Forrige mandag var det igjen hverdag etter julehøytiden, og samtidig en blåmandag for elbileiere i Oslo. Fra 1. januar økte nemlig bompengetakstene for elbiler til opp mot det dobbelte.

Prisøkningen kommer stort sett bare for elbiler, som fram til nå har betalt svært lite eller ingenting i bompenger - og det får elbilforeningen til å reagere.

- Oslo har som ambisjon at det ikke skal rulle en eneste fossilbil på veien i 2030. Da advarer vi mot ensidige økninger i takstene for elbiler, og å gjøre for store hopp i betalingen. Det er bakvendt miljøpolitikk, sier kommunikasjonsleder Unni Berge i Norsk elbilforening til Nettavisen.

Les også: Oslo vil ikke ha bompengekutt - nå får vestlendingene pengene i steden: – Nå blir det bløtkake

Se alle de nye takstene lenger ned.

- Har vært en suksess
For mens bompengene for elbiler opp mot dobles på enkelte tidspunkt, justeres takstene for fossilbiler bare etter konsumprisindeksen, som betyr en økning på om lag én krone per passering.

Forskjellsbehandlingen bekymrer Berge i elbilforeningen.

- Elbilsatsingen har vært en suksess for Oslo, og bidratt å kutte både klimagassutslipp og luftforurensing slik byen ønsker. Det som har skapt denne suksessen er at man har gjort det lønnsomt for forbrukerne å gjøre miljøvennlige valg, sier hun, og påpeker:

- Bruksfordeler for elbil i bom og parkering er noen av de kraftigste miljøvirkemidlene man rår over i lokalpolitikken.

Planen til Oslo-byrådet var imidlertid at bompengetakstene også skulle økes for fossilbiler, men på grunn av sammenbrudd i Oslopakke 3-forhandlingene mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune, er ikke de nødvendige vedtakene tatt for en slik økning.

Les også: Slik vil MDG strupe biltrafikken: - Må kvitte oss med den så fort som mulig

Oslopakke 3-avtalen finansierer store samferdselsprosjekter ved hjelp av bompenger, og striden rundt bompengene og utbygging av E18 vest for Oslo, førte til forhandlingsbrudd.

Dette må du betale

Økningen i prisen for elbiler ble derimot vedtatt tidligere, som en gradvis opptrapping i flere etapper, og blir derfor gjennomført som planlagt.

Prisen per bompassering for en elbil i indre ring i Oslo, ble fra nyttår doblet fra fire til åtte kroner utenom rushtiden, og økt fra åtte til ti kroner i rushtiden.

I ytre ring ble prisen doblet fra fem til 10 kroner utenom rushtiden, og økt fra 10 til 14 kroner i rushtiden. Prisene blir imidlertid 20 prosent lavere om man har en Autopass-avtale.

En kjøretøygruppe som imidlertid nå slipper bompenger helt i det nye året, er elektriske varebiler. Fritaket for el-varebiler innføres fordi overgangen til elektriske varebiler går betydelig saktere enn for personbiler.

Elbiler over 3.500 kilo, og hydrogenbiler, får også fortsatt 100 prosent rabatt på sine bompasseringer.

Her er prisene for alle takstgrupper:

- Bergen går motsatt vei

Berge viser til at politikerne i Bergen har gjort det motsatte av Oslo, og har satt ned takstene for elbil i ytre ring.

- Vi tror Oslofolk fremdeles i stor grad vil velge elbil, men ved å gjøre det dyrere å velge miljøvennlig så vil færre ta valget enn om man unngikk det, sier hun, og legger samtidig til:

- Elbilforeningen er innforstått med at også elbiler skal være med på å betale når elbilandelen øker, men man må ivareta forskjellen mellom utslippsfrie biler og forurensende biler og unngå kraftige økninger.

Les også: Mot ny bompengerekord også i 2020

MDG-Berg: - Alle må bidra

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo, forsvarer imidlertid bompengeøkningen for elbiler.

- Denne økningen har vært varslet siden 2017. Alle som har råd til å kjøre bil må bidra i spleiselaget over bomringen som betaler for tryggere sykkelveier, og bedre og billigere kollektivtransport i Oslo. Oslo har et mål om å redusere biltrafikken med en tredjedel om ni år, og også elbiler lager svevestøv, skaper køer og tar opp plass i byen, sier Berg til Nettavisen.

Hun varsler også at bomtakstene skal ytterligere opp.

- Byrådet vil at bomtakstene skal videre opp for å kutte klimagassutslipp raskere og gjøre Oslo-lufta reinere. Byrådet har foreslått høyere bomtakster som ville gjort det enda mer attraktivt for elbilister, men forhandlingene kollapset på grunn av E18 vestkorridoren, sier byråden.

Berg mener det ikke er tvil om at det fortsatt lønner seg å velge elbil.

- I Oslo lønner det seg fortsatt soleklart å velge elbil. Elbiler betaler under halv takst av fossilbil, du kan parkere og lade til reduserte priser over hele byen, elvarebiler passerer gratis i bomringen, og borettslag og sameier får økonomisk støtte til ladeutbygging, sier hun.