Konkurransetilsynet melder mandag at de gjennomfører en bevissikring i fjørfemarkedet. Bakgrunnen er at tilsynet ønsker å finne ut om det foregår et ulovlig samarbeid.

- Vi går til aksjon på bakgrunn av en mistanke om et samarbeid som er i strid med konkurranseloven. Vi har fått tillatelse fra Tingretten på bakgrunn av denne mistanken, sier informasjonssjef Andreas Kjeldsberg Pihl til NA24.

De to aktørene som tilsynet aksjonerer mot er Nortura og Cardal Foods, melder Nortura. Dette selskapet ble til da Gilde og Prior slo seg sammen.

Dette er de desidert to største aktørene i Norge.

Norturas Prior har tidligere hatt en markedsandel på rundt 60 prosent, mens Cardinal Foods-eide Jærkylling har hatt 40 prosent. Jærkylling selger produktene sine under navnet «Den stolte hane».

Kan være ulovlig
Det er Nortura selv som har bedt tilsynet undersøke samarbeidet med Cardinal Foods i Nærbø Kyllingsslakt. Dette er et slakteri hvor halvparten eies av Nortura og Cardinal Foods.

I april tok Jærkylling ut stevning mot Nortura. Bakgrunnen var ulik tolkning av den juridiske avtalen knyttet til Norturas råvareleveranser samt leveranser av ferdig slaktet kylling fra Nærbø kyllingsslakt til Jærkylling.

I Norturas forberedelser til den kommende rettsaken har det framkommet at samarbeidet som over tid har utviklet seg mellom Cardinal Foods og Nortura knyttet til Nærbø kyllingslakt, kan være ulovlig etter gjeldende konkurranselov.

- Vi har lagt frem saken for Konkurranse­tilsynet og bedt om deres vurdering på hvorvidt samarbeidet med Cardinal Foods i Nærbø kyllingslakt er ulovlig eller ei. Nortura skal til enhver tid opptre pålitelig og innenfor loven, sier kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist i Nortura på egne sider.

Slipper straff
Som en følge av at Nortura har tipset Konkurransetilsynet, er Nortura innvilget straffrihet.

- En bevissikring fra Konkurransetilsynet er selvfølgelig en belastning for alle berørte. Men hvis det er nødvendig for å rydde opp i saken, er det en belastning Nortura aksepterer, sier Sundqvist