Politidirektoratet utstedte i forrige uke en hemmelig ordre til politiet i hele Norge om å gripe inn mot brenning av religiøse symboler, mer spesifikt koranen.

Det bekrefter politidirektør Benedicte Bjørnland til Filter Nyheter.

Bakteppet skal ha vært advarsler fra PST om at brenning av koranen kunne føre til alvorlige hevnaksjoner mot Norge.

Les også: Politidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning

– Grunnlovsstridig forhåndssensur som lar kriminelle definere rammene av ytringsfriheten, sier advokat Jon Wessel-Aas til Nettavisen.

– Her gjelder det en type regler for islam, egne særregler, og en helt annen type regler for alle andre, sier redaktør Vebjørn Selbekk.

«Skjending av koranen»

Ordren om å avverge «skjending av koranen» ble gitt i forkant av at Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) demonstrerte i Kristiansand forrige fredag.

Ordlyden i politiordren er unntatt offentligheten, men politidirektøren hevder formålet var å hindre såkalt hatkriminalitet.

– Det handler om å gripe inn mot å brenne religiøse symboler i en setting hvor man fort kan gå over i å true, forhåne og fremme hat, forfølgelse og ringeakt overfor noen på grunn av deres religion eller livssyn, som er ordlyden i straffeloven, sier hun til Filter Nyheter.

Samtidig skal frykt for hvilke reaksjoner som ville komme fra muslimske miljøer ha vært en viktig del av beslutningsgrunnlaget for instruksen.

– Det er riktig at PST de siste månedene har vært bekymret for konsekvensene en koranbrenning kan ha, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Politidirektøren innrømmer at frykten for reaksjonene har vært en del av avgjørelsen.

– Det er en del av helheten. Vi har PSTs trusselvurderinger med oss i våre vurderinger, og det er klart at brenning av akkurat koranen har noen tilleggsdimensjoner, sier hun.

Politiets handlinger vekker kraftige reaksjoner.

Les også: Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand

– Forkastelig

Redaktør Vebjørn Selbekk i avisen Dagen ble selv offer for drapstrusler fra ekstreme miljøer da han som redaktør for Magazinet valgte å trykke de berømte Mohammed-karikaturene, til støtte for sine danske kollegaer og ytringsfriheten.

– Det er ordensmaktens oppgave å beskytte ytringsfriheten. Her går de heller inn og begrenser ytringsfriheten, sier Selbekk til Nettavisen.

Han reagerer spesielt på at det han mener er egne regler for islam, opp mot alle andre religioner.

– Otto Jespersen brant Bibelen en del år tilbake. Det var bare humor. Brenner du en koran er det livsfarlig for Norge. Det er et stort tankekors, sier Selbekk.

– Her gjelder det en type regler for islam, egne særregler, og en helt annen type regler for alle andre, sier redaktør Vebjørn Selbekk.

Selbekk trodde ikke han ville se denne type holdninger fra myndighetene etter den famøse karikaturstriden.

– Jeg hadde håpet man hadde lært mer etter karikaturstriden. At vi aldri ville se slik feighet igjen, men det har de ikke. Det er forkastelig.

Da Selbekk trykket kariktaturtegningene førte det til voldsomme demonstrasjoner, ambassadebranner og alvorlige trusler mot Norge. Selbekk måtte gå under jorden sammen med familien og levde under politibeskyttelse i lang tid.

– Jeg er sterk motstander av å brenne bøker. Alle slags bøker. Så jeg tar avstand fra det. Men uansett hvordan man snur og vender på det er det en ytring, men det er helt innenfor Norges ytringsfrihet. Det er ikke forbudt å brenne bøker, poengterer han.

– Vi kan ikke ha det sånn. Vi kan ikke la mørke krefter begrense friheten vår. Da er vi virkelig ute å kjøre.

Frykter de kriminelle får diktere

Selbekk får full juridisk støtte fra ytringsfrihetsadvokat Jon Wessel-Aas, som mener politidirektoratet bryter grunnloven.

– At man sier dette er antatt straffbare ytringer og at det derfor er greit å stoppe dem er i strid med grunnloven. Og å vise til at PST mener slike ytringer kan føre til represalier i form av kriminelle handlinger er helt i strid med grunnloven, sier Wessel-Aas.

– Det er represaliene vi skal beskyttes mot, ikke ytringen, understreker han.

