Gå til sidens hovedinnhold

Rasfare på turvei ved Jarfossen

Turveien mellom Jarfossen og sletta nedenfor Jar skole er midlertidig stengt på grunn av rasfare.

LYSAKERELVA: Dette er et område som benyttes mye av beboere også på Oslo-siden av Lysakerelven.

– Vi ber publikum benytte Vollsveien for å ivareta egen sikkerhet. Friluftsetaten henstiller til publikum å respektere skilt og sperrebånd, sier landskapsarkitekt Hege Saxebøl Moum i friluftsetaten.

Porøst fjell

Før jul begynte Friluftsetaten arbeidet med å lage en bordgang ved Jarfossen. Under anleggsarbeidet ble det konstatert at fjellet var veldig porøst og en fare for turgåere. Store og små biter av fjellet kan falle ned i turveien og skade turgåere. Derfor er turveien stengt.

Sikringsarbeider til våren

Sikringsarbeider settes i gang til våren når temperaturen tillater det. Arbeidet er avhengig av varmegrader. Til våren skal fjellet først spylerenses slik at alle løse deler av fjellet kan fjernes. Deretter skal det sikres med bolter og nett. Etter at arbeidet er fullført, vil geologer kontrollere at turveien er trygg for publikum. Da kan veien åpnes igjen.

Hengebro

Til våren starter byggingen av en hengebro på oversiden av undergangen ved Bærumsveien.

Friluftsetaten ønsker å tilrettelegge for fine turopplevelser i området.

Reklame

Nå er det salg på våre grillfavoritter