordelene:

- I denne rapporten ser vi ikke på etiske eller økonomiske konsekvenser, men dette er ikke et enkelt valg. Selv om Kina og Sør Korea ser ut til å ha lykkes med å presse viruset tilbake, medfører det enorme sosiale og økonomiske kostnader som i seg selv vil ha en betydelig påvirkning på helse og velstand på kort og lang sikt, påpeker de.

Det betyr at konsekvensene av korona-nedstenging vil få andre negative konsekvenser som det kan være vanskelig å se for seg. Når Norge nå bruker store summer på korona-krisen, vil det være penger som senere ikke kan brukes på pensjoner, klimatiltak, helsevesen, veier og skole.

Til syvende og sist blir det et spørsmål om hvor lenge det er praktisk og økonomisk mulig å sette samfunnet på pause. Jo raskere smittespredningen skjer, jo raskere vil man være tilbake til normalen - men samtidig vil dødstallene øke betydelig når det ikke lenger er intensivplasser til alle som trenger hjelp.

Les også: NHO frykter høyeste ledighet siden andre verdenskrig

Slik rammer sykdommen

I rapporten har universitetet forsøkt å komme med nye anslag på dødelighet og behov for sykehusinnleggelse for forskjellige aldersgrupper.

Tallene viser at dødeligheten øker betydelig med alder, og at de aller færreste under 50 år vil ha behov for sykehusinnleggelser.

Få koronanyhetene på sms! Nettavisen sender deg de tre viktigste sakene hver dag. Meld deg på ved å sende korona til 2005. Total pris 49 kroner. Utsendingene avsluttes automatisk fredag 27. mars.