Advokaten mener det er domstolene som må ta stilling til om noen har brutt loven. Politiet skal ikke gjøre den vurderingen på forhånd.

– Man kan straffeforfølge noen etter at de har ytret seg - og så må det behandles i en domstol. Politiet kan ikke være dømmende makt og ta den avgjørelsen på forhånd. Det er derfor vi har forbud mot forhåndssensur.

Han advarer mot å la PST bruke potensielle reaksjoner på en ytring som grunnlag for å gripe inn og bruke makt.

– At PST advarte mot brenning av koranen på grunn av potensielle reaksjoner holder i hvert fall ikke. I et demokratiperspektiv er det en livsfarlig vei. Det er jo å gi definisjonsmakten over hvordan man kan ytre seg i Norge til en hvilken som helst gruppe som oppfattes som å kunne reagere med ulovlige midler

– Politiet kan ikke operere med sensur av ytringer fordi man frykter at noen som ikke liker ytringen vil reagere voldelig. Da dikterer jo de kriminelle rammene for ytringsfrihet i Norge. Det er tvert imot politiets oppgave å sørge for at det ikke skjer.

Han påpeker også at blasfemiparagrafen ble fjernet fra straffeloven i 2015 og at politiet ikke kan gjeninnføre denne under dekke av å hindre hatytringer.

– Vi er ikke meningspoliti

Til Nettavisen forsvarer politidirektør Benedicte Bjørnland avgjørelsen etter å ha blitt presentert for kritikken.

– Bryter politidirektoratet grunnloven når dere utsteder en operasjonsordre som forhåndssensurerer ytringer?

– Politiets primære oppgave ved politiske markeringer er å ivareta ro, orden og sikkerhet – og å bidra til at alle som ønsker det får ytre seg. For å ivareta dette kan politiet sette vilkår om tid, sted, lovlige effekter og så videre, sier Bjørnland.

Men Bjørnland benekter at de forhåndssensurerer.

– Vi er ikke noe meningspoliti, men vi rettleder, og når vi ser brudd på det vi har gitt føringer for, så griper vi inn. Det er ikke forhåndssensur.

– Jeg vil ikke legge skjul på at dette er krevende for politiet. Til syvende og sist må det gjøres konkrete vurderinger av situasjonen man står i. Operasjonsordren skal hjelpe operativt politi i disse vurderingene, forklarer hun.

– Lar politidirektoratet kriminelle definere rammene for ytringsfriheten når PSTs bekymring for voldelige motaksjoner blir lagt til grunn?

– Det er jeg uenig i. Politiet strekker seg langt for å verne om ytringsfriheten, mener Bjørnland.

– Samtidig har vi ansvar for ro, orden og sikkerhet. Det er krevende å balansere dette, og det må gjøres løpende vurderinger i hver enkelt situasjon og ut fra vilkårene som er satt på forhånd.

Les også: Forsøkte å sette fyr på Koranen under SIAN-demonstrasjon i Kristiansand

– Politiet hever seg over loven

Wessel-Aas mener svarene fra politidirektøren viser at hun ikke har forstått poenget.

– Hvis politidirektørens bekymring for å opprettholde ro og orden handler om andre på stedet, at ytringen skal provosere noen, da er politiets oppgave å sørge for at de man tror kan reagere voldelig ikke gjør det.

– Slik politidirektøren selv har forklart det til Filter Nyheter så handlet dette om å stanse det man antok kunne være hatefulle ytringer og PSTs bekymring for represalier. Det er grunnlovsstridig, mener ytringsfrihetseksperten.

– Å stille slike betingelser til en demonstrasjon er det samme som å si at man har demonstrasjonsfrihet i Norge så lenge det ikke provoserer noen og ingen blir sinte.

Han mener det er konkrete tilfeller politiet bør og skal bryte inn, men det er ikke i tilfeller av ytringen i seg selv.

– Skulle det oppstå en situasjon, for eksempel håndgemeng, da må jo politiet gripe inn og skille partene, men man har ikke hjemmel til å på forhånd gi en instruks om at brenning av koranen ikke tillates. Da hever politiet seg over loven, forklarer han.

Ber justisministeren gripe inn

Advokaten mener justisministeren bør se på saken hvis ikke politidirektoratet tar en u-sving.

– Hvis ikke politidirektoratet ombestemmer seg bør justisministeren se på dette, men de som har blitt utsatt for denne forhåndssensuren kan også påklage det og få hjelp, sier Wessel-Aas.

Les mer: