Gå til sidens hovedinnhold

Raymonds krokodilletårer

Partiet som har hovedansvaret for de innvandrings-relaterte utfordringene vi opplever i hovedstaden forsøker nå å være strenge med islam.

Av Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for FrP

Arbeiderpartiet har startet den lange valgkampen. Partiet som har hovedansvaret for de innvandrings-relaterte utfordringene vi opplever i hovedstaden forsøker nå å være strenge med islam.

Byrådsleder Johansen har i 2019 oppdaget at moskeene ikke likestiller kvinner og menn!

Han vil derfor ha 40 prosent kvinner inn i moskeenes styrer. Et forslag basert på en sekulær norsk, kulturell forståelse av utfordringene vi står overfor. Isolert sett sikkert et godt forslag - og forslaget går helt sikkert rett hjem i fagbevegelsen og i Aps kvinnenettverk.

Les også

Ap vil innføre moské-krav

Men hva er det byrådslederen tror endret styresammensetning vil løse? Oslo FrP har i årevis påpekt mangelen på likestilling i moskeene. Til øredøvende taushet fra Ap.

Men Oslo FrP er ikke kun opptatt av organiseringen av moskeene, vi er også opptatt av islamsk praksis og hva som forkynnes av imamene. Mens Raymond vil ha flere kvinner i styrene, aksepterer han at kvinner må benytte egne innganger, at de må sitte bakerst i salen, at de alene må passe på barna, at de ikke får ta ordet og at de må dekke seg til.

Men Raymond Johansens aller største svik mot kvinner er den aksepten han utviser for imamenes hat-budskap fra talerstolen. Her blir islams intoleranse utbasunert med stor entusiasme. Imamer påpeker kampen for sharialover, påbud om at kvinner må dekke seg til, hat mot homofile og en generell intoleranse mot annerledes troende og tenkende.

Les også

Moskeen som setter kvinner på lydløst

Så Raymond Johansen; din kamp for 40 prosent kvinner i styrene er kun en unnamanøver for å slippe å ta tak i de virkelige alvorlige utfordringene som islam representerer i vårt samfunn.

Som øverste leder i Oslo burde ditt engasjement ikke begrenses til kvinnerepresentasjon, men til hvordan moskeenes imamer systematisk tar avstand fra alle de frihetsverdiene vårt samfunn er tuftet på.

Innlegget ble først publisert på Tybring-Gjeddes Facebook-side, og er gjengitt med tillatelse i Nettavisen.

Kommentarer til denne saken