I oktober fortalte tobarnsmoren Maren Nygård Eriksen om hvordan hun følte seg behandlet i Nav-systemet. Da hun og Martin Austeng, som også er diagnostisert med ME, ønsket å klage på uføretrygd-avslagene sine, ble de møtt med beskjeden om at de ville miste arbeidsavklaringspengene sine.

LES SAKEN: Mener Nav «truet» med å fjerne inntekten til tobarnsmor: – Trodde jeg måtte selge huset

Begge de ME-syke trosset det og klaget. Da svaret på klagen kom, ble det nok et hardt slag for Nygård Eriksen.

– Nok en gang nekter de å høre på alle behandlerne mine og fagfolkene. De klarer ikke akseptere at jeg faktisk er syk og blir sykere av denne kampen, av alle avslagene, forteller 33-åringen til Nettavisen.

Ber om ny utredning

Klagen på Navs opprinnelige avslag, ble avslått av trygdeorganet, som blant annet mener det er hensiktsmessig med en ny utredning av Eriksens ME-diagnose.

– Vi har forståelse for at Maren Nygård Eriksen har helseutfordringer som begrenser hennes mulighet til å være i arbeid. Vi mener likevel at det er for tidlig å ta stilling til om hun har gjennomført alle hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak, blant annet fordi det gjenstår hensiktsmessig behandling, skriver Gunhild Goderstad, avdelingsdirektør ved Nav Arbeid og ytelser Sørlandet til Nettavisen.

Nav har ikke ønsket å stille til telefonintervju, men ønsker kun svare Nettavisen på e-post. Les hele tilsvaret lenger ned i saken.

– Preget av feil

Eriksen ble påvist tilstanden ME av sin fastlege tilbake i 2009. Det er en sykdom som er en såkalt utelukkingsdiagnose, den diagnostiseres ved at man utelukker andre sykdommer.

– Vurderingen i denne saken er preget av feil og mangler. Nå har vi gitt Nav en siste sjanse til å omgjøre vedtaket. Fastholder de på det, tar vi det videre til Trygderetten, ettersom det er et godt og bredt grunnlag for diagnosen min, forteller Eriksen.

– Hvilke feil tenker du på?

– Jeg har fått avslag fordi diagnosen skal bli stilt av en spesialist, ikke fastlege, som har stilt min diagnose. Jeg har vært hos Vikersund, som er spesialister. Det andre er med tanke på hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak er bare tull. Det er ikke medisinsk forsvarlig at jeg skal i noe arbeidsrettet tiltak, sier Eriksen.

Hun har vært hos Vikersund rehabiliteringssenter, gått til psykomotorisk fysioterapeut og fastlege. Alle konkluderte med at Eriksen ikke er arbeidsfør. Ved førstnevnte var hun sommeren 2021.

– Jeg har gjort alt de har bedt om. Vært hos spesialist, fysioterapeut, psykomotorisk fysioterapeut. Jeg har vært på kognitiv behandling. Alle sier det samme: Jeg har ikke arbeidsevne. Og likevel må jeg nå ta en runde til, sier Eriksen.

Nettavisen har tidligere omtalt Navs rundskriv om uføretrygd, hvor det kreves særlig dyptgående vurderinger før kravene til varig sykdom og varig funksjonsnedsettelse kan vurderes. Dette gjelder kun for rusavhengige og ME-syke.

Fastlege: – Bortkastede ressurser

I klagen fra Eriksen og hennes advokat, som Nettavisen har fått tilgang til, fremkommer det tydelig hva hennes fastlege mener om saken.

Hun peker blant annet på Vikersund Bads vurdering av Eriksen, som konkluderte med at Eriksen hadde mer enn nok med sin egenomsorg og deltakelse i familieliv.

«Det er, slik vi kjenner pasienten ikke tilrådelig at hun skal presse seg til arbeidsdeltakelse eller arbeidsrettede tiltak. Det kan derimot føre til forverring av tilstanden hennes», står det i vurderingen.

Fastlegen peker på at vurderingen til Vikersund ble gjort for 13 måneder siden, ti år etter tobarnsmoren fikk diagnosen. Legen mener derfor det er tilstrekkelig grunnlag til å vurdere at det ikke er hensiktsmessig med arbeidsrettede tiltak.

«Undertegnede kan ikke se at det er grunnlag for tvil medisinsk sett i at det ikke er arbeidsevne, og at sannsynligheten for at dette vil endres i løpet av kort tid ikke er til stede. I tillegg vurderer også undertegnede at videre utredning både vil være bortkastede ressurser, og totalt unødvendig med det grunnlaget som foreligger», skriver fastlegen.

– På gråten

Onsdag ble det klart at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt går inn for et nytt vedtak, som skal endre hvordan ME-syke behandles i Nav og av helsevesenet.

Med de fire partiene enige, vil forslaget etter alt å dømme få gjennomslag.

Regjeringen bes gjennomgå eksisterende regler og praksis for å sikre likebehandling av ME-syke i Nav-systemet.

– Dette markerer begynnelsen på slutten for diskrimineringen av ME-syke i den norske velferdsstaten. ME skal ikke behandles som en annenrangs sykdom, fortalte Mímir Kristjánsson i Rødt etter enigheten.

– Jeg ble så glad at jeg holdt på å gråte da jeg leste det, konstaterer Eriksen.

Nå håper hun endringen skal få en innvirkning på tobarnsmorens situasjon, selv om hun er usikker på om det kommer i tide.

– Det vil uansett hjelpe mange i samme situasjon. Jeg er så glad for å ha stått fram med denne saken, for det kan gjøre en forskjell for andre i samme situasjon som meg, sier Eriksen.

– Basert på medisinsk dokumentasjon

Overfor Nettavisen peker Nav på at de har gjennomgått opplysningene i klagen til Eriksen, og at tobarnsmoren ikke har gjennomført all hensiktsmessig behandling og utredning.

De hevder at hennes fastlege i sist oppdaterte legeerklæring ikke har meldt fra om at hun har blitt vurdert av en spesialist. Derfor kunne det være aktuelt med en ny diagnostisering, viser avslagsbrevet som Nettavisen har fått tilgang til.

– Helsevesenet har ansvar for å vurdere om en personer syk. Nav har ansvar for å vurdere hvilke muligheter personer har til å være i arbeid og om vilkårene for en ytelse er oppfylt, disse vurderingene gjør vi på bakgrunn av den medisinske dokumentasjonen. For at vi skal kunne innvilge uføretrygd, må all hensiktsmessig behandling med en viss utsikt til bedring av inntektsevnen være gjennomført, skriver de til Nettavisen.

Gunhild Goderstad i Nav påpeker at de legger vekt på både alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter når de vurderer uføretrygd til personer. Konklusjonen er at de ikke kan utelukke at Eriksen får bedre arbeidsevne etter å ha gjennomgått behandling.

– I likhet med det medisinske fagmiljøet, forholder NAV seg til Helsedirektoratets nasjonale veileder for ME/CFS, hvor det er flere tiltak som nevnes, blant annet gradert treningsterapi, kognitiv terapi og mestringskurs. Det finnes også tverrfaglige rehabiliteringsopphold som kan gi bedring i funksjonsevnen.