En rekke store trær er denne uka felt på Lambertseter i Oslo, for gi plass til byggingen av nye sykkelveier. Men byrådets hogst fører nå til kraftige reaksjoner i lokalmiljøet.

- Det er et trist syn, sier lederen i bydelsutvalget på Nordstrand, Knut Falchenberg (H), til Nettavisen.

Totalt 22 eldre trær er felt i gata, Langbølgen, og tilbake ligger tømmerstokker og sagflis til minne om de grønne trærne. Noen av dem var over 50 år gamle.

Les også: Sterke reaksjoner: Oslo-byrådet vil plante 100.000 trær - samtidig skal en hel rekke trær hogges

- Trenger det ikke

Falchenberg forteller om sterke reaksjoner fra mange i nabolaget.

- Folk går tur i gata, og koser seg med disse trærne. Trærne er en del av lokalmiljøet, og har stått der i lang tid. Det er mange av de eldre som bor der og har vokst opp på Lambertseter, som nå mister noe av sin identitet, sier han.

Det var Nordstrands Blad som først omtalte trefellingen.

Lederen av bydelsutvalget mener det heller ikke er behov for de planlagte sykkelveiene, eller at folk i lokalmiljøet har bedt om de rødmalte sykkelfeltene.

«Tipper de er lykkelige i nabolaget på Lambertseter som har vokst opp med disse trærne. Nå skal de få sykkelsti i stedet. Som ingen har bedt om. Det er visst det som kalles grønn miljøpolitikk: Rød asfalt fortrenger grønne lunger», skriver Falchenberg i et innlegg på Facebook.

- Avveiningen mellom sykkelstier og trær, er typisk noe et lokalmiljø kan gjøre selv, ved at man hører på de som bor der. Her har det vært ganske entydig at folk ikke ønsker sykkelsti på bekostning av trær, sier han.

Falchenberg reagerer derfor på at byrådet ikke hører på lokalbefolkningen.

- Man kan være for eller mot, men man må jo høre på de som bor der. Bydelsutvalget som jeg leder, har også vært mot dette hele tiden. I tillegg er det vanvittig dyrt, 127 millioner kroner. Hadde vi fått ti prosent av de pengene til vår bydel, så kunne vi løst ungdomsklubber, kulturarenaer og helsesøstre, en masse ting som er mye viktigere for lokalbefolkningen enn en sykkelvei som man ikke ønsker seg, sier han.

Les miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Bergs (MDG) svar på kritikken lenger ned i saken.

Les også: Oslo-byrådet vil bruke 361 mill. på sykkelveier: - Byrådet er blindet

Frp: - Det er en skam

Bystyrepolitiker Camilla Wilhelmsen (Frp) karakteriserer hogsten som en rasering av området.

- Det er en skam at Ap, SV og MDG turer frem på denne måten i bydelene. For disse tre partier trumfer tydeligvis sykkelveier alt. Trær er viktig både for miljøet sin del og for beboernes opplevelse av sine nærmiljø. I stedet for en hyggelig trerekke får de nå en rød sykkelvei, sier Wilhelmsen til Nettavisen.

Hun raser særlig mot miljø- og samferdselsbyråden fra MDG, som har ansvaret for prosjektet.

- Jeg synes det er trist, og det er ikke noe argument at byråd Berg sier at de skal plante nye trær. Det tar mange tiår før disse trærne blir store og de har faktisk rasert store og fine trær. Det burde ikke være lov, sier Wilhelmsen.

Hun mener saken viser hvor viktig det er å la nærmiljøet bestemme hvor det skal bygges sykkelveier.

- Vi i Frp har nettopp fremmet et forslag til bystyret om at det er bydelsutvalgene som skal ha siste ordet om hvor deres lokale sykkelveier skal gå. Dette forslaget kommer til behandling i løpet av våren, og jeg håper det skal være mulig å få flertall, sier hun, og legger til:

- Jeg tror dette er eneste veien å gå for å hindre enda mer snauhogst av trær i lokalmiljøene fra byrådet sin side. Det vil også være lokaldemokrati i praksis, for ingen kjenner sine lokalmiljøer bedre enn nettopp bydelsutvalgene.

Les også: Ble for dyrt å åpne Oslo-bekk - nå vurderer MDG-byråden å åpne 30 andre bekker

Reddet flere trær

I 2019 skrev over 1000 naboer naboer under på et opprop mot hogstplanene, som ble levert til MDGs daværende fungerende miljøbyråd, Arild Hermstad.

Protestene førte til at et innbyggerforslag om å bevare en del av de over 60 år gamle lønnetrærne, kom opp i bystyret, og alle trærne på strekningen fra Mikrobølgen til Urtestien ble reddet.

- Det er den beste julegaven vi kunne fått, sier talspersonen for Langbølgen lønneallés venner, Honorata Gajda, til Nordstrands Blad.

Byråd Berg lovet da også å se på om flere trær kunne bevares.

- Når en by skal utvikles er det av og til nødvendig å bytte ut trær, men jeg ønsker selvsagt å beholde så mange trær som mulig. Derfor vil jeg be Bymiljøetaten se om det finnes en sykkelløsning som gjør at vi ikke trenger å fjerne trærne på den aktuelle delen av strekninga som går forbi Munkelia borettslag, sa Berg til Nettavisen.

