Gå til sidens hovedinnhold

Realitydeltaker dømt til forvaring for grov voldtekt av spedbarn

Den anklagede mannen ga en uforbeholden tilståelse og ble dømt til 11 års forvaring med minstetid på syv og et halvt år.

I mars omtalte Nettavisen nyheten om en realitydeltaker i et populært TV-program som da var siktet for overgrep mot et spedbarn, som er hans egen sønn.

Mannen ble umiddelbart tatt ut av produksjonen, bekreftet pressesjef i den aktuelle TV-kanalen.

Mandag kom dommen mot mannen i Kristiansand tingrett. Han hadde erkjent de alvorlige straffbare forholdene og fikk en dom på 11 års forvaring med en minstetid på syv og et halvt år.

Mannen i 30-årene er i tillegg dømt til å betale oppreisningserstatning på 400.000 kroner.

Overgrep i Norge og utlandet

Dommen er noe strengere enn påstanden fra aktor, politiadvokat Håvard Ryengen, som var på ti års forvaring med den samme minstetiden.

- Min klient ønsker å anke dommen fordi han er uenig i straffutmåling om forvaring. Men han aksepterer oppreisningserstatningen, sier mannens forsvarer, Knut-Erik Storlykken Søvik, til Nettavisen.

I dommen går det frem at mannen ved en rekke anledninger i perioden februar 2018 til november 2019, både i Norge og i utlandet, forgrep seg mot sønnen.

Les også: TV-produksjonen lot mann delta i populær realityserie - var dømt for to overgrep tidligere

Retten karakteriserer også flere av voldtektene som grove handlinger, både på grunn av den lave alderen til offeret og at overgrep har skjedd flere ganger.

Det var i november i fjor at mannen i 30-årene ble pågrepet og siktet for å ha produsert overgrepsmateriale som gjelder barn, og annen form for befatning med slikt materiale.

– Vi ble informert om siktelsen tidlig. Den har vært diskutert internt og med produksjonsselskapet, og vi har tatt nødvendige grep for ikke å eksponere vedkommende på skjermen, sa pressesjef i den aktuelle kanalen til Nettavisen da vi omtalte nyheten i mars.

- Vedkommende er ikke en av seriens hovedkarakterer, men har vært delaktig i serien fra første sesong. Programmet gikk sist i 2019, og neste sesong har premiere senere i år. Den siktede er ikke en del av den kommende produksjonen.

Retten var ikke i tvil om at mannen skulle dømmes til forvaring:

«Retten vurderer at det ved løslatelse ved endt tid med en tidsbestemt straff, fortsatt vil være en kvalifisert fare for nye straffbare handlinger av tilsvarende karakter. Hensynet til samfunnsvem tilsier at det er nødvendig med forvaring for å ha kontroll på tiltalte og således hindre han i å begå nye overgrep mot barn. Tidsbestemt straff er etter rettens oppfatning ikke tilstrekkelig til å beskytte samfunnet.»

Les også: Politiet: To realitydeltakere filmet kvinne som de hadde sex med og delte videoen på Snapchat

Blant offentlige opptredener har mannen deltatt i en populær realityserie på TV. Han har også gjort andre offentlige opptredener innen kulturlivet.

Realitydeltakeren er også dømt for seksuell handling mot det samme barnet. Dette anses i straffeloven som et mildere overgrep enn seksuell omgang.

Spedbarn utsatt for 31 ovregrep

«Samlet sett har XX (offeret, red. anm.) blitt utsatt for 31 overgrep hvor iallfall 22 av overgrepene kan klassifiseres som «seksuell omgang» og 7 overgrep som «seksuell handling». Overgrepene er begått over er periode på 1 år og 9 måneder som praktisk sett var nær hele XXs levetid da de påklagde forhold opphørte. XX var da 1 år og 10 måneder gammel», står det i dommen.

Les også: Sexvideo spredt på Snapchat - to realitykjendiser dømt til fengsel

Mannen er i tillegg dømt for besittelse og produksjon av barneporno. I perioden fra et ukjent tidspunkt i 1997 til 01.10.2019, i sin egen bolig og andre steder i landet, lastet han ifølge dommen ned overgrepsmateriale ved å bruke et fildelingsprogram.

«Ved ransaking 01.10.19 var han i besittelse av minst 29.398 visuelt ulike bilde-/videofilmer», står det i dommen.

Videospilletiden på materialet er på 1200 timer.

Ifølge politiet skal mannen også ha filmet overgrep begått mot den nyfødte sønnen, og snikfilmet et annet barn naken i perioden 2014 - 2016. Dette var ifølge dommen hans stedatter.

«Tiltalte hadde plassert diverse filmutstyr, herunder mobiltelefon, på badet. NN (stedatteren, red. anm.) ble blant annet filmet da hun dusjet. Tiltalte lagret dette på harddisken som nevnt. Bildene viste NN både naken og delvis naken», står det i dommen.

Overgrepene mot sønnen er så alvorlig at Riksadvokaten, landets øverste påtalemyndighet, måtte beordre tiltalen mot realitydeltakeren. Det er bare de mest alvorlige sakene som behandles hos Riksadvokaten.

Slik ble han tatt

I dommen går det frem at politiet i oktober 2018 gjennomførte en kontroll av et fildelingsnettverk på internett. Dette har Nettavisen også omtalt tidligere.

«Under kontrollen kom det opp to brukere med norske ip-adresser. (...). Ip-adressene hadde lastet ned filer som viste seksualiserte skildringer av barn. Det ble sendt en forespørsel til Telenor og begge ip-adressene pekte mot samme norske adresse, tiltaltes adresse i AA kommune. Tiltalte bodde der sammen med YY og XX (...).

Påtalemyndigheten begjærte rettens beslutning om ransaking hos tiltalte og YY, og det ble foretatt slik aksjon den 07.1I.2019. Under ransakingen ble det beslaglagt diverse pc-er og annet datautstyr. På datautstyret fant politiet overgrepsmateriale som viste bam som ble utsatt for seksuelle overgrep av voksne», heter det i dommen.

I avhørt erkjente realitydeltakeren straks at han hadde foretatt nedlasting av overgrepsmateriale. Han skal også ha samarbeidet ved at han straks oppga passord til de digitale enhetene.

I dommen står det også at mannen i 30-årene i over 20 år har hatt dragning mot seksualitet som inkluderer barn, og at dette har utviklet seg i negativ retning.

«Han begynte med å laste ned og oppbevare, gikk videre til å produsere dette ved å filme NN ved en rekke anledninger over en to års periode. Endelig begikk han de fysiske overgrep mot sin sønn ca 1 måned etter at han ble født».

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser