Regelverk for utestengelser

15.09.10 15:12

REGELVERK FOR UTESTENGELSE AV PERSONER FRA VÅLERENGA FOTBALLS ARRANGEMENTER

Utestengelse for en bestemt periode eller på ubestemt tid fra Klubbens arrangementer kan ilegges person som:

1. opptrer truende, fremsetter trusler eller utøver vold mot publikum, supportere, ansatte, innleid personell eller tillitsvalgte i Klubben eller andre klubber/idrettsorganisasjoner. Dette gjelder også handlinger som foretas på reise til og fra, samt før, under eller etter Klubbens kamper,

2. deltar eller er involvert i fotballbråk eller på annen måte opptrer slik at det er egnet til å skade Klubbens omdømme eller anseelse,

3. bryter FIFA, UEFA, NFF eller lokal arrangørs lover eller regler for sikkerhet ved avvikling av kamper.

Følgende aktivitet vil kunne kvalifisere for utestengelse etter pkt.2:

Deltagelse i sammenstimlinger der motstandersupportere eller andre supportergrupper oppholder seg. Dersom man er i tvil om en situasjon kan være i strid med pkt. 2, skal man holde seg borte. Ved tvil om en person har overtrådt dette punkt, vil tvilen ikke komme vedkommende til gode.

Nye overtredelser av disse reglene som blir begått i utestengelsesperioden, eller opptreden i strid med vedtatt utestengelse, fører automatisk til ny reaksjon fra klubben.

Utestengelsen trer i kraft umiddelbart.Vedkommende person skal varsles skriftlig om utestengelsen, og gis anledning til å komme med sine merknader i en skriftlig klage til klubben. Klubben kan på bakgrunn av klagen omgjøre utestengelsesvedtaket.

Utestengelse fra Vålerenga Fotballs arrangementer vil automatisk medføre utestengelse fra Vålerenga Hockeys arrangementer, og omvendt.

Klubben vil informere NFF, NTF, eliteserieklubbene, Bohemen, Vertshuset og Sjappa om de utestengelsesvedtak som treffes.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.