I forrige uke kunne Nettavisen fortelle at kostnadene for å åpne Mærradalsbekken i Hovseterdalen på Oslos vestkant, er femdoblet etter nye beregninger fra Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Nå krever Fremskrittspartiet i Oslo full stans i prosjektet, etter at prislappen har passert 100 millioner kroner for å åpne 650 meter av bekken som i dag ligger i rør.

- Ingen fornuftige og tenkende mennesker kan være med på å bruke 103 millioner kroner på å skjære et friområde i to mot lokalmiljøets vilje, sier Lars Petter Solås i Frps bystyregruppe etter Nettavisens oppslag om kostnadssprekken.

Les mer: Gigantsprekk for åpning av Oslo-bekk naboene ikke vil ha - vil koste 100 mill.

- Uansvarlig forvaltning

Mange naboer er bekymret for sikkerheten til barna dersom bekken åpnes opp, og over 450 underskrifter mot planene ble levert inn til Oslo bystyre for to år siden - da forprosjektet ble vedtatt av bystyret.

Siden den gang har planleggingen fortsatt i Oslo kommune - og kostnadene har altså skutt i været.

- Frp reagerer sterkt på den enorme kostnadsøkningen og mener det er stor sannsynlighet for at liknende prosjekter vil bli like dyre i fremtiden, sier en bekymret Solås, og viser til uttalelsen prosjektleder Sutha Ratnavel i Vann- og avløpsetaten ga til Nettavisen torsdag, om at «det er kostbart å åpne bekk i by».

- Det er uansvarlig forvaltning av skattebetalernes penger å la slike prosjekter binde opp planleggingsressurser i årevis før det kommer til politisk behandling, sier han, og påpeker at det vil koste så mye som 160.000 kroner per meter å åpne bekken.

I tillegg til planene om å få bekken fram i dagen, skal vann- og avløpsnettet i Hovseterdalen skiftes ut, til en kostnadsramme på 65 millioner kroner.

Ber bystyret si stopp

I et privat forslag til Oslo bystyre, fra Frps bystyrepolitikere Aina Stenersen, Camilla Wilhelmsen og Solås selv, ber politikerne om at det omstridte bekkeprosjektet nå skrinlegges:

«Bystyret ber Byrådet stanse alt arbeid med gjenåpning av Mærradalsbekken, og sørge for at videre arbeid med rehabilitering av vann- og avløpsledningene i Hovseterdalen gjennomføres uten gjenåpning av bekken», står det i forslaget som Nettavisen har fått tilgang til.

De ber også om at byrådet sørger for at fremtidige forslag om gjenåpning av elver og bekker i Oslo blir forelagt bystyret til behandling før planlegging og prosjektering igangsettes, noe man ikke har gjort i denne saken.

«Forslagsstillerne mener bystyret nå må sette et endelig punktum for planene om å gjenåpne bekken i Hovseterdalen. Nærmiljøet har gjennom flere år uttrykt seg klart negative og motstanden er like sterk i dag. Når også kostnadene har eksplodert har bystyret et ansvar for å ta lokalmiljøet på alvor samtidig som skattebetalernes penger blir forsvarlig forvaltet», skriver Frp-politikerne.

Høyre: - Vanskelig å forsvare

Også Høyre, som tidligere har vært for åpning av bekken i Hovseterdalen, vurderer nå å snu og likevel si nei til prosjektet.

- Mye har skjedd siden denne saken ble diskutert i bystyret for snart to år siden, og prosjektet fremstår nå som noe ganske annet enn det et bredt flertall da stemte for, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin, til Nettavisen.

Sundelin sier det er to forhold som gjør at Høyre i ferd med å vende tommelen ned.

- Det ene er at det politiske flertallet i Vestre Aker bydel, med Høyre og Arbeiderpartiet i spissen, har snudd og går mot gjenåpning. Raymond Johansens uttalelser under valgkampen i fjor tyder dessuten på at også Arbeiderpartiet sentralt er i ferd med å snu, sier han, og understreker:

- Det andre er at kostnadene har løpt fullstendig løpsk. Jeg synes det er vanskelig å forsvare en foreløpig prislapp på over 160 millioner kroner for å rehabilitere rørene og gjenåpne bekken. Det særlig når vi vet at man uansett er nødt til å la også den nye bekken gå i et nesten 300 meter langt rør nederst i Hovseterdalen fordi terrenget stiger.

Høyre-politikeren mener Vann- og avløpsetaten heller bør prioritere andre prosjekter, som for eksempel å sikre badevannskvalitet i vannspeilet ved Middelalderparken.

- Da kan småbarnsfamilier på nytt bade trygt på stranda som var en populær badeplass for 20 år siden og fikk navnet Tenerife, sier han.

Se video: Her skal bekken åpnes for 100 mill.:

Naboer: - Motstanden er stor

Oslo kommune la bekken i rør på 1970-tallet, da drabantbyen på Hovseter ble bygget. Og i 2018 vedtok bystyret at det skulle utarbeides et forprosjekt med formål om å åpne bekken igjen.

- Vi blir bare mer og mer overbevist om at det ikke er riktig å bruke så mye penger på dette, sa Aksel Erik Hillestad, talsperson for Hovseterdalens venner, til Nettavisen i forrige uke.

Ifølge ham er det svært få som vil ha bekken i nabolaget.

- Motstanden er stor. Jo nærmere man bor området, jo mer negativ er man, for da vet man hva området brukes til - og bruker det til aktiviteter, sa han, og viste blant annet til en undersøkelse der 70 prosent i området svarte at de var mot bekken.

Prosjektleder Sutha Ratnavel forklarte at kostnadsøkningen skyldes flere forhold:

- Vi har hatt en prosjektoptimalisering, med modning av tekniske løsninger, bekketrasè og tilrettelegging for bedre økologi og naturmangfold. Dette står for over 50 prosent av kostnadsøkningen, mens over 30 prosent er på grunn å brukertilpasninger, sa Ratnavel torsdag.

Hun håper endringene de har gjort også vil mildne naboprotestene.

- Bystyret vedtok at vi skulle gjennomføre en god brukermedvirkning, og det har vi tatt til oss og tatt hensyn til. Dette skal fortsatt være en bruksdal, og vi tror at åpningen av bekken vil gi dalen en økt verdi, sa hun.

Forprosjektet til Vann- og avløpsetaten har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring, og etaten skal nå i dialog med Bymiljøetaten om hvorvidt prosjektet skal anbefales bystyrepolitikerne i Oslo - som deretter skal vedta eller forkaste planene.

Om alt går etter planen ser etaten for seg en anleggsperiode i 2023-2024.

Johansen har ferie

Nettavisen har vært i kontakt med byrådslederens kontor, og får opplyst at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har ferie og ikke kan kommentere saken.

Heller ikke fungerende byråd for miljø- og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), eller andre i byrådsavdelingen kan kommentere saken på grunn av ferieavvikling.