Gå til sidens hovedinnhold

Raste mot pc-spill - fikk sparken

Medielæreren fikk sparken da hun nektet elevene å spille pc-spill. Nå har retten sagt seg enig med skolen.

(iBergen.no) Oppsigelsen ble nemlig kjent gyldig i Bergen tingrett torsdag.

Nektet elevene pc-spill
Den kvinnelige læreren saksøkte Hordaland fylkeskommune etter at hun ble oppsagt som medielærer i 2007. Hun mente seg trakassert av arbeidsgiver som følge av at hun varslet om påståtte kritikkverdige forhold på to skoler hun underviste ved.

Blant tingene hun kritiserte var at elevene spilte pc-spill i timene og fikk mangelfull undervisning. Etter å ha ligget i langvarig konflikt med både kolleger, elever, ledelsen og foreldre ved begge skolene ble læreren oppsagt.

- Jeg er en varsler
En bitter strid i retten ventet der kvinnen krevde både erstatning og jobben sin tilbake. Den tidligere læreren karakteriserte saken som en varsler-sak, og mente den ville få følger for andre lærere i vanskelige arbeidssituasjoner.

«Dersom saksøkeren ikke får medhold i denne saken, vil dette få store samfunnsmessige konsekvenser og konsekvenser også for en rekke andre lærere som vil unnlate å ta autoriteten tilbake i klasserommet, vil frykte å ta opp kritikkverdige forhold og vil bli redde og ydmyke. Lærere skal gå foran med et godt eksempel og være uredde og taleføre. Personaldirektøren uttalte i retten at dette er første gangen han har møtt i retten i en slik sak. Dette innebærer at andre lærere i tilsvarende situasjon bare slutter, blir skvist ut og blir uføre.» argumenterte hun i retten.

- Konfliktmaker
Men fylkeskommunen var dypt uenig i lærerens karakteristikk og malte et bilde av en vanskelig ansatt med store samarbeidsproblemer.

«Denne saken kjennetegnes ved at saksøker i nesten hele perioden fra hun startet som lærer i august 2002 til hun ble oppsagt i mai 2007 har vært i konflikt med lærerkolleger og elever.» hevdet hennes tidligere arbeidsgiver overfor retten.

Frikjente arbeidsgiver
Og en delt rett sa seg enig. For torsdag ble Hordaland fylkeskommune frikjent på alle punkt.

«(...) Det kan neppe være tilfeldig at det ikke var noen alvorlig konflikt på Årstad da saksøkeren begynte der og at konflikten opphørte da hun sluttet og ble overført til Laksevåg, og at det på Laksevåg heller ikke var noen konflikt da saksøkeren begynte der og at konflikten også ved Laksevåg opphørte da saksøkeren sluttet der.» heter det i dommen.

Læreren tapte dermed søksmålet og må istedet betale saksomkostningene på til sammen 272.000 kroner.

Les flere nyheter på iBergen.no

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger