Gå til sidens hovedinnhold

Rapport: Trygdesvindel for 6 milliarder kroner i året

Oslo (NTB): En ny rapport om trygdemisbruk avdekker at 5 prosent av de samlede utbetalingene til dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad trolig blir svindlet.

Arbeidsdepartementet ga Proba samfunnsanalyse i oppdrag å utrede omfanget av svindel med disse fem folketrygdytelsene. Rapporten som ble lagt fram onsdag, viser at 5 prosent av utbetalingene trolig blir svindlet. Det tilsvarer 6 milliarder kroner i året.

- Vi skal merke oss at disse anslagene er høyere enn det ekspertene tror er mest sannsynlig. Grunnen er at de ser en klar risiko for at det korrekte tallet er høyere enn det tallet de tror mest på, heter det i rapporten.

Proba samfunnsanalyse understreker at det er betydelig usikkerhet knyttet til anslagene, og at det kan være snakk om svindel som varierer fra 3 til 13 prosent mellom de forskjellige ytelsene.

- Vi anbefaler at det først og fremst benyttes forebyggende tiltak for å redusere trygdesvindel. Vi mener også at man kan utnytte kontrollarbeidet bedre for å få mer kunnskap om risiko, og i neste omgang mer effektiv kontroll, heter det i rapportens konklusjon. (©NTB)

Reklame

Best i test: Maskinene som gjør frityrmaten sunn