MAKRELLBEKKEN (Nettavisen): - Hjemmene og livene våre vil i praksis bli rasert. Det vil bli ulevelig her, sier Harald Anderssen, talsperson for Makrellbekken interesseforening.

Mattilsynet er bekymret og mener Oslo kommune somler med å vedta en alternativ drikkevannskilde. Oslo har reservevann for kun noen timer. Nå trues Oslo kommune med dagsbøter på én million kroner.

Nettavisen møter Anderssen hjemme i det ellers så rolige nabolaget på Makrellbekken på Oslos vestkant. Men snart kan det bli en brå slutt på idyllen.

Dersom Oslo-politikerne vedtar planene for en reservevannløsning, vil nemlig familien hans bli tvunget til å bo midt i et støyfullt anleggsområde de neste årene.

Totalt vil 75 husstander bli direkte rammet av det planlagte masseuttaket innerst i Makrellbekkdalen. I tillegg vil cirka 250 husstander måtte leve med en stor trafikkøkning.

- Ingen vil godta dette for seg selv. Da skal man heller ikke godta det for andre, er hans bønn til politikerne.

Se videointervju med Anderssen øverst i saken.

- Ganske oppsiktsvekkende

Stridens kjerne er at Oslo kommune mangler en reservevannløsning, og Mattilsynet truer kommunen med daglige millionbøter dersom politikerne ikke vedtar planene for en reservevannløsning innen 20. november.

Dermed går det mot en hastebehandling av saken, uten at alle alternativer er blitt utredet, ifølge Anderssen. Saken skal behandles av bystyret i neste uke.

- Nå er kommunen kommet i en situasjon hvor de sier at nå må de vedta det som ligger på bordet eller ikke, på grunn av trusselen om tvangsmulkt. Men de kan også si at de ikke aksepterer å bli holdt som gissel av Mattilsynet, og kreve at de får tid til å ha en forsvarlig saksbehandling, sier han.

Anderssen mener behandlingen av saken rett og slett har vært uforsvarlig.

- Frem til nå har dette foregått på et rent administrativt nivå i kommunen. Bystyrets organer som skal fatte beslutningen, har ikke vært involvert i denne prosessen på noe tidspunkt, og det er jo ganske oppsiktsvekkende, sier han, og påpeker:

- Politikerne har blitt avskåret fra å ta stilling til viktige politiske valg.

- 40.000-50.000 lastebiler

Planene er utarbeidet av Vann- og avløpsetaten, og innebærer at reservevannet skal hentes fra Holsfjorden i Buskerud, via en 19 kilometer lang råvannstunnel til Huseby.

Byrådet, med miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i spissen, har nå sendt planene videre til bystyret for endelig avgjørelse.

Selve vannbehandlingsanlegget skal ligge i Husebyskogen, og under byggingen skal steinmasser hentes ut fra tre tunneler, på Makrellbekken, Huseby og Sollerudstranda.

Les også: Oslo-byrådet ofrer badestrand - Lan Marie Berg frir til Sylvi Listhaug

Fra balkongen vil Anderssen se rett på tunnelåpningen der masseuttaket skal skje.

- Det vi vil sitte og se på er 40.000-50.000 lastebiler som skal kjøre ut, sukker han, før han konstaterer:

- Det vil i praksis bli ulevelig her.

Han sier de også har erfaring med lignende arbeid, siden Statnett i tre år har drevet med anleggsarbeider lenger ned i dalen, ved bygging av en annen tunnel.

- Når de skal bygge en tunnel så må de sette opp store vifter som kan dytte luft inn til arbeiderne i tunnelen. Og når det sprenges må støv blåses ut. Viftene har gjort at familiene har måttet flytte fra hjemmene sine. Med en tunnelåpning innerst i dalen, vil det generere ekstreme konsekvenser for beboerne, mener Anderssen.

- Frustrert og lei oss

Tunnelviftene vil gi en lavfrekvensstøy som vil bli svært sjenerende for naboene, som nærmest er umulig å stoppe ved støybegrensende tiltak, ifølge ham.

- Alle soverommene og uteplassene våre ligger ut mot dalen, og disse viftene står og går 24 timer i døgnet - sju dager i uken, vektlegger Anderssen.

Han mener dører og vinduer vil måtte holdes lukket på grunn av støyen.

- Vi har barn som skal prøve å sove i denne anleggsstøyen. Det er i realiteten en fullstendig fortvilt situasjon. Dette er også det som skiller dette området fra Huseby og Sollerudstranda hvor det også skal tas ut masser, at man gjør det midt inn i et boligområde, sier han, og legger til:

- Vi blir utrolig frustrert og lei oss av dette. For Vann- og avløpsetaten sier det finnes alternative løsninger, men at det er tid og penger som gjør at de ikke ser på det. Men hva er det som betyr noe, mindre kostnader og forsinkelser, eller folks liv og helse?

Anderssen tror også at boligprisene i området vil stupe, og allerede har rast i pris.

- Så vi er tvunget til å bo her. Vi er låst inne i boligene våre, både fysisk sett fordi vi må ha vinduene lukket, og juridisk sett fordi vi ikke er i en salgbar situasjon, hvis du ikke vil ta et milliontap, sier han.

Les også: Listhaug snur ryggen til MDG-Bergs håp: Kan føre til millionbøter

- Skianlegg borte i to barnekull

I tillegg vil nabolaget miste et mye brukt skianlegg mens arbeidet pågår.

