Torsdag kveld ble det klart at dagens regjeringspartier har blitt enige med KrF om utvidelse av regjeringen, og den nye Granavolden-plattformen ble lagt frem.

Les også: Solberg: Historisk dag med ikke-sosialistisk flertallsregjering

Mye av de store stridstemaene i plattformen er allerede omtalt, som abortforliket. Men fordi regjeringen kun har 2,5 år på seg til å gjennomføre innholdet, og kun to fulle statsbudsjett, er denne plattformen litt annerledes:

Det er veldig få store reformer og nyheter.

Plattformen har mange formuleringer om hva som ikke skal endres. Ordet «videreføre» nevnes hele 80 ganger, «fortsette» nevnes 66 ganger - mens «følge opp» nevnes 68 ganger.

Nettavisen har gjort en gjennomgang av noe av det som kan være verdt å få med seg.

Selvfølgelighet

En plattform som dette inneholder til dels mange selvfølgeligheter. Som første punkt i økonomisk politikk slår regjeringen for eksempel fast at de vil:

- Føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen, og holde orden i økonomien.

Regjeringen vil også:

- Fortsette innsatsen mot langtidsledighet og ungdomsledighet.

- Forebygge seksuell trakassering i skolen.

Uforpliktende

Et kjent grep i politiske kretser er å love at noe skal "styrkes".

Plattformen bruker ordet «styrke» 223 ganger på 108 sider.

Blant annet skal regjeringen «fortsette å styrke innsatsen» mot arbeidslivskriminalitet. De vil «styrke programmer for kompetanseheving i arbiedslivet» og de vil «styrke helsestasjonene» - og «det sosiale sikkerhetsnettet må styrkes».

Enda mindre forpliktende er ordet «vurdere», og det brukes 119 ganger. Dette gir statsrådene i hvert departement stor handlefrihet.

Selvmotsigelse

Den nye regjeringen består av fire partier som vil vidt forskjellige ting, og den nye regjeringsplattformen gir også regjeringen til dels fullmakt til å ha mål som helt utelukker hverandre.

I den nye plattformen kan vi lese at regjeringen vil:

 • At Norge skal være en aktiv pådriver for frihandel.
 • Sikre et velfungerende importvern og politisk handlingsrom for å ivareta norsk matproduksjon i bilaterale og multilaterale forhandlinger.

Allerede i første setning i regjeringsplattformen slås det fast at målet for den nye regjeringen er « at folk kan få leve frie og selvstendige liv. Regjeringen har en sterk tro på at mennesker som blir vist tillit også tar ansvar.»

Samtidig slår de fast at kvinner ikke skal få like stor frihet på abort som før, det vil ikke åpnes for eggdonasjon.

Det er også verdt å merke seg at regjeringen skal øke barnetrygden for barn i barnehagealder med til sammen 7200 kroner i løpet av perioden. Dette til tross for at Erna Solberg tidligere har slått fast at maksprisen i barnehagen skal øke omtrent like mye som økningen i barnetrygden - som nå økes utelukkende for barnehagebarn.

– Begrunnelsen for at barnetrygden skal øke, er ikke at alle skal få mer penger, men at de med lavest inntekt skal få mer penger og mer å rutte med.

De mer oppsiktsvekkende nyhetene

Men plattformen inneholder også en god del nyheter.

Av de du kommer til å merke er følgende:

 • Oljefondet skal begynne å invester i "unotert infrastruktur for fornybar energi under miljømandat" - noe som betyr at Oljefonde ti tillegg til aksjer, obligasjoner og eiendom, nå også skal investere i vind- og solenergi.
 • Bruke bistand som et forhandlingskort med andre land
 • 350-kronersgrensen for netthandel skal avvikles i 2020 - selv om EUs system ikke er klart før året etter
 • Innføre ordning der bompenger kan skrives av på skatten
 • Kjøretimer blir nå gyldig fraværsgrunn for elever på videregående skole
 • Taxfree-kvotene vil ikke bli økt, men muligheten til å bytte tobakk mot alkohol blir ikke endret slik det var foreslått
 • Maksimal eiendomsskatt reduseres fra 5 til 4 promille
 • Redusere antall merverdi-satser, noe som trolig betyr at «moromomsen» på 10 prosent forsvinner.
 • Det skal innføres et "fritidskort" for barn mellom 6 og 18 år som skal dekke deltakeravgift på enkelte former for fritidsaktiviteter
 • Foreldre som skal føde barn med «spesielle behov» skal få lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet
 • Øke engangsstønaden til 1G
 • Gjøre adopsjon raskere og enklere
 • Politiet skal fortsette å få teste ut elektrosjokkvåpen
 • Ikke øke drivstoffavgiftene
 • Beholde elbilfordelene ut perioden (2021)
 • Vil vurdere å skjerme enkelte sektorer mot regjeringens effektiviseringsreform (ABE-reformen). Særlig sykehus og rettsvesen har hatt problemer med denne.
 • Styrke løftene Norge gir om klimagasskutt i Paris-avtalen
 • Staten vil selge seg ned i selskaper som ikke er samfunnskritisk
 • Hever grensen for hvor mange medlemmer tros- og livssynssamfunn må ha for å få statsstøtte til 50
 • "Trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn som oppfordrer til brudd på norsk straffelov"
 • CO2-avgiften skal trappes opp
 • Det skal videreføres et nivå på 3000 kvoteflyktninger