Gå til sidens hovedinnhold

Redningsselskapet mottar ikke ulovlig statsstøtte

Ble klagd inn for å kjøre ambulansebåt i Finnmark, nå er de frikjent av ESA.

I 2012 ble Helse Finnmark klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan ESA, fordi Redningsselskapet får kjøre ambulansebåt i Finnmark.

Det var to lokale rederier som klaget inn Redningsselskapet, fordi de mente selskapet hadde brutt reglementet for anbudskonkurranser.

Har du tips eller innspill? Kontakt Nettavisens journalister på vaktsjef@nettavisen.no!

Rederiene Arctic Seaworks i Hammerfest og Loppa Legeskyssbåter nådde ikke opp i anbudskonkurransen er Redningsselskapet vant, og leverte derfor klagen.

– Det er umulig for oss å drive direkte konkurranse med Redningsselskapet. De mottar statsstøtte og har samtidig tillatelse til å drive med innsamling av penger, sa daglig leder i Loppa Legeskyssbåter, Mats Martinsen til NRK da klagen ble levert.

Denne uken ble de frikjent, og i pressemeldingen fra ESA står det at «Redningsselskapets ambulansetjenester med båt bryter ikke med EØS-avtalens bestemmelser om statlig støtte».

Videre skriver ESA:

«I en klage til ESA ble det hevdet at Redningsselskapet bruker statlige midler til å finansiere deler av sin kommersielle virksomhet gjennom såkalt kryssubsidiering. Klageren hevdet også at Redningsselskapet hadde mottatt ulovlig statsstøtte gjennom innvilgelse av momsfritak på kjøp av båter.

ESA har konstatert at Redningsselskapet fører separate regnskaper for oppdrag utført på vegne av staten og for kommersiell virksomhet. Dessuten fordeles faste og variable kostnader på de forskjellige aktivitetene for å hindre eventuell kryssubsidiering. Finansieringen av Redningsselskapet er derfor ikke i strid med statsstøttereglene. ESA har også konkludert med at momsfritaket ikke har gitt Redningsselskapet noen særlig fordel ettersom slikt fritak i prinsippet også kan gis til andre selskaper.»

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken