Gå til sidens hovedinnhold

Realitydeltaker siktet for overgrep mot barn - tatt ut av produksjonen

– Vi ble informert om siktelsen tidlig, og vi har tatt nødvendige grep for ikke å eksponere vedkommende på skjermen, sier pressesjef i den aktuelle kanalen til Nettavisen.

I november i fjor ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for å ha produsert overgrepsmateriale som gjelder barn, og annen form for befatning med slikt materiale.

Blant offentlige opptredener har mannen deltatt i en populær realityserie på TV.

Siktelsen mot mannen er senere utvidet til å gjelde seksuell omgang med barn under 14 år, som i Norge automatisk regnes som voldtekt etter straffelovens paragraf 299.

Politiet fant overgrepsmateriale

Den delen av siktelsen som gjelder befatning med overgrepsmateriale har pågått over flere år, får Nettavisen opplyst.

- Jeg kan bekrefte at det er gjort funn av overgrepsmateriale mot barn hos siktede. Han har samarbeidet med politiet og erkjent forholdene han er siktet for. Det gjelder både befatning av overgrepsmateriale og seksuelle overgrep mot barn under 14 år, sier politiadvokat i det aktuelle politidistriktet, Ingrid Thorsen, til Nettavisen.

Nettavisen har vært i kontakt med mannens forsvarer, Knut-Erik Storlykken Søvik, som ikke vil gi noen kommentarer i saken på nåværende tidspunkt.

Politiet kom på sporet av de straffbare forholdene ved å overvåke ulike fildelingsnettverk i Sør-Norge.

- Dette er en enkeltstående sak og ikke del av et større nettverk med flere siktede. Ut i fra sakens karakter har siktedes mulige tilknytning til andre likevel vært et tema som vi har sjekket ut under etterforskningen, sier Thorsen.

- Saken oppstod ved at vårt distrikt utførte kontroll og observasjon av aktiv nedlasting av overgrepsmateriale på ulike fildelingsnettverk høsten 2019. Ytterligere undersøkelser avdekket at siktede kunne identifiseres og knyttes til denne aktiviteten. Han ble deretter pågrepet og siktet i saken.

Nettavisen har fått opplyst at det har vært spedbarn blant de fornærmede i løpet av tiden de straffbare handlingene skal ha skjedd.

- Det ønsker jeg ikke å kommentere. Men jeg kan si at det er et fåtall fornærmede, og at det dreier seg om barn under 14 år, sier Thorsen.

TV-kanal: Kastet ut av realityserie

Hun opplyser også om at den siktede mannen har erkjent de straffbare forholdene.

Forrige uke omtalte Nettavisen nyheten om at en mann i 20-årene deltok i en populær realityserie selv om han var dømt for overgrep to ganger tidligere. Mannen er nå tiltalt for tredje gang for sedelighetsforbrytelser.

Verken den aktuelle kanalen eller TV-produksjonen ble informert om de to tidligere dommene under castingen, men tok grep da de ble gjort kjent med dette.

Én av utfordringene for TV- og produksjonsselskapene er at de ikke har mulighet for å innhente vandelsattest.

Da den aktuelle TV-stasjonen i denne saken fikk kjennskap om siktelsen mot mannen i 30-årene, som går på overgrep mot barn, tok de raskt grep.

– Vi ble informert om siktelsen tidlig. Den har vært diskutert internt og med produksjonsselskapet, og vi har tatt nødvendige grep for ikke å eksponere vedkommende på skjermen, sier pressesjef i kanalen til Nettavisen.

- Vedkommende er ikke en av seriens hovedkarakterer, men har vært delaktig i serien fra første sesong. Programmet gikk sist i 2019, og neste sesong har premiere senere i år. Den siktede er ikke en del av den kommende produksjonen.

Gjennomførte ransaking

Politiets arbeid med generell kontroll og observasjon av mulig straffbar bruk av allment tilgjengelige fildelingsprogram krever ikke en beslutningen fra retten. Men dersom kontrollvirksomheten innretter seg mot én eller flere konkrete personer må det foreligge en beslutningen fra retten eller påtalemyndigheten, fordi det da anses som et inngripende tiltak.

- Vi har erfaring for at flere saker som gjelder befatning med fremstillinger av overgrep mot barn avdekkes på denne måten. Dette skjer både gjennom kontroll av bruken av fildelingsprogram foretatt av utenlandsk politi som deler informasjonen med oss, Kripos og kontroll foretatt lokalt som i dette tilfellet av vårt politidistrikt, sier Thorsen.

Politiet har gjennomført ransaking hos mannen for å sikre bevis.

- Det er foretatt beslag av elektroniske enheter og sikret elektroniske spor på internett. Vi gjennomfører nærmere analyse av informasjon lagret på alle elektroniske medier som er beslaglagt. I denne type saker foretas også rutinemessig sikring av siktedes bruk av skytjenester, e-poster og sosiale medier og lignende, sier politiadvokaten.

Thorsen forteller at politiet går inn i en avsluttende fase av etterforskningen og tar sikte på å få oversendt saken til statsadvokaten i løpet av våren.

- Det er anslått at en hovedforhandling (rettsak, red. anm.) kan avholdes tidligst høsten 2020.

- Viktig å avdekke seksuelle overgrep

- Hvorfor er det viktig at politiet etterforsker slike saker?

- For det første er dette blant politiets aller mest prioriterte saker i og med at den omhandler seksuelle overgrep mot barn. Det er viktig å avdekke seksuelle overgrep mot barn så tidlig som mulig for å hindre nye overgrep, og for å søke å begrense skadevirkningene hos fornærmede, sier Thorsen.

- I tillegg er det viktig å avdekke befatning med overgrepsmateriale via Internett. Disse fremstillingene et resultat av reelle fysiske overgrep mot barn.

De fornærmede i saken blir ivaretatt av omsorgspersoner og har fått oppnevnt bistandsadvokater som ivaretar deres rettigheter, opplyser politiet.

Alle de tre oppnevnte bistandsadvokatene er orientert om at Nettavisen omtaler saken, men ingen av dem ønsker å gi kommentarer.

Det mest alvorlige lovbruddet, seksuell omgang med barn under 14 år, har en øvre strafferamme på ti års fengsel. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstilling som seksualiserer barn er regulert i straffelovens § 311, som har en øvre strafferamme på tre års fengsel.

Kommentarer til denne saken