*Nettavisen* Nyheter.

Redegjørelse: Adnan Haidar

Vålerenga ønsker å belyse NRKs sak om Adnan Haidar.

27.10.11 13:02

NRK kunne onsdag kveld melde at Adnan Haidar skal ha blitt ført bak lyset da det i et internt notat skal ha bli frarådet å operere Haidar for en skade i foten.

- På grunn av taushetsplikt kan jeg ikke gå inn på enkelte saker, men jeg kan på generelt grunnlag si at jeg i løpet av mine 10 år i klubben aldri har unnlatt å operere en spiller hvor jeg som medisinsk leder har funnet dette å være en riktig behandling av en spiller. Om jeg mener en operasjon er riktig, så opererer vi spilleren, forklarer medisinsk leder Erik Rosenlund til vif-fotball.no.

- Videre, hvis jeg mener jeg er den beste til å utføre inngrepet, så gjør jeg det selv. Hvis jeg mener andre kirurger er dyktigere, så velger vi dem.

NRK spekulerer i om grunnen til dette rådet er at spilleren er på utgående kontrakt og at budsjettet for operasjoner var oppbrukt.

- I første rekke står alltid spillerens ve og vel, og det er det som rettleder mine råd til spilleren og min behandling av spilleren, helt uavhengig av spillerens kontrakt. Jeg vet heller ikke hvor lange kontrakter spillerne har, forklarer Rosenlund.

- Jeg har aldri fått føringer på hvem vi skal behandle og hvordan. Hvordan det medisinske budsjettet er legger heller ikke føringer for behandlingene vi gjør av våre spillere.

NRK sier at Haidar hadde brusk i foten.

- Brusk er en naturlig substans i alle ledd. Og ha brusk i foten er ikke en medisinsk terminologi og beskriver ingen form for sykelig tilstand, forklarer Rosenlund.

Har Vålerenga bevisst holdt tilbake informasjon ovenfor Adnan Haidar?

- Nei. Enhver behandling blir alltid diskutert med spilleren som pasient, uavhengig av status i klubben. Min viktigste jobb som medisinsk sjef i Vålerenga er å ta meg av spillerne på best mulig måte, uansett hvor i systemet de måtte befinne seg, svarer Rosenlund.

Dette notatet ble skrevet 31. august i år. Er Adnan Haidar per definisjon frisk på nåværende tidspunkt?

- Ja, uten tvil og hvis ikke han hadde vært det ville han ikke vært aktuell for spill eller trening, svarer Rosenlund.

- Er det da grunn til å si at den medisinske oppfølgingen av Haidar har vært å anse som vellykket?

- Helt klart.

Har ledelsen i Vålerenga gitt deg begrensinger i forhold til økonomi i forhold til medisinske tiltak?

- Nei, jeg har økonomisk handlefrihet i forhold til hvordan vi behandler spillerne. Vi diskuterer før hver sesong hva vi tror vi trenger av midler for medisinsk oppfølging basert på historikk, men det er klart at disse budsjettene noen gang sprekker. Vi slutter ikke å behandle spillere eller gir spillere dårligere behandling av den grunn, svarer Rosenlund.

Dette omtalte notatet, hva vet du om det?

- Jeg har aldri sett notatet, men har fått det omtalt. Uansett om jeg hadde lest det ville det ikke lagt noen føringer på hvordan jeg velger å behandle spillerne i klubben, avslutter Rosenlund.

Lite imponert

Sportsdirektør Truls Haakonsen avfeier at sportslig ledelse legger føringer for det medisinske apparatet.

- Vi har et medisinsk budsjett hvert år, som er basert på historikk. Jeg har aldri i min tid nektet en operasjon eller behandling fordi budsjettet var overskredet, sier Haakonsen.

