Rapporten Global Childhood Report, som lanseres neste uke, viser at 173 av de 176 landene som er undersøkt, har klart å legge til rette for en bedre og tryggere oppvekst for barn de siste 20 årene.

Rapporten ser på forhold som barns tilgang til helsehjelp, skole og ernæring, samt hvor utsatt barn er for barnearbeid, barneekteskap og krig.

Grunnen til at Norge ligger på en delt tredjeplass sammen med Finland og Slovenia, er at Singapore på første og Sverige på andre plass har lavere skolefrafall og færre tenåringsgraviditeter enn Norge.

Nederst på listen ligger Den sentralafrikanske republikk, Niger, Tsjad, Mali, Sør-Sudan og Somalia. De eneste tre der barn har fått det verre, er Syria, Venezuela og Trinidad & Tobago.

Redd Barna peker på at det særlig er noen av landene som ligger helt nederst, som har hatt størst framgang. Det gjelder for eksempel Niger, nest sist på listen, som i løpet av 20 år har greid å doble antall barn som går på skole.

– Noe å feire

– Aldri har så mange barn hatt det så godt som nå. Barn er sunnere, og flere går på skole enn noen gang før. Bak framgangen ligger en formidabel innsats fra styresmakter, frivillige organisasjoner, FN og ildsjeler på alle nivåer og i alle land. Det er virkelig noe å feire, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Ifølge rapporten var situasjonen i 2000 at 970 millioner barn ble frarøvet barndommen på grunn av forhold som barneekteskap, tidlig graviditet, manglende skolegang, sykdom, underernæring eller vold og krig. At tallet i 2019 er redusert til 690 millioner, betyr at 280 millioner barn har et bedre liv i dag enn de ville hatt for bare 20 år siden.

Krig ødelegger

Av de åtte faktorene som ødelegger barndom, er det bare ett tall som peker i feil retning: Antall barn på flukt på grunn av krig og konflikt har økt med 80 prosent de siste to tiårene.

Men selv om framgangen har vært betydelig i de fleste land, er det fortsatt hundretalls millioner barn som får sin barndom ødelagt. Ett av fire barn har fortsatt ikke tilgang til skole, mat, beskyttelse eller helsehjelp.

– Særlig utsatt er barn som lever i områder med krig og konflikt, eller som er på flukt fra hjemmene sine. Vi må fortsette å jobbe hardt for å sikre at også disse barna får den barndommen de fortjener, sier Lange.

Størst framgang

De fire landene som har hatt størst framgang, er Sierra Leone, Rwanda, Etiopia og Niger, og særlig Rwanda peker seg ut i positiv forstand.

Der er livet blitt bedre for barn på de fleste områder: Antall barn som dør før de fyller fem, er redusert med 79 prosent, og landet har halvert barnearbeid, tenåringsfødsler og drap på barn. Flere barn går på skole, og færre må gifte seg før de er 18.

I Niger er antall barn som dør før fylte fem år, redusert med 62 prosent, og i Sierra Leone er antall barn på flukt redusert med 99 prosent.

(©NTB)