Gå til sidens hovedinnhold

Rask evakuering av "Hotell Høyenhall"

I disse dager er en rekke av våre skoler gjort om til "hoteller" i forbindelse med Norway Cup. Men hvordan er sikkerheten på disse? Fredag formiddag gikk brannalarmen på Høyenhall skole - for en øvelse.

Høyenhall: Denne øvelsen har vi etter ønske fra Norway Cup-ledelsens ønske, sier Svein Isaksen som er divisjonsleder på Manglerud politistasjon. Selv om det er laget et oppsett for hvordan ledelsen på hver skole skal forholde seg ved forskjellige situasjoner, er det veldig greit å ha sett hvordan ting skjer i virkeligheten. Så nå får vi se hvordan det går når brannalarmen utløses her på Høyenhall skole.

Rask evakuering

Kl. 10.00 gikk alarmen. Da hadde 169 spillere og ledere meldt seg inn på skolen, men mange var nok allerede ute på trening. Derfor var det ikke veldig mange som ble vist vei ut av skolen og til samleplassen nedenfor. De aller fleste tok dette helt rolig og gikk pent ut av skolebygningen. Men noen opplevde nok alarmen som litt skremmende og stormet ut, sier Eli Engen som var vakt på skolen.

Ellers manglet fire jenter fra Gambia, men disse var observet på toalettet da alrmen gikk og kom rolig ut etterpå. De hadde ikke hørt brannalarmen.

Praksis

Selv om Norway Cup har nedskrevne rutiner på hvordan evakuering skal gjennomføres, og det har vært holdt kurs med både politi og brannvesenet, er det noe helt annet å se hvordan det hele fungerer i praksis.

Øvelsen idag går på alle ledd fra alarmen går til oppsummering etterpå, forteller Svein Isaksen.

Det ble tatt tid på hvor lang tid det tok fra vikarierende vaktmester Bjørn Fergen trykket på alarmen som meldte om brannvarsling til politi og brannvesen fikk melding. Vi valgte å ikke ha utrykkingskjøretøyer for det kunne kanskje skremme de som er på skolen. Her bor jo stort sett bare utenlandske lag, og vi vet ikke hvordan de vil reagere på for realistiske scener.

Videre ble Norway Cups sekretariat varslet slik at de igjen kunne sette igang innøvde prosedyrer og pressesenteret fikk se hvordan de skulle takle pågående journalister som skulle lage stoff på en "katastrofe".

Observatører

Evakueringsøvelsen gikk greit. Det var Manglerud-politiet som sto for gjennomføringen, men både politiets operative uteledelse og brann- og redningsetaten var på plass for å observere. Godt å vite hva som eventuelt kan gå galt og som bør rettes på før det kan bli alvor.

Reklame

Nå: Enormt salg på alt du trenger til løpeturen