- Et medisinsk budsjett fungerer sånn at noen år er vi heldige med skader og da går vi i pluss på budsjettet og andre år har vi mange skadetilfeller, og da går vi i minus på dette budsjettområdet. Har vi brukt opp budsjettet vårt 31. august, så er det selvfølgelig ikke sånn at slutter å behandle spillerne våre. De behandles og opereres i henhold til hva legen mener er korrekt, uavhengig av om vi har brukt opp budsjettet. Det er aldri noe tema.

Haakonsen er lite imponert over hvordan NRK har fremstilt saken sin.

- Med det vi i Vålerenga vet om hva NRK sitter på av informasjon i denne saken, synes jeg den er fremstilt feilaktig, spekulativ og tendensiøs. For meg fremstår det som de har gjort det med viten og vilje, sier Haakonsen.

- Vi ble kontaktet av NRK tirsdag om at de hadde en sak på Haidar, og har informert og redegjort i det vide og brede for NRK om denne saken. At de allikevel ikke velger å bruke det i sin fremstilling finner vi merkelig, i alle fall hvis NRKs poeng er å finne sannheten i denne spesifikke saken, sier Haakonsen.

- Men hvis NRK har hatt ønske om å lage en negativ og feilvinklet sak på Vålerenga, så har de selvfølgelig lykkes i dette.

Grunnen til at Haakonsen ikke uttaler seg om medisinske saker er enkel.

- Det er sånn at vi i Vålerenga uttaler oss om det som er våre ansvarsområder. Jeg uttaler meg om sport generelt, Martin Andresen om a-laget, Pål Breen om det administrative og Erik Rosenlund er medisinsk leder og uttaler seg derfor om medisin og skader. Man må også huske at leger har taushetsplikt og at det derfor kan være vanskelig å uttale seg spesifikt om enkeltsaker, forklarer Haakonsen.

Notatet som Haidar ifølge NRK tilfeldig kom over, var skrevet på vedkommendes private PC.

- Vedkommende har forklart seg ovenfor oss og innrømmer at han har formulert seg meget klønete. Dette beklager han på det sterkeste. Han har også redegjort for dette skriftlig ovenfor NRK, uten at de har valgt å bruke dette i sin fremstilling i NRK TV-sporten, sier Haakonsen.

- Det er ikke til å legge skjul at formuleringen er beklagelig. Men, selv om notatet var klønete formulert, så har NRK også gjengitt notatet feil.

- Samtidig var dette notatet på hans private, passordbeskyttede PC og var hans private nedtegninger i denne behandlingssaken. Verken spillere eller ansatte har tilgang til den PCen, men han har innrømmet at han kan ha glemt å låse PCen på tidspunktet dette ble oppdaget, og er selvfølgelig lei seg for at saken har fått disse dimensjonene.

Haakonsen selv fikk vite om notatet rundt tre uker etter at det ble skrevet.

- Det første jeg gjorde var å forsikre meg om at dette notatet ikke hadde hatt noen negativ innvirking på den medisinske oppfølgingen av Adnan Haidar. Jeg ble da forsikret om at han hadde vært i beste hender hele veien, og at dette notatet aldri har vært formidlet til klubbens lege som er den som tar beslutning vedrørende behandlingsmetoder og operasjoner, forklarer Haakonsen.

Alle spillere har mulighet til å søke annen hjelp enn den klubben tilbyr.

- Spillerne står fritt til å søke råd og assistanse fra andre leger enn de klubben disponerer. Hvis denne saken er så grov som NRK har fremstilt den, så vil jeg tro at spilleren, hans rådgiver og agent ville benyttet seg av denne retten. Og det har de etter hva jeg er kjent med ikke gjort, sier Haakonsen.

NRK mener også å vite at Haidar ikke skal satses på i Vålerenga og at han ikke vil bli tilbudt ny kontrakt.

- Vi fører ikke kontraktsforhandlinger i media, ei heller på egne kanaler. Eventuell kommunikasjon rundt dette vil vi føre med Haidar og hans agent, avslutter Haakonsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.