Gå til sidens hovedinnhold

Redd for at Oppsal skal miste sjela si

Både oppsalbeboere og Østensjø BU krever at utbyggingen på Oppsal sees i en større sammenheng. Nå vil de ha byutviklingsbyråden på besøk.

OPPSAL: Flere oppsalbeboere er skuffet over Plan- og bygningsetatens alternativ til utbygging på Oppsal gård, selv om de er glade for bevaring av våningshuset og noe lavere utnyttelse.

Mandag 20. oktober stilte de mannssterke i åpen halvtime hos Østensjø bydelsutvalg.

LES OGSÅ: VIl bevare denne gården

– De fleste av oss i småhusene som blir omringet av nybyggene synes alternativet er bedre, men det er likevel for høyt og for stor utnyttelsesgrad, sa Ann Nordal.

– Høyhus på toppen av en høyde er en dårlig plan, og det er nesten ikke til å tro at de vil trøkke inn ti rekkehus på den smale stripa nedenfor, sa Nordal før en annen nabo overtok.

– Utbyggingen er helt grotesk, og bryter med prinsippene i mulighetsstudien for Oppsal. Nivåforskjeller i terrenget undervurderes, og dette vil gi oss et helt annet Oppsal enn i dag, sa Stian Øvestad.

LES OGSÅ: Vil bygge ti rekkehus og tre blokker på Oppsal gård

Underskriftskampanje

Åpen halvtime ble etterhvert til åpen time. Selv om reguleringsforslaget for Oppsal gård ikke står på sakskartet før i november, ble det likevel et stort tema.

Det er også et stort lokalt ønske om å få byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) på besøk, så han skal få sett området med egne øyne.

Flere beboere sa at de gjerne stiller opp som guider.

Gry Aastad fortalte dessuten at den lokale aksjonsgruppa nå samler underskrifter, for å få et krav om en plan for utbygging av Oppsal behandlet i bystyret.

– Alle utbyggingsforslagene på Oppsal går på tvers av lokale innspill og ønsker. Konsekvensene blir svært dramatiske og irreversible. Alle planene bør stanses inntil en helhetlig plan er utarbeidet og vi får en felles områderegulering, sa Gry Aastad.

Trafikkproblemer ble også tatt opp.

Christian Tinnå lurte på om det at skiltmyndigheten fra nyttår kan delegeres fra politiet til kommunene vil kunne hjelpe til med å få stengt Oppsalveien for gjenomkjøring.

Bjørn Ahlquist viste til gamle kart der veien er stengt og opparbeidet med snuplass midt i.

LES OGSÅ: Obos vil rive og bygge nytt senter på Oppsal

Støtte av politikerne

Etterpå fikk beboerne støtte av BU.

Basert på at man lokalt mener at intensjonene bak tankesmien og mulighetsstudien for Oppsal ikke følges opp i reguleringsplaner, ble det enstemmig vedtatt å be Plan- og bygningsetaten og byutviklingsbyråden om en helhetlig områderegulering.

– Bydel Østensjø er opptatt av at alle byggetiltak i Oppsalområdet sees i sammenheng, heter det blant annet i vedtaket.

Du kan lese Plan- og bygningsetatens rapport om tankesmia på Oppsal her (ekstern lenke)

Her finner du mulighetsstudien for Oppsal (ekstern lenke)

Byråden tar gjerne imot invitasjon

Byråd Bård Folke Fredriksen sier til Nordstrands Blad at han gjerne besøker Oppsal hvis han får en invitasjon fra lokalbefolkningen.

– Ja, jeg deltar gjerne på befaring, sier byråd Bård Folke Fredriksen.

Han legger til følgende:

– Alle reguleringssaker sees i sammenheng med hverandre. Det foreligger ingen områderegulering for Oppsal, men en rapport fra tankesmia og et mulighetsstudie fra plan- og bygningsetaten. Oppsal t-banestasjon og senter er også vurdert egnet for bymessig fortetting i utvikling av stasjonsnære områder i Oslo og forslag til kommuneplan, sier byråden.

LES OGSÅ:

Vil rive andres hus for å bygge blokker i Oppsalveien

Beboere frykter rasering av Oppsal

Nå blir det buss for t-bane på linje tre i ett år