Den sovende blasfemiparagrafen er i ferd med å få et nytt liv gjennom et tillegg i rasismeparagrafen. Det skyldes Senterpartiets press internt i regjeringen og en hestehandel med de andre rødgrønne partiene. Dette har skapt reaksjoner. Nå går stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) ut og advarer statsminister Jens Stoltenberg (Ap) mot å presse gjennom et slikt vedtak i Stortinget.

- Egentlig ikke flertall

- Vi kan ikke risikere at partipisk gir oss en lovgivning på dette området som egentlig ikke har flertall i vår nasjonalforsamling, skriver stortingspresidenten i et debattinnlegg i Aftenposten tirsdag.

Jagland mener det er et paradoks å tvinge et forslag om ytringsfrihet gjennom i Stortinget, og på den måten hindre stortingspolitikernes ytringsfrihet.

Jagland mener videre at Stoltenberg ikke har myndighet til å binde Aps stortingsgruppe.

- Det er en lang tradisjon for at det bare er stortingsgruppen selv som kan binde gruppen, sier Jagland til Aftenposten.

- Må behandles uten bindinger

- Det vil i seg selv være et paradoks hvis et så prinsipielt spørsmål som ytringsfrihet blir underlagt partipisk. Særlig når det fremkommer at spørsmålet kan ha vært gjenstand for hestehandel og forsøk på å kuppe hverandre, skriver Jagland i innlegget.

Jagland mener det er nødvendig at Stortinget får mulighet til å gå dypt inn i saken uten partibindinger.

Norge - og Libya

Jagland viser til FNs menneskerettighetserklæring og Europarådets menneskerettighetskonvensjoner. Han trekker fram at det er Libya som nå presser på gjennom FN i et forsøk på å innføre forbud mot krenkelser av religion.

- Det er ganske innlysende at regimer som dette ønsker å beskytte seg mot kritikk. En effektiv måte å gjøre det på er å forby religionskritiikk. For med den sammenblandingen av religion og politikk man har i slike land vil religionskritikk bli ansett for regimekritikk, skriver han.

Se Jaglands debattinnlegg her (ekstern lenke)

Nettavisen har tatt kontakt med Statsministerens kontor (SMK) for å få en kommentar fra Jens Stoltenberg, men blir henvist til Justisdepartementet.