I forrige uke kom nyheten om at byrådet i Oslo, bestående av Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne, avlyser årets sommerskole for 20.000 barn.

Avlysningen får nå Høyre til å reagere kraftig.

- Det er uholdbart. Det er et paradoks at samtidig som den ordinære skolen åpner og smittevernreglene lempes på, så velger byrådet å avlyse hele sommerskolen, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H), som representerer Oslo på Stortinget, til Nettavisen.

Les også: MDG-byråd i Oslo vil ha bybane i Bergen fremfor ny E18 i Oslo: - Har misforstått

- Ingen smittegrunn

Tybring-Gjedde ber byrådet om å snu i saken, og likevel arrangere sommerskole etter en vår der elevene har måttet være hjemme i ukevis.

- Jeg vil utfordre Inga Marte Thorkildsen (skolebyråd, red. anm) og Raymond Johansen (byrådsleder, red. anm) til å snu. Oslo sommerskole bør arrangeres. Det er viktig for elevenes læring og mestring. Koronaen har mest sannsynlig ført til at sosiale forskjeller øker blant elevene, og det er mange elever som henger etter i lesing, skriving og regning. De trenger et ekstratilbud i sommer, sier hun.

Les også: Ny krangel om innvandring: Nå truer Siv Jensen regjeringen

Hun mener det heller ikke er smitteverngrunner til å avlyse tilbudet, som er gratis.

- Byrådet sier at de må avlyse på grunn av smittevernsregler, men det er ikke riktig. Det hadde vært mulig å dele elevene inn i mindre grupper, og spre dem rundt på flere skoler i de ulike bydelene, sier Tybring-Gjedde.

- Andre skal arrangere

Høyre-politikeren undrer seg over om byrådet i det hele tatt har kontaktet smittevernmyndighetene, eller kunnskapsminister Guri Melby (V) for å få råd.

- De avlyser til og med alle kursene som skal arrangeres i august, sier hun oppgitt.

Tybring-Gjedde viser samtidig til at det i mange andre kommuner skal arrangeres sommerskole i år, blant annet i Lillestrøm. Før helgen opplyste også Forskerfabrikken at deres sommerskole går som planlagt.

- Forrige uke bevilget regjeringen 400 millioner kroner til sårbare barn. Og for noen uker siden fikk Oslo 755 millioner kroner mer av regjeringen. Jeg synes derfor det er helt feil prioritering av byrådet å avlyse sommerskolen, sier hun, og legger til:

- Det er en tendens til at SV og Arbeiderpartiet snakker om de sårbare barna i hovedstaten, men forventer at alle andre skal stille opp uten å ta politisk ansvar selv.

Les også: Frykter at ny bydel i Oslo kan bli skrinlagt - gammel krangel setter alt i fare

Melby: - Ikke stengt sentralt

Tybring-Gjedde får støtte fra kunnskapsminister Guri Melby (V), som opplyser at det ikke er noe som hindrer Oslo å lage et tilbud til barn i sommer.

- Sommerskolen er ikke stengt fra sentralt hold og er ikke omfattet av smittevernreglene for skole. Det er de generelle smittevernreglene som gjelder, og de er nå myknet opp, slik at man på fritiden kan være 20 personer og holde en meters avstand til hverandre, sier Melby til Nettavisen.

Statsråden viser til at det ikke er noe i de generelle smittevernreglene som er til hinder for å lage et sommertilbud til barn og unge.

- Her må kommunene gjøre egne vurderingen av hvordan et slikt tilbud kan organiseres og samtidig være smittevernfaglig forsvarlig. Akkurat i år kan det være mange barn som har behov for et sommertilbud, så det er veldig fint dersom kommuner greier å finne gode løsninger for dette, sier Melby.

Thorkildsen: - Lar seg ikke gjennomføre

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), understreker imidlertid at det ikke er mulig å gjennomføre Sommerskolen som vanlig i år.