Les også: Oslo-trær blir reddet: - Beste julegaven vi kunne fått

- Byråden må svare

Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, skulle ønske at flere trær ble bevart.

- Venstres primærønske var å bevare samtlige trær i Langbølgen. Vi hadde god kontakt med lokale aksjonsgrupper, og presset byråden for å få bevart så mange trær som mulig. Opprinnelig skulle langt flere trær felles, men takket være et godt politisk arbeid fra lokale aktivister og Venstre i bystyret, så fikk vi sørget for bevaring av alle trærne på strekningen mellom Urtestien og Mikrobølgen - og at det kun bygges sykkelfelt på den ene siden her for å unngå trefellingen, sier Bjercke til Nettavisen.

Han mener likevel at byrådet kan ha brutt et annet vedtak i bystyret.

- Vi fikk også gjennomslag for at Bymiljøetaten i alle byggeprosjekter med store trær skulle vurdere avbøtende tiltak for å se om man kunne unngå trefelling. Jeg har i dag stilt byråden et spørsmål om hvordan dette er fulgt opp i denne saken, men også i flere saker vi har sett den siste tiden, der trær felles, sier Bjercke, og påpeker:

- Dersom slike vurderinger ikke er foretatt i hvert enkelt tilfelle er det et klart brudd på et enstemmig vedtak i bystyret, noe som vil være svært alvorlig for byråden. Her må byråd Berg svare for seg.

Berg: - Dessverre nødvendig

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), sier hun forstår at folk reagerer på trefellingen.

- Jeg har stor forståelse for at det kommer reaksjoner når det felles trær. Trær gjør byen grønnere og triveligere, og vi forsøker alltid å unngå trefelling der det er mulig, men i noen tilfeller er det dessverre nødvendig for å få bedre fortau eller sykkelveier, sier Berg til Nettavisen.

Hun viser til at det har vært tett dialog med grunneiere der vegetasjonen påvirkes, og påpeker dessuten at trærne som felles skal erstattes med nye trær og/eller busker.

- Oslo skal bli en sykkelby hvor alle føler seg trygge. Byrådet har mangedoblet sykkelveiutbyggingen og har planer om å bygge veldig mye sykkelvei i årene som kommer. Langbølgen inngår i det planlagte sykkelveinettet og strekningen er en del av en sammenhengende sykkeltrasé mellom Karlsrud, Sæter og Skullerud, sier Berg.

- Mange av trærne ble reddet i 2019, og flere skulle vurderes reddet. Hvorfor blir det likevel hogget så mange trær?

- I 2019 ble det fremmet et innbyggerforslag med krav om at lønnealléen skulle bevares, noe som førte til at bystyret vedtok å bevare trærne fra Mikrobølgen til Urtestien. De opprinnelige planene om tosidig sykkelfelt langs hele Langbølgen ble endret som følge av dette, da det ikke var mulig å realisere planene uten å utvide veien, svarer Berg, og legger til:

- Derfor vil det nå kun etableres sykkelfelt på den ene siden på deler av strekningen. Vi jobber for å unngå trefelling, men det har vært nødvendig å fjerne noen trær for å kunne etablere sykkelfelt i denne gata. Det var dessverre vanskelig å få plass til både sykkelfelt, trær og fortau innenfor gjeldende areal.

- Nødvendig å felle

Bymiljøetaten skriver på sine nettsider at det skal bygges 1,5 meter brede sykkelfelt i veien Langbølgen, på begge sider av strekningen mellom Lambertseterveien og Mikrobølgen. Fra Mikrobølgen til omtrent Langbølgen 46 blir det ensidig sykkelfelt retning nord.

«Det er nødvendig å felle noen trær for å kunne etablere sykkelfelt. Det har vært tett dialog med grunneiere der vegetasjonen påvirkes, og trærne som felles erstattes med nye og/eller busker (...) Det felles 22 trær. Det plantes 27 trær og noen busker», skriver etaten på sine nettsider.

I tillegg opplyser de at det er mulig at det må felles opp til fem trær på et senere tidspunkt i prosjektet, men at det er til vurdering.

«Bymiljøetaten har en felles interesse med beboerne om å bevare så mange trær som mulig. Arborister vurderer hvilke trær det er mulig å bevare og hvilke det vil være hensiktsmessig å erstatte med nye trær», opplyser de videre.

Prislappen på hele prosjektet er anslått til 127 millioner kroner. Det omfatter både bygging av rundkjøring i krysset Langbølgen/Nordstrandveien og sykkeltilrettelegging i Langbølgen.

Ble vedtatt i 2015

Detaljreguleringen for sykkelveien i Langbølgen ble vedtatt av et flertall i Oslo bystyre 20. mai 2015, da de borgerlige partiene satt i byråd, deriblant Venstre.

Fire personer stemte mot forslaget. Fremskrittspartiet stemte for å forkaste reguleringsplanen, mens Arbeiderpartiet ønsket å utsette saken - noe som ikke ble tatt opp til votering.

Saken ble først behandlet i Byutviklingskomiteen, der Arbeiderpartiet, SV og MDG påpekte at flere av de større trærne måtte bevares.