På oppdrag fra kollektivselskapet Ruter har konsulentselskapet Cowi og PTV laget en rapport som har sett på hva som vil være konsekvensene av en stor teknologisk utvikling på transporttjenester i Oslo og Akershus.

Rapporten har spesielt sett på det de kaller mobilitet som en tjeneste, og det handler særlig om hvordan små, selvkjørende busser i kombinasjon med andre selvkjørende biler vil påvirke hverdagen.

Himmel eller helvete

Konklusjonene i rapporten er ganske enkelt at selvkjørende busser kan gjøre hverdagen i byene mye bedre. Eller veldig mye verre.

- Selvkjørende teknologi vil ikke i seg selv hjelpe oss til å nå klimamål eller gi oss bedre byutvikling. Men dersom vi klarer å benytte teknologien til å øke samkjøring og å gjøre tradisjonell kollektivtransport mer attraktiv, vil de utgjøre en viktig del av utvikling mot mer bærekraftig mobilitet i byene våre, sier Øystein Berge, prosjektleder for Oslo-studien i COWI.

Ifølge rapporten er det to ting som vil avgjøre hvordan selvkjørende kjøretøy vil påvirke resultatet: Hvordan vil de som i dag kjører privatbil endre oppførsel - samt hvordan vil de som i dag allerede bruker kollektivtransport endre sin oppførsel.

  • Scenarioet som gir størst trafikkreduksjon er når kollektivbrukere fortsetter å benytte kollektivtransport, mens privatbilister går over til samkjøring. Det vil gi 14 prosent reduksjon i trafikken og vesentlig lavere reisetid i rushtiden.
  • Derimot vil trafikkvolumet øke med 97 prosent dersom alle som i dag kjører privatbil og alle som reiser kollektivt går over til bildeling uten samkjøring.

Dagens kollektivbrukere må ikke bytte til ny teknologi

Cowi omtaler det siste scenarioet som at veinettet bryter sammen.

Årsaken er ganske enkelt at T-bane og tog er ekstremt mye mer kapasitetsterkt enn det små, selvkjørende busser er. Hvis små busser og biler skal erstatte reisene som disse i dag tar unna, vil antall kjøretøy på veiene eksplodere.

– Hvis alle som i dag reiser buss og trikk går over til de nye systemene, vil vi i verste fall kunne se en dobling av trafikken i regionen. Men hvis vi klarer å benytte teknologien til å øke samkjøring og å gjøre tradisjonell kollektivtransport mer attraktiv, vil de utgjøre en viktig del av utvikling mot mer bærekraftig mobilitet i byene våre, sier Øystein Berge, prosjektleder for Oslostudien i Cowi.

T-bane må være ryggrad

Studien er derfor krystallklar på at T-bane og tog fortsatt må være en ryggrad i fremtidens transportsystem - og at målet må være å få de som i dag bruker bil til å velge nye transportløsninger.

Ifølge rapporten vil den optimale kombinasjonen av ny og gammel teknologi føre til en dramatisk reduksjon i bilparken:

- Dersom alle i Oslo og Akershus deler kjøretøy og benytter samkjøring vil 7 prosent av dagens bilpark være tilstrekkelig for å dekke alle reiser i rushtrafikken. Med andre ord blir 93 prosent av kjøretøyene i bilparken vår overflødige, slår Cowi fast.