Som Nettavisen skrev onsdag, går Miljøpartiet de Grønne (MDG) imot et forslag om bygging av sykkelvei i den svært så trafikkfarlige Sørkedalsveien ved inngangen til Marka.

Onsdag ble saken endelig avgjort i bystyret, og der stemte byrådspartiene og Rødt imot forslaget, som gikk ut på å utvide veiskulderen med inntil 2,5 meter på begge sider av veien, for å sikre syklister og rulleskiløpere mot ulykker.

Reaksjonene er mange etter vrakingen av sykkelveien, som har stått høyt på ønskelisten hos både lokalbefolkningen og syklistene.

- Jeg tror mange er veldig skuffet, og at mange rett og slett er lei seg, sier Baard Amundsen, styreleder i Syklistenes landsforbund, til Nettavisen.

Les også: Her vil folk ha sykkelvei. MDG stemte imot: – Ligger åpenbart feil sted i byen

- Tygger på tommeltotter

Onsdag beskrev Amundsen alvoret i situasjonen i et innlegg på Twitter:

«Denne veien er et flerbruksanlegg med et stort innslag av myke trafikanter: Rulleskiløpere, syklister, turgåere, joggere og skolebarn. Det har skjedd flere ulykker og påkjørsler. Folk som trener har både fått kjeft og blitt spyttet på av bilister», skrev han.

Les også: Raser mot MDG: – Jeg skal lenke meg fast

For det er mange som bruker Sørkedalen til trening og rekreasjon. Men problemet er at veien er både svingete, smal og sterkt trafikkert av biler.

- Sørkedalen er kanskje et av de viktigste rekreasjonsområdene vi har i hele Norge, der titusener av mennesker kommer seg ut på sykkel, rulleski eller løper i vakker natur. Problemet er at politikerne ikke klarer å ta et valg, sier han oppgitt.

Nå frykter han at en alvorlig ulykke må skje før det tas grep i veien, som allerede i 1986 var oppført på listen over prioriterte gang- og sykkelveier i kommunen.

- Enten må de stenge veien helt eller delvis for alt annet enn nødvendig biltrafikk, men det tør de ikke. Eller så må de bygge ut veiskulderen eller en gang- og sykkelvei, og det tør de heller ikke. Så blir de handlingslammet og det skjer ingenting, sier Amundsen, og påpeker:

- Det går tiår etter tiår, og så sitter de bare og tygger på tommeltottene sine, og tør ikke å ta tak i problemet.

- Hva tenker du om det?

- Det er jo en fallitterklæring mot noen av de viktigste samfunnsmålsetninger vi har, om økt folkehelse, trivsel og fysisk form for befolkningen i Oslo, sier han.

- Veldig uklokt å vente

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), forsvarte onsdag partiets nei til forslaget om å starte reguleringen av en bredere veiskulder i Sørkedalsveien mellom Peder Ankers plass og Skansebakken.

- Jeg mener at det er klokt å vente til vi er trygg på hva som er den beste løsningen, og har derfor anbefalt bystyret å ikke vedta en konkret løsning nå, sa Berg til Nettavisen, og vektla at det er en betydelig usikkerhet knyttet til kostnader, risiko og effekt ved en veiutvidelse.

- Dessverre har det vært krevende å finne den beste løsningen, blant annet fordi hele strekningen ligger i Marka, sa hun.

Men Amundsen er sterkt uenig med miljøbyråden.

- Det dummeste man kan gjøre er å vente, og det viktigste er å gjøre noe fordi problemet er helt akutt. Det er veldig trafikkfarlig og har vært mange ulykker, og det kommer til å skje dødsulykker, sier han, og påpeker:

- Det er veldig uklokt å vente, for hvis du bare gjør noe, så kan du nesten ikke gjøre noe galt. Selvsagt må det diskuteres hva man skal gjøre, men man kan ikke la diskusjonen bli til et hinder for å gjøre noe som helst. Hvis huset brenner, setter du deg ikke ned og utreder best tenkelige måte å slukke brannen på, men starter jobben.

Les også: Lan Marie Berg i strupen på Arbeiderpartiet: – Bakvendt og gammeldags

- Føles veldig ubehagelig

Selv sykler han mye i Sørkedalen, og forteller om mye aggresjon fra bilister.

- Jeg synes det er fryktelig ubehagelig å sykle i Sørkedalen selv, og ville aldri tatt med meg datteren min på sykkeltur der. En ting er risikoen, men det føles så ubehagelig, fordi du har så mye aggresjon bak deg. Folk tuter på deg, prøver å presse deg av veien og setter vindusspylervesken på deg, sier Amundsen.

Han viser til at det er få områder i Oslo hvor det er en slik infrastruktur som i Sørkedalen, der man kan sykle og bevege seg i vakker natur. Derfor blir Sørkedalsveien så mye brukt av både aktive idrettsutøvere og mosjonister.

- Et djevelens paradoks i Sørkedalen er at folk drar inn med bil i Sørkedalen på sykkeltur, fordi man ikke våger å sykle hjemmefra selv om man egentlig har lyst. Dermed tvinges mange til å bli en del av problemet de selv er redde for, sier Amundsen.

Les også: Ny trefelling skaper reaksjoner: 48 trær må vike for MDG-byrådens sykkelplaner

Alle partiene, med unntak av byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt stemte for sykkelveiplanene, deriblant Venstre.

- Venstre stemte for å regulere sykkelvei. Dette bidrar til en mye mer trafikksikker situasjon, og tilrettelegger for at flere kan bruke Marka til ulike formål, uten at det kommer i konflikt med naturverdier, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, til Nettavisen.

Han viser til at hovedgrepet var å utvide veien med en veiskulder på hver side av kjørebanen, primært beregnet på syklister og rulleskiløpere.

I tillegg til at eksisterende turveinett blir utbedret og nye turveier anlegges, slik at det vil bli et sammenhengende turveinett fra Peder Ankers plass til Skansebakken.

MDG: - Fordummende debattnivå

Onsdag gikk Høyre-politiker og nestleder i samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre, Nicolai Øyen Langfeldt, hardt ut mot byrådet.

- Sørkedalen ligger åpenbart feil sted i byen, fordi byrådet har jo et ønske om å bygge sykkelvei. Men pipen fikk en litt annen lyd når det ble snakk om en litt bredere veiskulder på vestkanten, sa Langfeldt til Nettavisen.

Les også: Oslo-byrådet vil bruke 361 mill. på sykkelveier: - Byrådet er blindet

Forslaget, som onsdag ble nedstemt i bystyret, gikk ut på å bygge totalt 8,4 kilometer med sykkelvei langs Sørkedalsveien. Det vil si en bred veiskulder på opp mot 2,5 meter på begge sider av veien fra Peder Ankers plass ved Bogstad til Skansebakken.

- Forslaget vil jo ikke regnes inn i regnskapet til byrådet over kilometer sykkelvei, fordi det er bare en utvidet veiskulder. Da kan ikke byrådet flotte seg med at de har lagt rød asfalt, sa Langfeldt.

Men MDGs leder i samferdsels- og miljøutvalget, Sirin Stav, slår tilbake mot kritikken.

«Fordummende debattnivå Høyre. MDG jobber for bedre sykkeltilrettelegging i Sørkedalen, men det er stor usikkerhet om kostnader og risiko. Rådene i KVU og kvalitetssikring spriker. Å avvente faglig anbefaling for et prosjekt til flere hundre mill. er klokt», skriver Stav på Twitter.