Byrådet i Oslo kutter nå ut kommunens ekstra talentsatsing i matematikk, som over 400 elever har benyttet seg av.

I tillegg avslutter de et populært samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet på Universitetet i Oslo, der over 8000 elever i året har besøkt Det astronomiske observatorium for å tilegne seg ny og spennende kunnskap.

Kuttene liker regjeringspartiet Høyre svært dårlig.

- Talentsentre i realfag gir et spennende ekstratilbud til elever som trenger større utfordringer i norsk skole. Det er gratis tilbud som bygger broer, og kompenserer for at ulike elever har ulike muligheter rundt omkring i landet, påpeker stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) overfor Nettavisen, og legger til:

- Mens SV og Ap tviholder på en A4-skole og kutter i talentsatsinger der de styrer, vil vi gi alle elever muligheter til å strekke seg lenger.

Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet går nå sammen på Stortinget, for å styrke satsingen på Talentsentre i realfag på Vitensentrene i Norge med én million kroner.

- Kommer på toppen

Et talentsenter i realfag er en faglig og sosial møteplass der unge med stort læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå.

- Men en million kroner er da ikke veldig mye?

- Det kommer på toppen av de 12,6 millioner kronene regjeringen og Frp bevilger til talentsentrene neste år. Da regjeringen innførte Talentsentrene i 2016 skulle det egentlig bare være en treårig satsing, men tilbudet er så imponerende og inspirerende at vi har valgt å prioritere det videre, sier Tybring-Gjedde.

- Hva skal denne millionen gå til?

- Pengene skal enten gå til å etablere et nytt Talentsenter eller ved å utvide antall elevplasser, sier Høyre-politikeren.

Les også: MDG-Berg avfeier gratisparkering for å hjelpe sentrumsbutikkene: - Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig

- Ikke for sent å snu

Hun ber nå Oslo-byrådet også om å snu, og åpne opp lommeboka for en videre talentsatsing.

- Oslo bør ikke kutte i ekstra talentsatsinger for Oslos elever. Raymond Johansen og Thorkildsen bør besøke Talentsentrene og se med egne øyne hvor viktig det er å gi alle elever utfordringer på sitt nivå. Det er ikke for sent å snu! En god skole må også ta vare på de flinkeste elevene, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen.

- Men vil deres ekstrabevilgning komme Oslos elever til gode?

- Forhåpentligvis vil den ekstra millionen gi flere Oslo-elever plass på Talentsenteret, enten i Oslo eller i Østlandsområdet, sier hun.

Les også: Ny sjokkmåling i Oslo: Jan Bøhler stjeler velgere fra alle andre

Skolebyråden: - Helt feil bilde

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener imidlertid at Høyre tegner et feil bilde av saken.

- Både de som strever og de som trenger større faglige utfordringer skal få den tilpassede opplæringen de har krav i osloskolen. Det er helt feil når Høyre forsøker å tegne et bilde av at talentsatsing legges dødt i Osloskolen, sier Thorkildsen til Nettavisen.

Thorkildsen forklarer kuttene med at Utdanningsetaten har besluttet «ut fra en helhetsvurdering å vri innsatsen slik at flere elever får et bedre tilbud».

- Det betyr å endre noen av dagens eksterne tilbud som noen få elever har glede av, og i stedet bygge opp gode tilbud i matematikk på skolene. Dette kan skolene søke om ekstra støtte til. Vi styrker også samarbeidet med Oslo Vitensenter og Talentprogrammet. Tilbudet om forsert løp på videregående nivå og ved Universitetet i Oslo videreføres også, sier hun, og påpeker samtidig:

- Vi skal fortsette å stimulere alle elevers talenter ved å bedre tilpasse opplæringen til hver enkelt. Høyre ser ut til å være fastlåst i sin tankegang om hvordan talentene skal møtes, i Osloskolen utvider vi nå mulighetene for enda flere.

Les også: SV tordner: - Ideen om Høyre som et ansvarlig økonomisk parti er død

- Viktig at de fanges opp

Fremskrittspartiet, som er med på avtalen i neste års statsbudsjett om en ekstra bevilgning til Talentsentrene, mener pengene er viktige.

- Det er viktig at alle elever opplever at de verdsettes, og at opplæringen er tilpasset deres behov og evner. Ingen barn er like. Talentsentrene inspirerer og løfter elever som har stor interesse for matematikk, naturfag og teknologi. Jeg er glad for at vi er enige om å fortsette styrkingen av talentsentere i budsjettet, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) til Nettavisen.

Les også: Senterpartiet foreslår kraftige kutt til helseinformasjon: - Useriøst og uvettig

Han får støtte fra KrFs stortingsrepresentant, Hans Fredrik Grøvan.

- Selv om elever med stort læringspotensial i utgangspunktet er godt rustet til å prestere bra i skolen, skjer ikke dette automatisk. De må bli sett og anerkjent. Det er viktig at elever med stort læringspotensial blir fanget opp og får utfordringer på sitt nivå, sier Grøvan.

UIO: - Manglende finansiering

Universitetet i Oslo skriver på sine nettsider at Det astronomiske observatorium, også kalt Observatoriet, ikke vil kunne fortsette med sin vanlige drift neste år.

«Grunnet manglende finansiering vil ikke Skoleprosjektet videreføres i sin nåværende form etter 2020», står det på nettsidene.

Observatoriet ligger ved Solli plass i Oslo, og brukes i dag primært til undervisning av skoleklasser.