Oslo-byrådet vil be regjeringen om lov til å kunne kreve betaling for å parkere ved kjøpesentre og private arbeidsplasser i hovedstaden.

Avgiftsønsket kommer fram i byrådets budsjett for neste år:

«Sikre forskrift som gir kommunene lov til å kreve at det tas betalt for privat parkering, for eksempel ved arbeidsplasser, for å stimulere til økt bruk av kollektiv, gange og sykkel ved arbeidsreiser», skriver byrådet i budsjettet.

Men forslaget faller ikke i god jord hos Frp.

- Vi er klart imot dette, og synes det er en dårlig idé. Det må da være grenser for politikk og hva dette byrådet skal legge seg opp i, raser Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Camilla Wilhelmsen, overfor Nettavisen.

Les også: Mange MDG-velgere angrer etter valget: - Det er MDGs svakhet

Søndag omtalte VG saken, der byrådet forsvarte ønsket.

- Målet er å øke antall reiser til fots, på sykkel og kollektivt på bekostning av bil, sa miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) til avisen.

Se MDG-byrådens svar på kritikken lenger ned.

Les også: Kollektivprisene øker i Oslo neste år: - Skuffende lave ambisjoner

- Det skremmer meg

Dersom byrådet får innføre p-gebyret, vil det bety at arbeidsgivere i private bedrifter, men også ved kommunale virksomheter som skoler, barnehager og sykehjem, vil kunne bli pålagt av kommunen å innføre et parkeringsgebyr for sine ansatte.

- Det må være opp til arbeidsgiver om de vil gi arbeidstakere gratis parkering, og det skal byrådet i Oslo ikke legge seg opp i, mener Wilhelmsen.

Hun karakteriserer forslaget rett og slett som elendig.

- Det er elendig fordi de legger opp til å gjøre hverdagen for folk vanskelig. Man bruker jo ikke bil fordi det er moro, men det er nødvendig for å få hverdagen til å gå opp, sier Frp-politikeren, og legger samtidig til:

- Det er en grunnleggende mangel på forståelse for at folk trenger bilen til og fra jobb, og det skremmer meg - og det gjør meg trist.

Les også: MDG vil skrote alle motorveier i Oslo: - Umulig å ta seriøst

- Gjort til hovedfiende

Den private avgiften, dersom den bli innført, kommer på toppen av en allerede restriktiv bilpolitikk i Oslo. Byrådet har allerede fjernet de fleste gateparkeringsplassene i sentrum, og har doblet prisene på beboerparkering.

Som Nettavisen omtalte nylig, øker også byrådet parkeringsgebyrene neste år. Gebyrene økes med 25 prosent for gateparkering innenfor Ring 3 og i beboerparkeringssoner.

- Det virker som om dette byrådet har gjort privatbilisme til sin hovedfiende nummer én, og det er ikke bare MDG, men også Arbeiderpartiet og SV som står bak denne bilfiendtlige politikken, sier Wilhelmsen.

Hun tror også at dersom det blir innført en p-avgift ved alle byens kjøpesentre, vil folk heller reise til andre kommuner der det er gratis parkering.

Les også: Setter spikeren i kista for kommersielle Oslo-sykehjem: - Helt unødvendig

Vedum: - Det er ekstremt

Det kan nå bli opp til den nye regjeringen å avgjøre om byrådet skal kunne pålegge private næringsaktører å ta betalt for parkering. Men det er uenighet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet om saken, og det er derfor uvisst hva konklusjonen vil bli.

Arbeiderpartiets klimapolitiske talsperson, Espen Barth Eide - som også ligger an til å bli landets neste klima- og miljøminister - har nemlig åpnet for at kommunene kan innføre parkeringsavgift på privat eiendom. Men det har ikke Senterpartiet.

- Skal man tvinge en privatperson med et lite næringslokale til å innføre parkeringsavgift? Det er ekstremt, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Nettavisen i april om et lignende forslag i Stortinget, fra Arbeiderpartiet, SV og MDG i forbindelse med klimameldingen.

- Dette er en inngripen i den private friheten. Man blir fartsblind i kampen mot bilen, la Vedum til.

- Ikke flertall alene

Sps gruppeleder i Oslo bystyre, Bjørg Sandkjær, håper Vedum får gjennomslag for sitt syn.

- Jeg er uenig i å avgiftsbelegge private parkeringsplasser. Vi deler målet om at flere skal reise kollektivt, gå eller sykle, men mener at byrådet heller bør oppfylle egne lovnader som redusert pris på kollektivtransport og å gjør det tryggere og enklere å gå og sykle, sier Sandkjær til Nettavisen.

Også hun mener at byrådet må respektere at noen har behov for å bruke bil i hverdagen.

- De bør heller innføre alternativer enn å innføre nye betalingskrav, sier Sandkjær.

- Forventer du at Sp får gjennomslag i denne saken i regjering?

- Jeg kan ikke forskuttere resultatet av regjeringsforhandlingene, men det stemmer at avgift på private p-plasser ikke er i tråd med Sps synspunkter. Her i Oslo er heller ikke dette vedtatt, men et forslag i budsjettet for 2022, sier hun, og påpeker:

- Byrådspartiene har jo ikke flertall alene. Det er altså ikke bare regjeringsflertallet som bestemmer utfallet i denne saken.

Les også: Støre og Vedum lanserte planer: - Etterlyser en stat som vil noe

- Betydelig kilde til utslipp

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), slår tilbake mot kritikken.

- Vi ønsker å gjøre det samme som turistbyer som London og Sydney, ved å be regjeringen gi kommuner lov til å kreve betaling for parkering ved arbeidsplasser og kjøpesentre, sier Stav til Nettavisen, og påpeker:

- Gratis parkering på jobb gjør at mange, gjerne litt ubevisst velger bilen, selv om det er gode kollektivløsninger. Utfordringen er at arbeidsreiser med bil er en betydelig kilde til utslipp, støy og utrygge skoleveier.

Stav viser til at det ikke er snakk om at privatpersoner skal måtte betale for å parkere på sin egen eiendom.

- Det Oslo, Bergen, Trondheim og de andre byene i storbynettverket ber om er muligheten til å kreve betaling for parkering på næringseiendom, slik transportforskere har anbefalt i årevis, sier hun.

- Styrker sentrumshandel

Stav mener kommunene trenger flere virkemidler for å kutte utslipp og begrense biltrafikk.

- Å begrense subsidiering av gratis parkering på jobb og på kjøpesentre er et viktig og effektivt tiltak. Stat og kommune må sammen kutte disse utslippene og dette er ett av flere virkemidler, sier hun.

Byråden sier hun heller vil prioritere flertallet som reiser kollektivt, sykler eller bruke bena.

- Betalt parkering på kjøpesentre vil også bidra til å styrke sentrumshandelen, avslutter hun.