- Hvis Høyre hadde lyttet til mitt svar i bystyret forrige uke, ville de hørt at det er Sommerskolen i tradisjonell forstand med tilbud til nærmere 20.000 barn på kryss og tvers av bydeler og klassetrinn fordelt på 45 skoler og kurssteder over hele byen, som er avlyst, sier Thorkildsen til Nettavisen.

Hun viser til at det i uke 26 på Bøler skole var påmeldt elever fra 78 forskjellige skoler, på Marienlyst elever fra 70 forskjellige skoler og på Majorstuen skole elever fra 65 forskjellige skoler.

- Utdanningsetatens vurdering var at det ikke er mulig å gjennomføre den tradisjonelle sommerskolen med myndighetenes regler for smitteverntiltak, sier Thorkildsen.

Byråden forteller at Utdanningsetaten nå jobber med å etablere andre typer tilbud, og da i første rekke til sårbare barn og unge, skolestartere og eksamenskurs.

- Det kan også være snakk om sommerjobbtilbud, sier hun.

Les også: Oslo bruker 83 millioner på en skolegård på litt over et halvt mål

- Grundig risikovurdering

Thorkildsen er helt uenig med Tybring-Gjedde i at det ikke er smitteverngrunner til å avlyse det tradisjonelle sommertilbudet. Hun er også uenig i kunnskapsministerens uttalelser om at det ikke er noe i de generelle smittevernreglene som er til hinder for å lage et sommertilbud til barn og unge.

- Vi skulle selvfølgelig mer enn noe ønske at vi kunne gjennomført den fantastiske Sommerskolen også i år. Utdanningsetaten gjorde en grundig risikovurdering ut fra smittevernreglene før det ble besluttet at Sommerskolen, slik vi kjenner den, ikke lot seg gjennomføre. Også etter nye og justerte smittevernregler er det ikke mulig å gjennomføre en sommerskole basert på mye reising, blanding av grupper og kollektivtrafikk, sier hun.

Hun er imidlertid enig i at det er behov for et tilbud i år.

- Jeg er helt enig i at mange barn og unge kan ha behov for organiserte aktiviteter etter en lang «korona»-vår. Nå er heldigvis alle barnehager og skoletrinn i gang igjen og barn og unge uttrykker at det er godt å være tilbake til en mer normal hverdag, sier Thorkildsen, før hun skyter mot Høyre:

- Høyre tar grundig feil når de antyder at det er økonomiske hensyn som ligger bak avlysningen av det tradisjonelle sommerskoletilbudet. Regjeringen sier de vil øremerke ekstra midler til kommunene for å gi aktivitetstilbud i sommer. Jeg kan love at når pengene kommer skal de bli brukt mest mulig målretta for utsatte barn, sier hun.

Nettavisen har også bedt om en kommentar til saken fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap), og hans pressekontakt henviser til Thorkildsen.

Les også: Oslo kommune fikk 279 millioner til rusfeltet - bruker deler av potten på helt andre ting

Gratis for skoleelever

Sommerskolen Oslo har blitt arrangert siden 2006, og i år skulle vært det 15. året med kurs og aktiviteter for alle Oslos elever i sommerferien.

Sommerskolen er et gratis tilbud til alle osloelever som ønsker å bruke noe av ferien til å lære mer. Hver sommer arrangeres det kurs i uke 26, 27, 32 og 33.

«Et arrangement som samler over 19 000 elever og 1000 ansatte på kryss og tvers av bydeler og klassetrinn fordelt på 45 skoler og kurssteder over hele byen, er ikke mulig å gjennomføre med myndighetenes smitteverntiltak og smittevernveileder for skolene. Da myndighetene også forlenget forbudet mot store arrangementer frem til 1. september, ble det klart at vi må avlyse årets sommerskole», skriver Sommerskolen på Facebook.

De opplyser at Sommerskolen er utsatt til 2021.