- Det er sure penger som skal ut hver måned, på grunn av en jævel som har svindlet meg og kost seg i luksus, sier Ronny Helmersen.

Han snakker om realitykjendis Carl Aksel Jansen, som nå er dømt for grov svindel sammen med to andre personer. Jansen slapp fengselsstraff. Han er dømt til to år og fire måneder betinget fengsel, mot at han gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.

Les: Carl Aksel Jansen dømt til fengsel for grove bedragerier

Ofrene sitter igjen med gjeld

Totalt er Jansen og hans to kompanjonger dømt for å ha svindlet til seg 4,5 millioner kroner. Pengene ble blant annet brukt til å finansiere det Jansen selv har beskrevet som et «fasadeliv», som betyr dyre ferier, et betydelig rusforbruk og kjøp av biler, klokker og merkeklær.

Selv om Jansen er dømt for dette, blir ofrene likevel stående ansvarlig for lånebeløp som Jansen har svindlet til seg i ofrenes navn.

- Retten har hørt forklaringen til fem av de personlig fornærmede og er ikke i tvil om at de i tillegg til store økonomiske belastninger også er påført store personlige belastninger, skriver Oslo tingrett i dommen.

Av dommen går det fram at Jansen og de to andre nå skylder ulike kredittinstitusjoner nærmere 3,9 millioner. Dette er gjeld (hovedstol) samt påløpte renter og gebyrer på pengene han har svindlet, og som bankene ikke har fått tilbake.

I tillegg er Jansen dømt til å betale i overkant av 3,3 millioner kroner til fem ofre. Dette er penger ofrene må betale til bankene i gjeld, renter og gebyrer.

Les også: 18-åring gjorde svindel til business: Nå er han tatt for flere saker

En del av disse pengene er de samme som bankene krever av Jansen. Hvis Jansen eller de to medskyldige betaler ned på kravene til bankene, vil kravene reduseres tilsvarende overfor ofrene.

Hvis de domfelte derimot ikke betaler, vil pengene bli krevd dekket av ofrene. For noen av ofrene, er det snakk om over 1 million kroner i gjeld, renter og gebyrer.

Nettavisen har også forsøkt å komme i kontakt med alle de seks ofrene. Tre av dem har ikke svart på henvendelser. En av dem har svart at hun ikke ønsker å snakke om saken og at hun ønsker å forbli anonym. En annen sier at han ennå ikke vet hva som skjer med milliongjelden til bankene.

Les også: Årets mest avanserte svindel: Dette må du gjøre hvis du har trykket deg inn

- Bankene vil jo ha pengene sine, men jeg får vite mer i løpet av uka. Håper han betaler tilbake for sine egne ugjerninger, sier han.

Et av ofrene har inngått avtale med bankene, slik at hun skal betale cirka halvparten av lånene tatt opp hennes navn.

Helmersen fikk hjelp av familien til å betale gjelden. Han er dermed ikke blant de som skylder penger til bankene.

Strenge krav til å beskytte BankID

Årsaken til at ofrene må dekke gjelden, er at norsk rett i flere saker har uttalt at forbrukerne selv må ta mye av ansvaret for at ID-tyveri ikke skal skje. I denne saken ville ikke mye av gjelden ha vært mulig å ta opp, hvis ikke ofrene frivillig hadde overlatt BankID-passord og personlige passord til Jansen og hans medsammensvorne.

I dommen skriver Oslo tingrett: - På den andre siden er det etter rettens syn klart klanderverdig og i strid med normal allmennkunnskap å gi fra seg personopplysninger og BankID. Retten kan heller ikke i alle tilfelle helt utelukke at det kan ha vært slik at noen av de personlig fornærmede et stykke på vei kan ha ønsket låneopptak på en noe tvilsom måte.

BankID er svært privat informasjon og skal ikke overdras til andre personer. Nettavisen har skrevet en rekke saker om dette tidligere.

Les blant annet: Stjal BankID og lånte 800.000 kroner: Nå må ekskona betale tilbake

- BankID som elektronisk identifikasjon vil bli verdiløst hvis ikke forbrukerne selv tar mye av ansvaret for ID-tyveri, har Thomas Nustad i MyBank sagt til Nettavisen tidligere.

Les også: Svindlet? Flaks kan være forskjellen mellom hjelp og økonomisk ruin

Jansen er dømt til å betale i overkant av 3,3 millioner kroner til fem ofre. Mesteparten av disse pengene er ment å gå til dekning av gjeld som Jansen har pådratt dem. Problemet er at Jansen ikke har penger til å betale. Dermed må ofrene dekke dette selv.

