- Jeg opplever at folk er fornøyde med utviklingen i Oslo, men mange antar at «Arbeiderpartiet kommer til å være der likevel, Arbeiderpartiet kommer til å styre» og tar oss som en selvfølge, men det er feil!

Det sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i et intervju med Nettavisen.

Om en skal tro på meningsmålingene i Oslo før valget om en uke, vil Johansen og dagens byråd bli gjenvalgt for fire nye år. Spenningen er om dagens byråd vil få rent flertall alene, eller om de vil trenge støtte fra Rødt.

Enorme forskyvinger

Et politisk jordskjelv i hovedstaden kan det likevel bli: Arbeiderpartiet ligger an til å miste 8 av 20 kommunestyrerepresentanter, mens MDG kan mer enn doble seg fra dagens 5 representanter.

Ifølge Respons' siste meningsmåling er MDG jevnstore med Arbeiderpartiet. I tillegg ser det ut til at både Rødt og SV øker fra rundt 5 til 9 prosent av stemmene hver.

Det vil svekke Arbeiderpartiets innflytelse i vesentlig grad innad i et fremtidig byråd, noe Raymond Johansen advarer mot.

- En forutsetning for alt det vi har fått til

- Hvordan vil en merke om Arbeiderpartiet gjør et godt eller dårlig valg?

- Arbeiderpartiet har en veldig viktig balanse mellom det å skape verdier og bruke verdier. I politikken snakkes det stort sett om hva vi skal bruke pengene på. Men de siste årene har vi jobbet knallhard for å gjøre det lettere å skape verdier i Oslo. Jeg har jobbet spesielt med å få flere store selskaper til Oslo og å legge til rette for flere oppstartsmiljøer. Vi har også gjort forbedringer i introduksjonsprogrammet for flyktninger, og Oslo ligger nå på topp i andelen som kommer ut i jobb. Vår politikk gir resultater. I 2019 har NHO kåret Oslo til Norges mest næringsvennlige kommune, og vi ser at arbeidsledigheten går ned og 25 prosent av alle arbeidsplasser skapes i Oslo, det er helt essensielt, sier Johansen.

- Vi leser hver dag intervjuer med andre partier , der villigheten til å bruke penger er veldig stor. Den viljen har vi også, men erkjennelsen av orden i økonomien og styringen, er en forutsetning for alt det vi har fått til. Vi har bygget Oslomodellen, for et seriøst arbeidsliv, og ryddet opp i bygg- og anleggsbransjen, men også fått ned gjeldsgraden til Oslo kommune. Vi har nå topp score, AAA, hos kredittvurderingsbyrået Standard & Poor, sier byrådslederen.

Han advarer mot å ta Arbeiderpartiet forgitt:

- Vi har sammen med de andre partiene ledet an i arbeidet for det skiftet man ser i byen. Hvis du er fornøyd med utviklingen i Oslo, så kan du ikke ta Arbeiderpartiet som en selvfølge. Jeg opplever nå at folk er fornøyd og antar at «Arbeiderpartiet kommer til å være der likevel, Arbeiderpartiet kommer til å styre» og tar oss som en selvfølge, men det er feil! Folk skal de vite at et sterkt Arbeiderparti har vært en forutsetning for den utviklingen vi har hatt i Oslo de fire siste årene.

- Ikke opptatt av kortsiktig symbolpolitikk

- Nå kan det se ut til at Rødt kanskje dobler seg i oppslutning, og det vil kanskje åpne for at de vil inn i byråd. Hva tenker du om det?

- Jeg har ikke noe behov for å snakke ned dem som har vært samarbeidspartnere, men vi er mer opptatt av å ha orden i økonomien enn det kanskje noen av de andre partiene er. Nå sier jeg ikke at de ikke er det, men det er en viktig del av å styre. Det er 53.000 ansatte i Oslo kommune, vi leverer gigantisk på velferdstjenester, og vi er ikke opptatt av kortsiktig symbolpolitikk, vi er arbeidshesten i Oslo og i Norge, slår han fast.

- Arbeiderpartiet har betydelig ære for det

Samtidig som Rødt styrker seg, har MDG gjort kraftige byks på meningsmålingene. Johansen erkjenner at noen av samarbeidspartnerne har stukket av med mye av æren for det positive som har skjedd.

- Har dere vært litt dårlig på å selge egne seire?

- Jeg har vært veldig opptatt av å bygge laget, og at vi vinner og taper sammen. Når ting går i en riktig retning, både når det gjelder luftforurensningen, miljø og samferdsel, det er jo noe Arbeiderpartiet har betydelig ære for. Arbeiderpartiet gikk inn for bilfrie gater i sentrum i 1998, rushtidsavgift i 2003, ny t-banetunnel i 2007, miljødifferensierte satser i bomringen i 2011 og renere byluft i 2015. Det viktigste for å gjøre Oslo mer klima- og miljøvennlig var egentlig å kaste Høyre ut av byrådskontorene.

- Så er det noen som har vært frontrunnere for klima- og miljøpolitikken, og det er jo veldig positivt, men det er ikke diktatur: Vi er enig i politikken. Arbeiderpartiet har alltid hatt et veldig radikalt program, men det er lenge siden vi har hatt makt, så mange tenker ikke på det. Klima og miljø er ikke et kontroversielt spørsmål i byråd, sier han.

- Det er mye vi sier nei til, som du ikke ser

- Hvis du hadde hatt rent flertall, hva ville gjort med Oslo?

- Jeg ville ha ført den politikken som vi gjør, for det er vår politikk. Og så er det mye vi modererer eller sier nei til, som du ikke ser, sier han og ler.

Et eksempel på det siste er arbeidet med Bilfritt byliv, et prosjekt som begynte som et utrolig dramatisk og splittende prosjekt om å sperre hele området innenfor Ring 1 i Oslo for trafikk. Etter Arbeiderpartiets inngripen fra innsiden endte det i et byutviklingsprosjekt som ble vedtatt med støtte fra alle opposisjonspartiene med unntak av Frp.

- Tror ikke meningsmålingene slår til

- Hva skjer om meningsmålingene slår til og MDG blir praktisk talt like stort som dere? Er det da fortsatt greit å være i byråd som potensiell juniorparner?

- Vi går til valg på dette byrådssamarbeidet fordi det har fungert godt for alle tre partier. Jeg tror ikke de siste meningsmålingene blir valgresultatet, og jeg er byrådslederkandidat for alle de tre partiene, og kommer til å danne et byråd om vi vinner. Vi skal finne frem til løsninger på det. Alle partier skal få gjennomslag, men først og fremst handler det om å bygge videre på det politiske prosjektet vi allerede er godt i gang med. Nå er det sju dager til den eneste målingen som betyr noe, sier Johansen, konkluderer Johansen.