- Det er et helt unikt tilbud i Oslo som blir borte. Et gratistilbud hvor barn kan kjøre slalåm og gå på langrenn i organiserte former. Hvor foreldrene har stått og sprøytet med snøkanoner på nettene og står og drifter det på kveldene for barna, forteller Anderssen til Nettavisen, og påpeker:

- Så i praksis er dette skianlegget borte nå for et par barnekull.

- Men Oslo kommune må få på plass en reservevannløsning, og et sted må jo anlegget ligge?

- Absolutt. Vi har ikke på noe tidspunkt vært mot at Oslo skal ha en reservevannløsning. Vi har ikke vært mot at den legges under Husebyskogen, og vi er heller ikke imot at det kommer et masseuttak i lokalmiljøet vårt. Men det eneste vi ber om er at når man først skal gjøre masseuttaket i dette området, så ikke gjør det på det stedet som er absolutt mest ødeleggende for natur, mennesker og hjem. Gjør det på en skånsom måte når de alternativene finnes, sier Anderssen.

Han mener det blant annet er et godt alternativ for masseuttak lenger ned i dalen, rett ved E18, der det ikke er så mange boliger.

Les også: Sterke reaksjoner: Oslo-byrådet vil plante 100.000 trær - samtidig skal en hel rekke trær hogges

- Dytter ikke problemet på andre

Talspersonen avviser samtidig at de vil skyve problemene til andre.

- Vi kunne valgt å ta den holdningen om at det skal ikke skje hos oss, men vi har vært veldig nøye på at vi skal ikke dytte våre problemer over på andre, sier han.

- Det har vært en del saker her rundt plasseringen av den amerikanske ambassaden, bevaring av Sollerudstranda og denne saken. Forstår du de som tenker at dere bare klager, er ressurssterke og at folk kan kritisere dere for det?

- Nei, å trekke opp en sånn ressurssterk-ikke ressurssterk, øst-vest-konflikt, da er man på jakt etter å skape skillelinjer. Disse problemene her er like reelle om de skjer på Smestad, Stovner, Huseby eller Holmlia. Det spiller ingen rolle. Man plasserer ikke anleggsområder midt i boligområder. Det vil være like hensynsløst å gjøre det uansett hvor det er i byen, sier han, og legger til:

- Jeg har dessverre registrert enkelte uttalelser som går i den retningen, og det synes jeg er veldig trist. Det er en veldig lite konstruktiv tilnærming til plasseringen, og jeg skjønner ikke hvorfor man skal gjøre det, for det bidrar ikke til å finne en løsning.

Se video: Listhaug sa nei til utsettelse:

- Kan ikke låse folk inne

Den betente saken skal nå behandles av bystyret i Oslo 13. november, der byrådet har innstilt på å følge Vann- og avløpsetatens planer med masseuttak på Makrellbekken.

- Bystyret må sørge for at de alternativene som finnes, og som Vann- og avløpsetaten selv sier at finnes, blir utredet. Bystyret kan ikke godta å bli tvunget til å ta stilling til det første og beste innfallet som etaten har kommet med, sier Anderssen.

Han mener politikerne bør be om en bredere utredning, selv om det kan bety at kommunen må ta noen bøter.

- Du kan ikke låse folk til å bo inne i et anleggsområde i ni år. Er du et anstendig menneske så vil du ikke gjøre det, sier han.

Byrådet har klaget på fristen fra Mattilsynet, og har bedt om en utsettelse fordi de mener tiden blir for knapp til å kunne fatte en avgjørelse. Mattilsynet opplyser at klagen vil være ferdig behandlet innen 20. november, dagen da millionbøtene starter.

Etaten: - Gir minst belastning

Vann- og avløpsetaten påpeker at det er viktig å starte byggearbeidet.

- Sårbarheten i Oslos vannforsyning er uakseptabel høy. Det er ikke fordi Mattilsynet truer med bøter at det haster. Det er sårbarheten i vannforsyningen som gjør at Mattilsynet reagerer, sier Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten, til Nettavisen.

- Det er helt avgjørende at Oslo får på plass en reservevannforsyning så raskt som mulig, slik at Oslos innbyggere får trygt og godt vann, også i fremtiden, påpeker hun.

Plansjef Lars Hem i Vann- og avløpsetaten, sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene om at reservevannløsningen har vært uforsvarlig utredet.

- Prosjekt «Ny vannforsyning Oslo» er svært godt utredet og alternativene er grundig belyst. Arbeidet har pågått siden 2017. En rekke ulike alternativer og ideer er konsekvensutredet og vurdert. Den løsningen som nå er valgt av byrådet på anbefaling av både Vann- og avløpsetaten og Plan- og bygningsetaten, er den som gir minst belastning på lokalbefolkningen og naturområdene ved Huseby, Sollerudstranda og Makrellbekken, sier Hem til Nettavisen.

- Svært stenge støykrav

Plansjefen understreker også at de har svært strenge støykrav.

- Prosjektet vil bli omfattet av svært strenge støykrav og det forutsettes at arbeidene utføres etter omfattende tiltak for å redusere støy. Prosjekt «Ny vannforsyning Oslo» representerer den største enkeltstående investeringsbeslutningen i Oslo kommunes historie. Det vil være helt umulig å bygge et slik anlegg inne i landets hovedstad uten at noen blir berørt, sier Hem.

Han lover både tiltak mot støy og støv.

- Det vil bli svært viktig å legge opp til tiltak som skjermer for både støy og støv, og sørger for sikkerheten til de som skal bo og ferdes i området under anleggsperioden. Disse tiltakene er vi godt i gang med. De skal vi også jobbe ut sammen med de som bor i området og som blir berørt, sier han.

Byggestart for Oslos reservevannløsning er planlagt i 2021, og hele anlegget skal stå ferdig i 2028.