Helmersen er én av seks ofre. Han møtte Carl Aksel Jansen for flere år siden, da Jansen jobbet for Helmersen på en nattklubb han drev på Kos.

Jansen skulle hjelpe

- Vi var egentlig ganske gode kompiser, så dette er helt sykt, sier Helmersen i dag.

I 2018 fikk Helmersen 300.000 kroner i baksmell på skatten. Han trengte penger fort til å betale baksmellen, men kunne ikke ta forbrukslån på grunn av en tidligere betalingsanmerkning.

Jansen sa han kunne hjelpe med å skaffe Helmersen et rentefritt forbrukslån ganske fort. For at Jansen skulle kunne hjelpe, måtte Helmersen gi fra seg skattemelding og lønnsslipp til Jansen. Han ga også fra seg koder fra BankID. Som respons mottok han til å begynne med flere meldinger om at lånesøknaden ikke gikk i orden og at det derfor var nødvendig med nye godkjenninger som forutsatte at han måtte sende fra seg flere koder.

Etter cirka halvannen måned mottok han 319.000 kroner inn på egen konto, og i begynnelsen av mai 2018 kunne han innfri skattekravet. Men i august/september begynte han å motta inkassokrav. Han skjønte da for alvor at han hadde blitt lurt i forbindelse med låneopptaket.

I dag har Helmersen, med hjelp av familie, fått kontroll på gjelden. En periode var det mørkt og han måtte blant annet selge huset.

- I ettertid har det vært en så enorm påkjenning at jeg ikke har ord, jeg druknet i renter. Til slutt gikk faren min med på å ta et lån på hele summen og betalte alt ned. Så betaler jeg heller 40.000 kroner i måneden til han, sier Helmersen.

Han har ingen tro på at han får tilbake de tapte pengene fra Jansen og de andre som har svindlet ham. For selv om Jansen nå er dømt til å tilbakebetale penger, betyr ikke det at pengene kommer.

- Han har jo ingen inntekt. Det skulle vært staten som ga hele summen tilbake og som hadde krevd pengene av ham, sier Helmersen.

Carl Aksel Jansen har blant annet deltatt i Paradise Hotel:

Truet til seg privat informasjon

Av dommen går det fram at Jansen bevisst utnyttet nære relasjoner til å svindle ofrene. I retten forklarte han hvordan ha spilte på følelser og innledet forhold til to av de fornærmede.

- Han har selv uttalt at han anså dem som gode kandidater å begå svindel mot, skriver tingretten i dommen.

Han oppsøkte også kamerater og truet dem til å gi privat informasjon, slik at det kunne tas opp lån i deres navn.

«Retten peker blant annet på aggressiviteten han utviste overfor fornærmede XX (en av de fornærmede) for å få overlevert telefon med BankID på mobil. Det vises også til den truende adferden XX forklarte at fant sted i hans egen leilighet, samt at Jansen også oppsøkte han på jobb.

Retten viser videre til den pågående adferden Jansen utviste overfor YY (en av de fornærmede) ved å kjøre ens ærend til (byen personen bodde i) for å hente hennes kodebrikke, samt adferden han utviste etter at YY sperret bankbrikken, skriver tingretten. Denne kvinnen trodde hun skulle kausjonere for et lån, men oppdaget senere at hun hadde en million i gjeld som hun ikke visste om.»

- Ønsker å betale tilbake

Jansens advokat, Petter Bonde, sier at Jansen ønsker å betale tilbake pengene som de fornærmede har tapt.

- Carl Aksel forstår den store belastningen han har påført de fornærmede og beklager på det sterkeste sine kriminelle handlinger. Han har også gjort det klart at han vil jobbe for at de fornærmede skal få tilbake pengene de har tapt.

I denne artikkelen i VG sa Jansen:

– Jeg synes det er så jævlig det jeg har gjort. Det er til å spy av. Det kommer til å ta lang tid å forsone seg med det - men jeg har i hvert fall begynt og føler jeg er på riktig vei. Jeg synes det er skummelt å tenke på at jeg har blitt så jævla gæren.

– En del av min tilfriskning har vært å være i den rettssaken og «face» dem, og si, selv om det ikke betyr noe og ikke hjelper, at jeg legger meg flat og beklager meg.