De skulle settes ned på et isflak nær det australske fartøyet Aurora Australis og så tas om bord der, opplyste myndighetene i Australia torsdag. Denne løsningen ble valgt framfor en transport med lekter til det kinesiske skipet Xue Long (Snødragen), ble det sagt.

- Vi har fått beskjed om at de første passasjerene har gått om bord i helikopteret. Etter det vi forstår, skal de flys direkte fra det russiske skipet til isflaket like ved Aurora Australis, het det i en melding fra den australske myndigheten for sikkerhet til sjøs AMSA.

Det russiske forskningsfartøyet hadde 52 passasjerer og et mannskap på 22 om bord da det julaften ble sittende fast i isen. Redningsaksjonen kom i gang torsdag morgen norsk tid etter flere utsettelser som skyldtes vanskelige isforhold og dårlig vær.

Forsøk på å komme fram til skipet med isbryter mislyktes, og dårlig vær forhindret lenge bruk av helikopter, så lettelsen var stor da bergingen kunne begynne torsdag. (©NTB)